Find en medarbejder

På Aalborg Handelsskole er vi mere end 300 medarbejdere. På denne side kan du finde kontaktoplysninger på alle ansatte. Du kan søge på navn eller en afdeling.

Find en medarbejder

EUD og EUX Business
Anne Klit Thomsen
Kontorleder
27100164 akt@ah.dk Visitkort
Betina Bedholm Hansen
Uddannelsessekretær
26302970 bbha@ah.dk Visitkort
Bettina Grøn
Elevadministration
27258510 beg@ah.dk Visitkort
Kristina Betina Jensen
Elevcoach
27886019 kbje@ah.dk Visitkort
Marian Jensen
Lektor og PIU-koordinator
marj@ah.dk Visitkort
Marian Jensen
Lektor og PIU-koordinator
marj@ah.dk Visitkort
Simon Mathias Kern
IT-elev
91333330 kern@ah.dk Visitkort
Stefan Teddy Tornvig
IT-medarbejder
22798737 stt@ah.dk Visitkort
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
21717365 fpm@ah.dk Visitkort
Keld Lindhardt Nielsen
IT-medarbejder
27105959 ken@ah.dk Visitkort
Niels Ole Peesen Sørensen
IT-medarbejder
27105960 ops@ah.dk Visitkort
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk Visitkort
Mette Krogh
Uddannelseschef
27105907 mkro@ah.dk Visitkort
Rene Tengstedt
Handelslærer
rte@ah.dk Visitkort
Lars Halskov
Virksomhedskonsulent
27886017 lahp@ah.dk Visitkort
Marian Jensen
Lektor og PIU-koordinator
marj@ah.dk Visitkort
Line Madsen Skorstengaard
Studie- og karrierevejleder
33332016 lms@studievalg.dk Visitkort
Majbritt Kortegaard
Studievejleder
33332018 mko@studievalg.dk Visitkort
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
27100150 ggs@ah.dk Visitkort
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
60294670 men@ah.dk Visitkort
Nana Sigsgaard
Studievejleder
27105986 nsi@ah.dk Visitkort
Anne-Mette Solberg
Handelslærer
amks@ah.dk Visitkort
Annette Jakobsen
Handelsoverlærer
atj@ah.dk Visitkort
Camilla Melander
Handelslærer
calm@ah.dk Visitkort
Camilla Sand
Handelslærer
casa@ah.dk Visitkort
Cathrine Hansen
Handelslærer
cathh@ah.dk Visitkort
Charlotte Madsen
Handelslærer
clm@ah.dk Visitkort
Charlotte Rosendahl
Handelslærer
27105936 chro@ah.dk Visitkort
Elva Kristensen
Handelslærer
elk@ah.dk Visitkort
Esben Garder
Handelslærer
esga@ah.dk Visitkort
Frank Døssing
Handelslærer
fdo@ah.dk Visitkort
Grethe Overby
Handelslærer
gro@ah.dk Visitkort
Heidi Juul Lykke
Handelslærer
hjly@ah.dk Visitkort
Helle Q. Kristensen
Handelsoverlærer
hqk@ah.dk Visitkort
Henrik Steen Aaby
Handelslærer
aaby@ah.dk Visitkort
Jan F. Jensen
Handelsoverlærer
jafj@ah.dk Visitkort
Janni Bjerre
Handelslærer
janb@ah.dk Visitkort
Julie Brandt
Handelslærer
jub@ah.dk Visitkort
Karsten Kjær
Handelslærer
krkj@ah.dk Visitkort
Kira Küttemann
Handelslærer
27100152 kik@ah.dk Visitkort
Kirsten Ø. Nielsen
Handelslærer
27100124 kon@ah.dk Visitkort
Kirstine Arbjørn Nielsen
Handelslærer
kaj@ah.dk Visitkort
Kristbjørg Bach
Handelslærer
khba@ah.dk Visitkort
Lars Mogensen
Handelslærer
lmg@ah.dk Visitkort
Lars Møller
Handelslærer
larm@ah.dk Visitkort
Lene Vollstedt
Handelsoverlærer
lvo@ah.dk Visitkort
Lisbeth Andersen
Handelslærer
lis@ah.dk Visitkort
Louise M. Nielsen
Handelslærer
lmn@ah.dk Visitkort
Malene Rasmussen
Handelslærer
malr@ah.dk Visitkort
Marian Jensen
Lektor og PIU-koordinator
marj@ah.dk Visitkort
Martin B. Jensen
Handelslærer
mabj@ah.dk Visitkort
Merete Krogsgaard
Underviser
mrkr@ah.dk Visitkort
Mette N. Bowyer
Handelslærer
mbow@ah.dk Visitkort
Mette Nimand
Handelslærer
mnim@ah.dk Visitkort
Nina Bentzen
Handelslærer
nbe@ah.dk Visitkort
Rene Tengstedt
Handelslærer
rte@ah.dk Visitkort
Rikke G. Urth
Handelslærer
rgu@ah.dk Visitkort
Thomas Jungersen
Handelslærer
tju@ah.dk Visitkort
Trine B. Nørup
Handelslærer
trbn@ah.dk Visitkort
Elvin K. Hansen
Pedelmedhjælper
27105968 ekh@ah.dk Visitkort
Per Pedersen
Vagtmester
27105967 perp@ah.dk Visitkort
Stefan Bjerregaard
Skolebetjent
27105915 stkb@ah.dk Visitkort
Casper H. Nielsen
Pedelmedhjælper
cahn@ah.dk Visitkort
John Magnussen
Servicechef
27105965 jom@ah.dk Visitkort
Karsten Andersen
Skolebetjent
27105973 kaa@ah.dk Visitkort
Handelsgymnasiet - HHX
Jane Sanden
Kontorleder
27258516 jas@ah.dk Visitkort
Mette Louise Ormstrup Andersen
Kontorelev
27258514 mloa@ah.dk Visitkort
Mette Østergaard Pedersen
uddannelsessekretær
9133 3319 mop@ah.dk Visitkort
Inge Golding Faaborg
Kontorleder
27100177 igf@ah.dk Visitkort
Ruth Wulff
Uddannelsessekretær
27105903 ruw@ah.dk Visitkort
Susanne Aaen Thordal
Uddannelsessekretær
27105953 sao@ah.dk Visitkort
Heidi Hjorth Jensen
Elevcoach
27105974 heid@ah.dk Visitkort
Henriette Andersen
Elevcoach
91333339 hnrt@ah.dk Visitkort
Henriette Bøttcher
Director of International Studies
Lektor - Engelsk og psykologi
27258502 hboe@ah.dk Visitkort
Niels Ole Peesen Sørensen
IT-medarbejder
27105960 ops@ah.dk Visitkort
Ole Beltoft
Systemadministrator
obe@ah.dk Visitkort
Jan Elmqvist Nielsen
IT-medarbejder
27105958 jaen@ah.dk Visitkort
Ole Beltoft
Systemadministrator
obe@ah.dk Visitkort
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk Visitkort
Malene Sønderskov Jürs
Uddannelseschef
91333317 masj@ah.dk Visitkort
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
27105924 pep@ah.dk Visitkort
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk Visitkort
Jørn Dahl
Uddannelseschef
27105929 dahl@ah.dk Visitkort
Lone Damgaard Knudsen
Uddannelseschef
27105913 ldk@ah.dk Visitkort
Anita Dahl Guldbæk
Lektor
Dansk og engelsk
agu@ah.dk Visitkort
Marianne Kristensen
Lektor
Engelsk, markedskom.
mahk@ah.dk Visitkort
Ulla Carlsen
Lektor og PIU-koordinator
Erhvervsjura
uca@ah.dk Visitkort
Anne Bæk Hansen
Lektor
Afsætning, Markedskom.
anha@ah.dk Visitkort
Hanne Rasmussen
Lektor
Engelsk, IT
hra@ah.dk Visitkort
Tina Stein Raaschou
Lektor
Dansk, Tysk
tsr@ah.dk Visitkort
Jarl Mølgaard
Lektor
Matematik, VØ., finansiering og matematikvejleder
jarl@ah.dk Visitkort
Ida Connor Bentzen
Adjunkt
Matematik og Psykologi
ibp@ah.dk Visitkort
Steffen Lyngse
Lektor
Matematik, Statistik
sly@ah.dk Visitkort
Gunbrit Wahl
Lektor og PIU-koordinator
Tysk og kulturforståelse
guwa@ah.dk Visitkort
Ulla Carlsen
Lektor og PIU-koordinator
Erhvervsjura
uca@ah.dk Visitkort
Line Madsen Skorstengaard
Studie- og karrierevejleder
33332016 lms@studievalg.dk Visitkort
Peter Norman Nielsen
Studie- og karrierevejleder
33332014 pnni@studievalg.dk Visitkort
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
27886004 asg@ah.dk Visitkort
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
2710 5951 riki@ah.dk Visitkort
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
27258508 inn@ah.dk Visitkort
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
27105962 kni@ah.dk Visitkort
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
91333336 mavi@ah.dk Visitkort
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
91333329 piar@ah.dk Visitkort
Andreas Kildevæld
Lektor
Afsætning, VØ. og innovation
aki@ah.dk Visitkort
Anita Dahl Guldbæk
Lektor
Dansk og engelsk
agu@ah.dk Visitkort
Ann Baadsgaard
Adjunkt
Dansk og engelsk
aba@ah.dk Visitkort
Ann Skytte
Lektor
Dansk, psykologi
skyt@ah.dk Visitkort
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
27886004 asg@ah.dk Visitkort
Anne-Mette Hvidtved-Andersen
Lektor
Afsætning og markedskommunikation
aha@ah.dk Visitkort
Bjarke Manniche Nielsen
Lektor
bjmn@ah.dk Visitkort
Chris Bøcker Pedersen
Lektor
International økonomi og samfundsfag
cbp@ah.dk Visitkort
Daniel Høgh Sørensen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, International økonomi
dhs@ah.dk Visitkort
Ditte Jakobsen
Lektor
Dansk og engelsk
dja@ah.dk Visitkort
Dorte Riis Madsen
Lektor
Dansk og psykologi
drm@ah.dk Visitkort
Esben Frederiksen
Lektor
Matematik
esf@ah.dk Visitkort
Gitte Beck-Holtebo
Lektor
Tysk, engelsk og Kulturforståelse
gbh@ah.dk Visitkort
Hanne Jakobsen
Lektor
Engelsk, tysk, kinesisk, fransk
hjak@ah.dk Visitkort
Helle Otte Sørensen
Lektor
Matematik, Multimedier
heos@ah.dk Visitkort
Henriette Bøttcher
Director of International Studies
Lektor - Engelsk og psykologi
27258502 hboe@ah.dk Visitkort
Jakob Lyby Hansen
Lektor
Afsætning, VØ., innovation og finansiering
jalh@ah.dk Visitkort
Jan Nøhr Christensen
Lektor
Dansk, samtidshistorie og kulturforståelse
jnch@ah.dk Visitkort
Jane Holm Nielsen
Lektor
Dansk og tysk
jhn@ah.dk Visitkort
Jarl Mølgaard
Lektor
Matematik, VØ., finansiering og matematikvejleder
jarl@ah.dk Visitkort
Jens Åge Østergaard
Lektor
IØ., VØ. og finansiering
joe@ah.dk Visitkort
Jette Ringsholt Holst
Lektor
Virksomhedsøkonomi
jrh@ah.dk Visitkort
Kandeepan Arumugasamy
Adjunkt
Samtidshistorie og samfundsfag
kaar@ah.dk Visitkort
Kasper Lund Enghoff Jensen
Adjunkt
Matematik og International Økonomi
klej@ah.dk Visitkort
Kristian Lützen Søltoft
Lektor
Afsætning og innovation
klso@ah.dk Visitkort
Lars Sørensen
Lektor
Dansk, engelsk og samtidshistorie
las@ah.dk Visitkort
Lavinia Chrestensen
Adjunkt
Spansk, samtidshistorie, kulturforståelse
lavi@ah.dk Visitkort
Marianne Kristensen
Lektor
Engelsk, markedskom.
mahk@ah.dk Visitkort
Marlene S. Pedersen
Lektor
Engelsk og psykologi
mspe@ah.dk Visitkort
May-Britt Bystrup
Lektor
Afsætning og markedskommunikation
mby@ah.dk Visitkort
Michael Andersen
Lektor
Afsætning og VØ.
miaa@ah.dk Visitkort
Mikkel Hassing Povlsen
Lektor
Dansk og samfundsfag
mihp@ah.dk Visitkort
Morten Madsen
Adjunkt
Afsætning og VØ
moma@ah.dk Visitkort
Morten Skou
Adjunkt
Virksomhedsøkonomi
mort@ah.dk Visitkort
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Niels Maribo Bache
Lektor
Matematik
nmb@ah.dk Visitkort
Palle Birk Nielsen
Lektor
VØ., erhvervsjura og innovation
pabn@ah.dk Visitkort
Philip Hayles
Lektor
Engelsk
ptha@ah.dk Visitkort
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
2710 5951 riki@ah.dk Visitkort
Sabina Dafcik
Lektor
Tysk, spansk, kulturforståelse
sabi@ah.dk Visitkort
Sofie Dahl Nordlund
Lektor
Engelsk
sono@ah.dk Visitkort
Susanne Hald Jensen
Lektor
Afsætning, markedskommunikation,international økonomi
suhj@ah.dk Visitkort
Tine Sonne Brøting
Lektor
International økonomi og samfundsfag
tsb@ah.dk Visitkort
Ulla Carlsen
Lektor og PIU-koordinator
Erhvervsjura
uca@ah.dk Visitkort
Walther Rahbek Mortensen
Lektor
Afsætning og matematik
wrm@ah.dk Visitkort
Allan Baisgaard
Lektor
IØ, Samfundsfag og Historie
abai@ah.dk Visitkort
Anne Bæk Hansen
Lektor
Afsætning, Markedskom.
anha@ah.dk Visitkort
Annette Johansen
Handelsoverlærer
VØ og Finansiering
ajo@ah.dk Visitkort
Arne Rømming
Handelsoverlærer
Afsætning, VØ
arr@ah.dk Visitkort
Berit Maas Vølker
Lektor
Afsætning, VØ, Finansiering
bmv@ah.dk Visitkort
Birgitte Nielsen
Lektor
Afsætning
bini@ah.dk Visitkort
Cecilia Maria Madsen
Lektor
Spansk og tysk
cmfm@ah.dk Visitkort
Charlotte Hansen
Lektor
Samfundsfag og IØ
chjn@ah.dk Visitkort
Christian Holm Christiansen
Adjunkt
Tysk og Historie
chhc@ah.dk Visitkort
Christina Gadegaard Lind
Adjunkt
Erhvervsjura
chli@ah.dk Visitkort
Christina Rask Thomsen
Lektor
Engelsk og fransk
crt@ah.dk Visitkort
Dennis N. Jensen
Lektor
Dansk, design
dnje@ah.dk Visitkort
Diana Maria Mortensen
Lektor
Spansk og Engelsk
dmpc@ah.dk Visitkort
Eva Nørgaard Larsen
Lektor
Engelsk og Afsætning
enl@ah.dk Visitkort
Gitte Lynggard Madsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi og innovation
glm@ah.dk Visitkort
Gitte Størup
Lektor
Virksomhedsøkonomi
gstr@ah.dk Visitkort
Gry C. Czaja
Adjunkt
Dansk og samtidshistorie
gcc@ah.dk Visitkort
Gunbrit Wahl
Lektor og PIU-koordinator
Tysk og kulturforståelse
guwa@ah.dk Visitkort
Hanne Rasmussen
Lektor
Engelsk, IT
hra@ah.dk Visitkort
Helle Byskov Jensen
Lektor
Dansk og Engelsk
hjn@ah.dk Visitkort
Henning Fischlein
Lektor
Afsætning, informatik og innovation
hefi@ah.dk Visitkort
Ida Connor Bentzen
Adjunkt
Matematik og Psykologi
ibp@ah.dk Visitkort
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
27258508 inn@ah.dk Visitkort
Jacob Andersen
Lektor
Afsætning og International økonomi
jaab@ah.dk Visitkort
Jan Nøhr Christensen
Lektor
Dansk, samtidshistorie og kulturforståelse
jnch@ah.dk Visitkort
Jan Sieker
Lektor
Matematik, Statistik
jsi@ah.dk Visitkort
Janne L. Adamsen
Adjunkt
Virksomhedsøkonomi og Finansiering
jlad@ah.dk Visitkort
Jens Åge Østergaard
Lektor
IØ., VØ. og finansiering
joe@ah.dk Visitkort
Jesper Andersen
Adjunkt
Virksomhedsøkonomi og Innovation
jesa@ah.dk Visitkort
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
27105962 kni@ah.dk Visitkort
Knud Brunbjerg
Lektor
Afsætning
knbr@ah.dk Visitkort
Kristina Svendsen
Adjunkt
Erhvervsjura
ksv@ah.dk Visitkort
Lars Bo Ottesen
Lektor
Historie, International økonomi, Samfundsfag
lbot@ah.dk Visitkort
Leif Christoffersen
Lektor
Afsætning, International økonomi og Finansiering
leif@ah.dk Visitkort
Lene Østerbæk
Lektor
International økonomi, Samfundsfag, Afsætning
loe@ah.dk Visitkort
Lisa Salomonsen
Adjunkt
Matematik og Engelsk
lsal@ah.dk Visitkort
Lone Brohus
Lektor
Engelsk og kulturforståelse
lob@ah.dk Visitkort
Lotte Holm-Nielsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, samtidshistorie og finansiering
loho@ah.dk Visitkort
Louise Holmgaard Bomholtz
Lektor
Virksomhedsøkonomi og Erhvervsjura
lhb@ah.dk Visitkort
Mads R. Sørensen
Lektor
Samfundsfag, International økonomi, Organisation
mads@ah.dk Visitkort
Maia Haferbier
Lektor
Spansk og Engelsk
mhaf@ah.dk Visitkort
Mai-Britt Hougaard
Lektor
Afsætning, innovation, Multimedier
mbho@ah.dk Visitkort
Malou K. Christensen
Lektor
Dansk, Informatik og Markedskommunikation
malc@ah.dk Visitkort
Marianne Poulsen
Lektor
Virksomhedsøkonomi
mpo@ah.dk Visitkort
Mathias Just Sørensen
Adjunkt
Informatik
mjso@ah.dk Visitkort
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
91333336 mavi@ah.dk Visitkort
Mette H. Skovmose
Lektor
Dansk, Psykologi
mhs@ah.dk Visitkort
Mette Louise Kruse Huusom
Lektor
Engelsk
mhuu@ah.dk Visitkort
Mette Pallisgaard Hansen
Lektor
Samfundsfag og samtidshistorie
mph@ah.dk Visitkort
Mia W. Sørensen
Lektor
Psykologi, Tysk
miws@ah.dk Visitkort
Mikkel Golding Faaborg
Adjunkt
Afsætning og Innovation
mgf@ah.dk Visitkort
Mogens Larsen
Lektor
Matematik og historie
mol@ah.dk Visitkort
Morten Storgaard
Lektor
Dansk og Informatik
most@ah.dk Visitkort
Ole Wibe
Lektor
International økonomi, virksomhedsøkonomi og finansiering
wibe@ah.dk Visitkort
Pernille Andersen
Adjunkt
Matematik og Engelsk
pean@ah.dk Visitkort
Pernille Birgitte Gaby Britsch
Lektor
Tysk og Historie
pbgb@ah.dk Visitkort
Peter Madsen
Lektor
Dansk, Historie, Mediefag
petm@ah.dk Visitkort
Pia Olivia Baun Lind
Lektor
Engelsk, historie
pobl@ah.dk Visitkort
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
91333329 piar@ah.dk Visitkort
Rasmus Hansen
Adjunkt
Idræt og Engelsk
raha@ah.dk Visitkort
Rikke Bod Lund
Adjunkt
Matematik og Engelsk
rbl@ah.dk Visitkort
Rikke Dahl Jensen
Lektor
Afsætning, design, Innovation
rdj@ah.dk Visitkort
Rikke Ehlers Sand
Adjunkt
Matematik
res@ah.dk Visitkort
Rikke Ibsen
Lektor
Dansk og Psykologi
rib@ah.dk Visitkort
Rune Ballund Jørgensen
Lektor
Engelsk og Markedskommunikation
ruba@ah.dk Visitkort
Sandra Thorup Mose
Adjunkt
Dansk og Samfundsfag
stm@ah.dk Visitkort
Sanne Williams
Adjunkt
Engelsk og Kulturforståelse
swil@ah.dk Visitkort
Sascha Christensen
Lektor
Afsætning, Innovation og virksomhedsøkonomi
sch@ah.dk Visitkort
Signe Gudmundsen
Lektor
Engelsk og kulturforståelse
sigu@ah.dk Visitkort
Simon Brøns Kringelum
Laktor
Dansk og samtidshistorie
sbkr@ah.dk Visitkort
Solvej Svane Sørensen
Adjunkt
Engelsk
sol@ah.dk Visitkort
Søren Arani Mortensen
Lektor
Matematik og Samfundsfag
samo@ah.dk Visitkort
Steen Faber Villadsen
Lektor
Engelsk og Tysk
sfvv@ah.dk Visitkort
Steffen Lyngse
Lektor
Matematik, Statistik
sly@ah.dk Visitkort
Steffen S. Schmidt
Lektor
Samtidshistorie, International økonomi, Samfundsfag
sssc@ah.dk Visitkort
Stine Bundgaard Poulsen
Lektor
Spansk
stbj@ah.dk Visitkort
Susanne Madsen
Lektor
Innovation, virksomhedsøkonomi
sma@ah.dk Visitkort
Tatjanne Emilie Joel Jørgensen
Lektor
Virksomhedsøkonomi, afsætning, Innovation
taj@ah.dk Visitkort
Tina Stein Raaschou
Lektor
Dansk, Tysk
tsr@ah.dk Visitkort
Vanda Sønderskov Jürs
Lektor
Dansk, engelsk
vasj@ah.dk Visitkort
Mads Eberhardt Ibsen
Skolebetjent
27258511 mei@ah.dk Visitkort
Stefan Bjerregaard
Skolebetjent
27105915 stkb@ah.dk Visitkort
Hans Christian Nielsen
Vagtmester
27105948 hcni@ah.dk Visitkort
Kim Kjær Laursen
Skolebetjent
27105972 kkl@ah.dk Visitkort
Center for Karriere og Uddannelse
Camilla Bach
Kursussekretær
91333302 cab@ah.dk Visitkort
Janne Lund Østergaard
Kursussekretær
27886014 jlb@ah.dk Visitkort
Joan Yde
Koordinator
27793208 yde@ah.dk Visitkort
Lars Peter Højbjerg
Kursussekretær
91333308 lph@ah.dk Visitkort
Louise Krarup Andersen
Uddannelsessekretær
91333305 lka@ah.dk Visitkort
Maria Rytter Dolbak
Kursussekretær
91333303 mrd@ah.dk Visitkort
Stine Bundgaard Frandsen
Kursussekretær
91333341 sbf@ah.dk Visitkort
Tina Nørgaard
Kursussekretær
91333309 tinn@ah.dk Visitkort
Trine Knudsen
Kontorelev
91333305 trk@ah.dk Visitkort
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk Visitkort
Morten Lund Dam
Uddannelseschef
91333369 mlda@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort
Anne-Sofie Bisgaard Olesen
Underviser
asbo@ah.dk Visitkort
Brian Lindhardt
Underviser
brli@ah.dk Visitkort
Dorthe Dokkedahl
Handelslærer
27100146 dbd@ah.dk Visitkort
Flemming Bille
Underviser
fbi@ah.dk Visitkort
Gitte Bové
Underviser
gibo@ah.dk Visitkort
Hans Wolff
Underviser
hwo@ah.dk Visitkort
Henrik Rosager-Hansen
Underviser
hrh@ah.dk Visitkort
Jan Andersen
Underviser
jand@ah.dk Visitkort
Jørgen Møller Jensen
Underviser
27258517 jomj@ah.dk Visitkort
Kirsten Larsen
Underviser
61672349 kirl@ah.dk Visitkort
Kirsten Sørensen
Underviser
kis@ah.dk Visitkort
Lars Binderup
Underviser
labi@ah.dk Visitkort
Lars Christian Bendtsen
lbe@ah.dk Visitkort
Lars Krogsgaard
Underviser
lak@ah.dk Visitkort
Lars Ringgaard Kristensen
Underviser
27105955 lrkr@ah.dk Visitkort
Lasse Kristiansen
Underviser
lask@ah.dk Visitkort
Leane Johansson
Coach og underviser
juk@ah.dk Visitkort
Mads Neergaard
Underviser
mne@ah.dk Visitkort
Rasmus Yde
Underviser
ryd@ah.dk Visitkort
Rene Jungersen
Underviser
rjn@ah.dk Visitkort
Sorla Lind
Underviser
smll@ah.dk Visitkort
Synnøve Bruun Carlsson
Underviser
sbc@ah.dk Visitkort
Tina Da Silva
Underviser
tds@ah.dk Visitkort
Torben Vesterager
Underviser
tve@ah.dk Visitkort
Torsten Olesen
Handelslærer
trol@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort
Hanne Christensen
Chefkonsulent
27886018 hac@ah.dk Visitkort
Hovedforløb og PraktikCenter
Helle Jensen
Uddannelsessekretær
91333310 heje@ah.dk Visitkort
Joan Yde
Koordinator
27793208 yde@ah.dk Visitkort
Louise Krarup Andersen
Uddannelsessekretær
91333305 lka@ah.dk Visitkort
Trine Hyldig Christensen
Uddannelsessekretær
27258513 thc@ah.dk Visitkort
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk Visitkort
Torben Jensen
Uddannelseschef
91333318 toje@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Bitte Ørum Nygaard
Underviser
bny@ah.dk Visitkort
Jette B. Christensen
Underviser
2710 5947 jebc@ah.dk Visitkort
Kim Mouritzen
Underviser
kmou@ah.dk Visitkort
Kristian Ravnemose
Underviser
91333334 krr@ah.dk Visitkort
Mette Haack Christensen
Underviser - detail
27100131 mehc@ah.dk Visitkort
Michael Holst
Underviser
mho@ah.dk Visitkort
Peter Kynde
Underviser
pfk@ah.dk Visitkort
Tina Schrøder
Underviser
tsc@ah.dk Visitkort
Kirisha Mahalingasivam
Vejleder
SIMU-virksomheden Camp4ever A/Sim (kontor/handel)
27793371 kmah@ah.dk Visitkort
Peter Karstrøm Vagning
Vejleder
Detailshoppen (detail)
pwkv@ah.dk Visitkort
Regitze Larsen
Leder, PraktikCenter
27105906 rla@ah.dk Visitkort
Søren Lauritsen
Vejleder
SIMU-virksomheden Danish Catering A/Sim (kontor/handel)
27100178 slau@ah.dk Visitkort
Christina Frank
Virksomhedskonsulent
27100130 cfr@ah.dk Visitkort
Lars Halskov
Virksomhedskonsulent
27886017 lahp@ah.dk Visitkort
Søren Larsen
Virksomhedskonsulent
91333304 sla@ah.dk Visitkort
Centraladministration og stabsfunktioner
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk Visitkort
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk Visitkort
Henrik Vestergaard
Kontorchef
27105900 hve@ah.dk Visitkort
Rikke Christoffersen
Direktør
91333370 ric@ah.dk Visitkort
Tommy Eduardsen
Økonomichef
27105904 tedu@ah.dk Visitkort
Flemming Pentz Madsen
IT-chef
21717365 fpm@ah.dk Visitkort
Henrik Vestergaard
Kontorchef
27105900 hve@ah.dk Visitkort
John Magnussen
Servicechef
27105965 jom@ah.dk Visitkort
Tommy Eduardsen
Økonomichef
27105904 tedu@ah.dk Visitkort
Anne Mette Hansen
Bogholderi
91333307 amhh@ah.dk Visitkort
Mette Mundt
Lønafdeling
27105905 mem@ah.dk Visitkort
Tommy Eduardsen
Økonomichef
27105904 tedu@ah.dk Visitkort
Charlotte Koldsø
Rektor, HHX
27105956 cko@ah.dk Visitkort
Hans Jørgen Møller
Forstander
27105932 hjm@ah.dk Visitkort
Rikke Christoffersen
Direktør
91333370 ric@ah.dk Visitkort
Lone Hornhaver Sveistrup
Kantineleder
27105970 lhs@ah.dk Visitkort
Find din afdeling