Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE

Coronavirus: Studieture på Aalborg Handelsskole

10. september 2020

I forbindelse med studieture, ekskursioner og andre faglige ture/ udflugter med tilknytning til aktiviteter på Aalborg Handelsskole er det skolen, der efter aftale med deltagerne står for kontakten til rejsebureauer og andre professionelle tur-arrangører, og således formidler rejse og ophold til den enkelte deltager. Deltagelse er frivillig, og det er således deltagerne, der godkender turen, herunder pris og øvrige vilkår.

Hvis der opstår særlige situationer (f.eks. force majeure, sygdom m.v.) tages der forbehold for at ændre på turen, herunder eventuelt aflyse denne.

På Aalborg Handelsskole følger vi ligeledes Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

hvilket betyder, at studieture m.v. aflyses, hvis Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til landet/ destinationen.

Hvis Udenrigsministeriet ikke fraråder ikke-nødvendige rejser til landet/ destinationen, vil turen normalt blive gennemført. Uanset dette kan forældre og/eller elever/ kursisten altid framelde sig en evt. tilmeldt studietur, hvis det ønskes. En evt. framelding betyder, at studieturens betaling går tabt, medmindre betalingen refunderes fra rejsebureauet.

Aalborg Handelsskole tegner ikke forsikringer for eleverne i f.m. studieture m.v.. Eleverne/ kursisterne skal selv sørge for relevant rejseforsikring og rejseforsikringens policenr. skal oplyses ved tilmelding til studieturen. Det er elevens/forældrenes/ kursistens ansvar at undersøge, hvad rejseforsikringen dækker f. eks. i f.m. pandemier som eksempelvis COVID-19. Flere forsikringer dækker ikke pandemier. Samtidig bør det undersøges, hvad forsikringen konkret dækker: ekstra opholdsudgifter, rejseomkostninger, evt. medicin-, læge- & hospitalsudgifter.

Det anbefales, at forsikringsselskabet kontaktes inden afrejse.

Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE