Corona - hverdagen med Covid-19 på Aalborg Handelsskole

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. Aalborg Handelsskole og corona-situationen.
Vi står i en helt særlig situation, som stadig påvirker både eleverne og skolens personale. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne for Covid-19, så vi kan begrænse smitte. Ved nyt om situationen opdateres denne hjemmeside, og vi holder elever og medarbejdere orienteret via intranet, Uddata, mail m.m. 

Efterhånden som samfundet er åbnet mere op kan vi også risikere, at elever og personale testes positive med Covid-19. Hver gang dette sker tager skolen straks kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger deres anvisninger. Nedenfor opdaterer vi en liste ift., hvor der er konstateret positive tests:
Konstateret smitte Afdeling
7/12 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse (1.D) med 30 elever er hjemsendt fra mandag d. 7/12, og alle er blevet bedt om at lade sig teste. Elevernes modtager i stedet fjernundervisning.
26/9 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse (3.M) er sendt hjem og vil modtage fjernundervisning i uge 40. Nære kontakter er blevet orienteret og bedt om at gå i selvisolation/tage tests. 
23/9 - 2020 Saxogade: Én klasse er hjemsendt fra onsdag d. 23/9-25/9. Elevernes modtager i stedet fjernundervisning.
21/9 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse har selv valgt at blive hjemme, og modtager derfor virtuel undervisning i dag. I morgen vender de elever, der ikke er defineret som nære kontakter, tilbage til skolen. Nære kontakter skal tage relevante tests inden de kan vende tilbage til skolen. 
17/9 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse er hjemsendt samt ét sproghold. Der laves fjernundervisning og alle elever genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.
14/9 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse er hjemsendt samt relevante undervisere. Der laves fjernundervisning og alle elever/undervisere genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.
25/8 - 2020 Turøgade: Underviser testet positiv, og er derfor hjemsendt. Efter at have gennemgået underviserens adfærd vurderes det, at hygiejne-reglerne er overholdt, og at det kun er underviseren, der skal hjemsendes.
14/8 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse samt fem undervisere er hjemsendt. Der laves fjernundervisning og alle elever/undervisere genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.

Covid-19 test er et krav

Alle elever og kursister, der skal møde ind til undervisning, skal kunne fremvise en negativ covid-19 test, der højst er 72 timer gammel.  Læs mere i vores FAQ her på siden.

FAQ om Covid-19 test og de nye selvtest

Alle elever og kursister, der møder ind til fysisk undervisning, skal have foretaget løbende covid-19 tests. Nedenfor finder du spørgsmål / svar vedrørende de obligatoriske corona-test.

Som hovedregel kan du blive testet med en selvtest under supervision første dag på skolen. Der kan dog være undtagelser herfra, hvilket du vil få særskilt besked om. 

En selvtest under supervision betyder, at du selv skal indføre en vatpind to-tre centimeter i de yderste næsebor under supervision. Testen vil blive foretaget i klasseværelset, og forinden skal du spritte bord, hænder m.m. af. 

Efter kort tid kan testen påvise, om du er smittet eller ej.

Selvtestningen foregår i klassen et par gange om ugen i nogle af dine lektioner.

Selvtest er et tilbud, som skolen skal stille til disposition, men elever og kursister er ikke forpligtede til at benytte det, og kan i stedet vælge at benytte det offentlige tilbud.

Det er et krav, at man altid kan fremvise en gyldig test, der er under 72 timer gammel. Ellers kan du ikke få adgang til skolen (føres som fravær).

Du skal testes første dag efter, at du har været hjemme i en periode (fx weekend og ferie) – og igen onsdag eller torsdag. Hvis du ikke er tilstede på skolen under testen, skal du selv sørge for at blive testet ved et af de offentlige tilbud.

Efter påske overgår vi gradvist til selvtest under supervision. Det betyder, at du må forvente selv at skulle foretage testen. Ønsker du ikke dette, henvises du til et af de offentlige tilbud.

Du skal have to tests i den uge, du er på skolen.

Du skal møde nytestet op (testen må maks. være 72 timer gammel), hvis du ikke ønsker at blive testet første dag på skolen efter en hjemmeperiode.

Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde.

Opfordring til og krav om test gælder ikke for dig der,

 • af medicinske årsager ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en PCR- eller antigentest for covid-19.
 • tidligere har været smittet med covid-19 inden for et nærmere bestemt tidsrum, i det omfang du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller lyntest (kviktest) for covid-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt.

Ift. tilfælde, hvor der er krav om test, kan særlige sundhedsmæssige udfordringer, jf. ovenfor, dokumenteres med lægeerklæring.

Eleven/kursisten/deltageren eller den ansatte skal følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer ift. selvisolation mv. Ved en positiv test skal du derfor:

 1. Gå straks i selvisolation.
 2. Hvis du er ansat, skal du informere din ledelse om, at du er testet positiv for COVID-19. Hvis du er elev, skal du eller dine forældre kontakte din underviser eller skolens ledelse.
 3. Du vil blive kontaktet af Coronaopsporing (enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed). Du kan også selv ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11, som kan hjælpe med at opspore dine nære kontakter
 4. Hvis du har fået et positivt svar på en hurtigtest, skal du få foretaget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt – book tid på coronaprover.dk

I de tilfælde, hvor du har en positiv test gælder almindelige regler ved fravær i forbindelse med sygdom. Er du smittet med covid-19, men har du ingen symptomer, kan du følge undervisningen virtuelt. I dette tilfælde vil du ikke få fravær. 

Læs mere i folderen fra Sundhedsstyrelsen.

Download:
Folder - info om test af elever og ansatte (86 kB)

Du er fritaget for test i en bestemt periode, hvis du tidligere har været smittet med COVID-19.

Du er undtaget for krav om test, hvis du kan fremvise dokumentation for et positivt undersøgelsesresultat, som er foretaget ved PCR- eller lyntest (kviktest) for COVID-19, og som på fremvisningstidspunktet er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt.

Du skal ikke testes, hvis du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Hvornår er det mest oplagt at blive testet?

FAQ – generelle retningslinjer og krav

Ved fysisk fremmøde gælder der stadig en række krav og regler, som alle bedes opfylde.

Du bør altid efterleve sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse. Det gælder både når du befinder dig på skolen, i det offentlige rum eller hjemme. Sundhedsstyrelsens 6 generelle råd er:

 • Gå i selvisolation hvis du har symptomer på COVID-19, er testet positiv eller er nær kontakt til en smittet person
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 • Hold afstand – og bed andre tage hensyn

Der stilles krav om to ugentlige tests på alle ungdomsuddannelser og voksenuddannelser. For at modtage fysisk undervisning skal du kunne fremvise en negativ covid-19 test, der højst er 72 timer gammel.

Der gælder ikke en 2-meters afstandsanbefaling i stamklasser/faste hold eller grupper. 

For alle, som må møde frem, dvs. elever, kursister, deltagere og medarbejdere i de genåbnede landsdele og de, som er undtaget nedlukning i hele landet, anbefales det at holde 2 meters afstand på en række områder:

 • Afstand fra underviser til første række af elever/kursister/deltagere ved tavleundervisning.
 • Afholdelse af prøver, som ikke er aflyst
 • Ved sang, råb mv.

Kravet om mundbind eller visir gælder for elever/kursister/deltagere på ungdoms- og voksenuddannelser, når de befinder sig indendørs på skolen, f.eks. i kantinen eller på øvrige fællesarealer el.lign. Der er dog undtagelser, blandt andet i de fleste undervisningssituationer.

Kravet gælder også for lærere, undervisere, oplægsholdere, medarbejdere, besøgende og andre personer, der er tilknyttet den pågældende uddannelsesinstitution mv.

I enkelte tilfælde kan man fritages for kravet om mundbund. Det gælder fx, hvis fysiske eller mentale forhold gør, at man ikke er i stand til at bære mundbind/visir.

Uddannelsesinstitutionen har ansvar for, at elever, kursister eller deltagere alene tillades adgang til institutionen, hvis de overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Uddannelsesinstitutionen skal nægte adgang for eller bortvise personer, der ikke overholder kravet om brug af mundbind eller visir.

Vejledninger
Spørgsmål? Kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Christensen
Studievejleder og underviser
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Find din afdeling