Toggle navigation

Bestyrelse

Aalborg Handelsskoles bestyrelse består af repræsentanter fra henholdsvis arbejdsgivere, arbejdstagere, medarbejdere og elever. Se listen over Aalborg Handelsskoles bestyrelsesmedlemmer.
Aalborg Handelsskoles bestyrelse har det overordnede ansvar for skolen og er konstitueret med følgende medlemmer:
Kontakt os
Arbejdsgiverrepræsentanter
Camilla Mygind Møller
udpeget af Dansk Erhverv
Personalechef
Charlotte Rye
Udpeget af Erhverv Norddanmark
HR-chef
René Daarbak
Udpeget af Erhverv Norddanmark (Formand)
Direktør
Arbejdstagerrepræsentanter
Jon Harild
Udpeget af HK Nordjylland
Sektorformand HK Handel
Katharina Antonsen
Udpeget af HK Nordjylland
Sektorformand HK Kommunal
Kirsten Estrup Madsen
Udpeget af HK (næstformand)
Formand for HK Nordjylland
Fra Aalborg Byråd
Jørgen Hein
Udpeget af Aalborg Byråd
Rådmand
Udpeget ved selvsupplering
Henriette Eduardsen
Udpeget af Aalborg Handelsskole
Uddannelseschef
Medarbejderrepræsentanter
Anne Bæk Hansen
Lektor
Afsætning, Markedskom.
Jan Nøhr Christensen
Lektor
Dansk, samtidshistorie og kulturforståelse
Elevrepræsentanter
Emil Lisbjerg
EUD/EUX
Mette Dyreborg Reichstein
HHX