Corona - hverdagen med Covid-19 på Aalborg Handelsskole

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. Aalborg Handelsskole og corona-situationen.
Vi står i en helt særlig situation, som stadig påvirker både eleverne og skolens personale. Det er vigtigt, at alle tager ansvar og hjælper hinanden med at overholde retningslinjerne for Covid-19, så vi kan begrænse smitte. Ved nyt om situationen opdateres denne hjemmeside, og vi holder elever og medarbejdere orienteret via intranet, Uddata, mail m.m. 

Efterhånden som samfundet er åbnet mere op kan vi også risikere, at elever og personale testes positive med Covid-19. Hver gang dette sker tager skolen straks kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, og følger deres anvisninger. Nedenfor opdaterer vi en liste ift., hvor der er konstateret positive tests:
Konstateret smitte Afdeling
7/12 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse (1.D) med 30 elever er hjemsendt fra mandag d. 7/12, og alle er blevet bedt om at lade sig teste. Elevernes modtager i stedet fjernundervisning.
26/9 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse (3.M) er sendt hjem og vil modtage fjernundervisning i uge 40. Nære kontakter er blevet orienteret og bedt om at gå i selvisolation/tage tests. 
23/9 - 2020 Saxogade: Én klasse er hjemsendt fra onsdag d. 23/9-25/9. Elevernes modtager i stedet fjernundervisning.
21/9 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse har selv valgt at blive hjemme, og modtager derfor virtuel undervisning i dag. I morgen vender de elever, der ikke er defineret som nære kontakter, tilbage til skolen. Nære kontakter skal tage relevante tests inden de kan vende tilbage til skolen. 
17/9 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse er hjemsendt samt ét sproghold. Der laves fjernundervisning og alle elever genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.
14/9 - 2020 Saxogade: Elev testet positiv. Én klasse er hjemsendt samt relevante undervisere. Der laves fjernundervisning og alle elever/undervisere genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.
25/8 - 2020 Turøgade: Underviser testet positiv, og er derfor hjemsendt. Efter at have gennemgået underviserens adfærd vurderes det, at hygiejne-reglerne er overholdt, og at det kun er underviseren, der skal hjemsendes.
14/8 - 2020 Turøgade: Elev testet positiv. Én klasse samt fem undervisere er hjemsendt. Der laves fjernundervisning og alle elever/undervisere genoptager undervisningen, når de kan fremvise to negative tests.

Vejledninger

FAQ om studieture på Aalborg Handelsskole

I forbindelse med studieture, ekskursioner og andre faglige ture/ udflugter med tilknytning til aktiviteter på Aalborg Handelsskole er det skolen, der efter aftale med deltagerne står for kontakten til rejsebureauer og andre professionelle tur-arrangører, og således formidler rejse og ophold til den enkelte deltager. Deltagelse er frivillig, og det er således deltagerne, der godkender turen, herunder pris og øvrige vilkår.

Hvad sker der med studierejserne?

På både HHX og EUD/EUX er der planlagt studierejser i efteråret 2020/foråret 2021. Vi følger denne helt specielle situation tæt og vurderer løbende al rejseaktivitet fra skolens side. Vi orienterer eventuelle berørte direkte.

Hvis der opstår særlige situationer (f.eks. force majeure, sygdom m.v.) tages der forbehold for at ændre på turen, herunder eventuelt aflyse denne. Vær opmærksom på, at hvis rejsen ender med at blive gennemført, kan det blive med reduceret program, grundet restriktioner på destinationerne.

På Aalborg Handelsskole følger vi ligeledes Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

hvilket betyder, at studieture m.v. aflyses, hvis Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til landet/ destinationen.

Hvem beslutter om en studierejse aflyses?

Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.

Hvis Udenrigsministeriet ikke fraråder ikke-nødvendige rejser til landet/ destinationen, vil turen normalt blive gennemført. Uanset dette kan forældre og/eller elever/ kursisten altid framelde sig en evt. tilmeldt studietur, hvis det ønskes. En evt. framelding betyder, at studieturens betaling går tabt, medmindre betalingen refunderes fra rejsebureauet.

Tegnes der rejseforsikringer ved studierejser?

Aalborg Handelsskole tegner ikke forsikringer for eleverne i f.m. studieture m.v.. Eleverne/ kursisterne skal selv sørge for relevant rejseforsikring og rejseforsikringens policenr. skal oplyses ved tilmelding til studieturen. Det er elevens/forældrenes/ kursistens ansvar at undersøge, hvad rejseforsikringen dækker f. eks. i f.m. pandemier som eksempelvis COVID-19. Flere forsikringer dækker ikke pandemier. Samtidig bør det undersøges, hvad forsikringen konkret dækker: ekstra opholdsudgifter, rejseomkostninger, evt. medicin-, læge- & hospitalsudgifter.
 
Det anbefales, at forsikringsselskabet kontaktes inden afrejse.

Afvikles studierejsen på et senere tidspunkt?

Som udgangspunkt planlægges der ikke en ny rejse.

Må man blive hjemme fra en studietur?

Elev og forældre kan altid beslutte, at man ikke ønsker at deltage i studieturen. Bliver man hjemme deltager man i programmet sammen med de øvrige elever, som ikke rejser. En evt. framelding betyder, at studieturens betaling går tabt, medmindre betalingen refunderes fra rejsebureauet eller eget forsikringsselskab.

FAQ om udlandsrejser
Spørgsmål? Kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
Virksomhedsøkonomi og Afsætning
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
Find din afdeling