Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE

Elev testet positiv for Covid-19

14. august 2020

En elev fra Handelsgymnasiets afdeling på Turøgade er testet positiv for Covid-19. På Turøgade har man derfor allerede hjemsendt hele klassen – 3.T. Alle elever i klassen er desuden blevet bedt om at tage en test over to omgange. Første test skal ske søndag (4 dage efter seneste kontakt med den smittede), og der skal igen foretages en test tirsdag (6 dage efter).

Udover elevens stamklasse er de undervisere, der har haft kontakt til klassen de seneste 48 timer, også sendt hjem.

Vi anbefaler alle hjemsendte at læse denne folder:

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

 

Virtuel undervisning for 3.T

Hjemsendelsen betyder, at 3.T fra på mandag vil modtage virtuel undervisning. Undervisningen vil derfor foregå på samme måde, som under nedlukningen før sommerferien.

Eleverne må igen komme tilbage til klasselokalet, når de kan fremvise to negative tests foretaget med 2 dages mellemrum.

 

Øvrige elever på Turøgade

På Handelsgymnasiet Aalborg følger vi alle anbefalinger fra myndighederne, som vi er i tæt dialog med. Herfra lyder meldingen, at det kun er elever med direkte kontakt (elevens klasse) til den pågældende elev, som skal sendes hjem. Alle øvrige elever skal møde ind til almindelig klasseundervisning, og selvfølgelig stadig være særlig opmærksom på symptomer for covid-19.

Myndighederne står for den yderligere opsporing af nære kontakter til den pågældende elev.

Vi vil stadig opfordre til at holde god afstand og sørge for god håndhygiejne samt benytte de opstillede sprit-dispensere, der findes på alle skolens afdelinger.

 

Ved spørgsmål bedes man rette henvendelse til skolens administration.

Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE