Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE

Klar udmelding fra eleverne om prisloft på studieture

21. januar 2020

Elever fra Handelsgymnasiet Aalborg er imod nyt lovforslag, og derfor har tre elever fra HHX i Saxogade lavet en underskriftsindsamling. På blot tre dage har mere end 400 skrevet under på, at de er imod regeringens lovforslag om et loft på egenbetaling til studieture på max 3.000 kr.

Pernille Rosenkrantz-Theil præsenterede den 8. januar et forslag om at sætte loft over egenbetaling til studierejser – nærmere bestemt må det max koste 3.000 kr. Dette lovforslag vil få stor indflydelse for Aalborg Handelsskole, der hvert år sender ca. 400 elever på studieture/studieforløb.

Problemet med lovforslaget er ikke selve loftet for deltagerbetaling. Det kan faktisk være ganske fornuftigt at sætte et prisloft, så alle får mulighed for at deltage på de ordinære studieture. Om grænsen så skal hedde 3.000, 4.000 eller 5.000 kr., må der efterfølgende tages stilling til. Det er dog vigtigt, at eleverne får et fagligt udbytte og et indblik i andre kulturer – og selvfølgelig med fokus på den studieretning og de fag, som eleverne har valgt.

Foruden de almindelige studieture vil det fremsatte lovforslag desværre også i høj grad ramme en anden gruppe elever. Det drejer sig om de elever, der frivilligt har valgt at gå i en international klasse, hvor studieforløbene er både længere og dyrere.

På Handelsgymnasiet Aalborg får elever i de internationale klasser syv ugers studieophold i løbet af alle tre år. Tilbuddet er valgfrit, og selvfølgelig vil syv ugers studieophold til destinationer i både Europa og USA koste mere end den traditionelle studietur, som de øvrige elever får mulighed for i 3.g. Til gengæld får eleverne her en stor international forståelse og endda et anerkendt europæisk EBBD-bevis. Elevernes studieforløb er med både privat indkvartering, undervisning på colleges, virksomhedsbesøg, praktikforløb og selvfølgelig besøg til kulturelle seværdigheder. Alt sammen for at give dem indblik i andre kulturer, udvide deres sprogkundskaber, få indblik i handel på tværs af landegrænser og meget, meget mere.

Hvis vi skal udvikle os er det vigtigt at have fokus på verden omkring os, og med uddannelsesbekendtgørelser der netop sætter fokus på globalisering er det svært at forstå, hvorfor man nu vil afskære eleverne muligheden for at se verden uden for Danmark, Tyskland og Sverige.

Elever giver deres mening til kende:

Tre elever fra Handelsgymnasiet Aalborg har netop udfærdiget nedenstående tekst, som er rundsendt til lokale medier:


JA TAK til loft, NEJ TAK til begrænsninger 

Pernille Rosenkrantz-Theils forslag om et loft for egenbetaling på 3.000 kr. til studieture vil uden tvivl betyde en forringelse af vores uddannelse. Det internationale udsyn vil blive snævret ind til vores nærmeste nabolande og kulturforståelsen vil mindskes. Ministerens forslag vil både berøre rigtig mange gymnasieelever samt elever på landets erhvervsuddannelser. Derfor har vi – tre elever fra Handelsgymnasiet Aalborg - netop lavet en underskriftsindsamling imod det nye forslag – og på blot 3 dage har mere end 400 allerede skrevet under.

Studieture og- forløb er en vigtig tilføjelse til den almene undervisning såvel fagligt som kulturelt. En gymnasial uddannelse er finansieret af staten. Derfor giver det god mening, at der er et loft på udgiften til studieturene, da alle elever skal have lige mulighed for at stifte bekendtskab med fremmede kulturer. Vi forstår fuldt ud ministerens intention. Beløbet på de 3.000 kr. er dog lavt sat, og det vil være svært at sende fx spanskklassen en uge til Barcelona. Studieturenes formål er jo ikke kun at have en klassetur sammen, men også at få en faglig viden med udgangspunkt i den studieretning, som man har valgt. Derfor er der altid fastsat programmer med både fagligt og kulturelt indhold.

Det nye lovforslag vil samtidig påvirke de mange elever, der vælger et internationalt studieforløb. På Handelsgymnasiet er internationale klasser et tilvalg, hvor vi som elever har mulighed for at deltage i studieforløb på alle tre år. Det koster naturligvis mere, da vi sammenlagt er på studieforløb 7 uger i løbet af de tre gymnasieår. Den præmis kender vi dog inden vi tilvælger den internationale klasse. Disse studieforløb er i den grad med til at give os international forståelse og en viden om andre kulturer. Her bliver vi bl.a. privat indkvarteret og modtager undervisning på et college. Samtidig byder forløbene også på både virksomhedsbesøg, praktikforløb og besøg til kulturelle seværdigheder.

Verden er blevet mindre og et internationalt indblik er vigtigt. På Handelsgymansiet Aalborg er FN’s 17 verdensmål i centrum og netop verdensborgerskab er et centralt fokus hos os. Gennemføres lovforslaget vil vores indblik i verden omkring os uden tvivl blive mindre. Og hvem er det til gavn for?

Trine Vejstrup Lund Hansen, Lærke Møller Bornæs & Anne-Sofie Bredahl Frederiksen
HHX-elever ved Handelsgymnasiet Aalborg


Se underskriftsindsamlingen her >

Læs alle nyheder fra Aalborg Handelsskole
Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE