Corona - hverdagen med Covid-19 på Aalborg Handelsskole

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. Aalborg Handelsskole og corona-situationen.
Vi står i en helt særlig situation, som stadig påvirker både eleverne og skolens personale. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne for Covid-19, så vi kan begrænse smitte. Ved nyt om situationen opdateres denne hjemmeside, og vi holder elever og medarbejdere orienteret via intranet, Uddata, mail m.m.

Covid-19 test er et krav

Alle elever og kursister, der skal møde ind til undervisning, skal kunne fremvise en negativ covid-19 test, der højst er 72 timer gammel.  Læs mere i vores FAQ her på siden.

FAQ om Covid-19 test, eksamen m.m.

Alle elever og kursister, der møder ind til fysisk undervisning, skal have foretaget løbende covid-19 tests. Nedenfor finder du spørgsmål / svar vedrørende de nuværende regler.

Som hovedregel kan du blive testet med en selvtest under supervision første dag på skolen. Der kan dog være undtagelser herfra, hvilket du vil få særskilt besked om. 

En selvtest under supervision betyder, at du selv skal indføre en vatpind to-tre centimeter i de yderste næsebor under supervision. Testen vil blive foretaget i klasseværelset/Aula, og forinden skal du spritte bord, hænder m.m. af. 

Efter kort tid kan testen påvise, om du er smittet eller ej.

Selvtestningen foregår et par gange om ugen i nogle af dine lektioner.

Selvtest er et tilbud, som skolen skal stille til disposition, men elever og kursister er ikke forpligtede til at benytte det, og kan i stedet vælge at benytte det offentlige tilbud.

Det er et krav, at man altid kan fremvise en gyldig test, der er under 72 timer gammel. Ellers kan du ikke få adgang til skolen (føres som fravær).

Du skal testes første dag efter, at du har været hjemme i en periode (fx weekend og ferie) – og igen onsdag eller torsdag. Hvis du ikke er tilstede på skolen under testen, skal du selv sørge for at blive testet ved et af de offentlige tilbud.

Du skal have to tests i den uge, du er på skolen.

Du skal møde nytestet op (testen må maks. være 72 timer gammel), hvis du ikke ønsker at blive testet første dag på skolen efter en hjemmeperiode.

Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde.

Du er undtaget for test, hvis du kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis.

Krav om test gælder desuden ikke for dig der,

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

Ift. tilfælde, hvor der er krav om test, kan særlige sundhedsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, dokumenteres med lægeerklæring.

Eleven/kursisten/deltageren eller den ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv. Ved en positiv test skal du derfor:

 1. Gå straks i selvisolation.
 2. Hvis du er ansat, skal du informere din ledelse om, at du er testet positiv for COVID-19. Hvis du er elev, skal du eller dine forældre kontakte din underviser eller skolens ledelse.
 3. Du vil blive kontaktet af Coronaopsporing (enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed). Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11, som kan hjælpe med at opspore dine nære kontakter
 4. Hvis du har fået et positivt svar på en hurtigtest, skal du få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt – book tid på coronaprover.dk

I de tilfælde, hvor du har en positiv test gælder de almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Er du smittet med covid-19, men har du ingen symptomer, kan du følge undervisningen virtuelt. I dette tilfælde vil du ikke få fravær. 

Hvis du er konstateret smitte med Covid-19 skal du i 14 dages karantæne inden du må møde op igen fysisk på skolen (dette gælder også selvom du har eksamen). Du må naturligvis gerne følge undervisningen virtuelt i denne periode.

Læs mere i folderen fra Sundhedsstyrelsen.

Download:
Folder - info om test af elever og ansatte (86 kB)

Du er fritaget for test i en bestemt periode, hvis du tidligere har været smittet med COVID-19.

Du er undtaget for krav om test, hvis du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR-test for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.

Du skal ikke testes, hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Du er desuden undtaget for test, hvis du kan fremvise dokumentation for et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 efter den første dosis.

Er du smittet med covid-19 eller er du af andre corona-relaterede årsager vurderet til ikke at kunne møde til eksamen (fx pga. selvisolation), gælder følgende regler:

 

Ved mundtlig prøve

Skolen vil vurdere, om det er muligt at flytte den mundtlige prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen.

Hvis skolens ikke vurderer det muligt at flytte den mundtlige prøve, vil du som elev i stedet få den afsluttende standpunktskarakter ophøjet til prøvekarakter.

 

Ved skriftlig prøve

Kan du ikke aflægge en skriftlig prøve, fx pga. selvisolation, vil prøven blive aflyst for dig, og i stedet ophøjes din afsluttende standpunktskarakter til prøvekarakter.

Bliver du syg under en prøve, skal du aflægge en ny prøve i førstkommende prøvetermin (sygeterminen i august 2021). Du kan ikke få ophøjet din standpunktskarakter til prøvekarakter.

Hvis en eksaminator og/eller en censor af covid-19-relaterede grunde ikke kan møde fysisk op til en prøve, for eksempel på grund af selvisolation, eller hvis de er i risikogruppe, kan de deltage virtuelt i prøven. I den situation vil du som elev sidde fysisk på skolen sammen med enten eksaminator, censor eller en anden tilsynsførende udpeget af den prøveafholdende institution.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre ovenstående, skal skolen finde en erstatning for eksaminator og/eller censor.

Hvis den mundtlige prøve for større skriftlige opgaver (SRP, SOP, EOP) aflyses grundet sygdom eller covid-19-foranstaltninger, håndteres det på følgende måde:

Hvis skolen vurderer det muligt at udsætte den mundtlige prøve til et senere tidspunkt i sommerterminen 2021, udsættes prøven.

Hvis ikke dette er muligt, giver censor og eksaminator i samarbejde en bedømmelse af din præstation på baggrund af dit skriftlige produkt alene. Den karakter, som gives ved denne bedømmelse, træder i stedet for den prøvekarakter, som du ville have fået ved den aflyste mundtlige prøve.

Bliver du som elev selv syg i forbindelse med den mundtlige SOP/SRP/EOP-eksamen, gives der en karakter for det skriftlige produkt alene. 

I forbindelse med sygdom ved prøverne skal der foreligge dokumentation for din sygemelding. Det kan være lægeerklæring eller testsvar fra COVID-19-test.

Tilsvarende skal der som udgangspunkt foreligge dokumentation for dit afbud som følge af selvisolation på grund af nær kontakt til smittet, hvis dette er muligt.

Hvornår er det mest oplagt at blive testet?

FAQ – generelle retningslinjer og krav

Ved fysisk fremmøde gælder der stadig en række krav og regler, som alle bedes opfylde.

Du bør altid efterleve sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Det gælder både når du befinder dig på skolen, i det offentlige rum eller hjemme. Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er:

 • Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet person
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Der stilles krav om to ugentlige tests på alle ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. For at modtage fysisk undervisning skal du kunne fremvise en negativ covid-19 test, der højst er 72 timer gammel.

Der gælder ikke en 2-meters afstandsanbefaling i stamklasser/faste hold eller grupper. 

For alle, som må møde frem, dvs. elever, kursister, deltagere og medarbejdere i de genåbnede landsdele og de, som er undtaget nedlukning i hele landet, anbefales det at holde 2 meters afstand på en række områder:

 • Afstand fra underviser til første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
 • Afholdelse af prøver, som ikke er aflyst
 • Ved sang, råb mv.

Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign. Der er dog undtagelser, blandt andet i de fleste undervisningssituationer.

Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv.

I enkelte tilfælde kan man fritages for kravet om mundbund. Det gælder fx, hvis fysiske eller mentale forhold gør, at man ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Vejledninger
Spørgsmål? Kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Find din afdeling