Coronavirus: Nedlukning forlænget til efter påske

23. marts 2020

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. Aalborg Handelsskole og corona-situationen.
 
For elever og kursister på fjernundervisningshold vil deres forløb så vidt muligt fortsætte som planlagt.

Alle elever vil modtage yderligere info løbende via eboks ligesom skolens hjemmeside også vil blive opdateret.

Opdateringer for elever og forældre

Her vil vi løbende lægge opdateringer ind for elever og forældre

25.03.20 - studietur for internationale klasser på HHX aflyses

Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse forårets studietur til Bruxelles for skolens fire internationale 1.g klasser. Situationen i Europa er nu således, at turen ikke kan gennemføres, selv hvis skolerne åbner igen d. 14. april. Vi er naturligvis alle nødt til at lytte til myndighederne og tænke sikkerhed frem for alt.

Aflysningen er en stor skuffelse for alle parter, og vi arbejder på alternative løsningsmodeller.

Skolens skemalæggere arbejder lige nu på et ordinært skema som erstatning for den aflyste tur i uge 17 (1D og 1E i Saxogade) og uge 18 (1S og 1T i Turøgade).  

Elever og forældre har fået besked i e-boks og orienteres, så snart vi har yderligere oplysninger om ovenstående.


23.03.20 - Nedlukning forlænget til efter påske

På et pressemøde mandag eftermiddag informerede statsminister Mette Frederiksen om, at regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til efter påske. For Aalborg Handelsskole betyder det, at skolens afdelinger fortsat vil være lukkede frem til og med mandag d. 13. april.

Undervisning og kurser vil derfor forsætte via fjernundervisning de kommende uger. Løbende info vil blive lagt ud her på hjemmesiden.


15.03.20 - ændrede rejseplaner for eleverne i klasserne S og T, Turøgade

Oplysning om ændrede rejseplaner for eleverne i klasserne S og T, Turøgade

Vi har netop modtaget besked om, at eleverne, der er på vej hjem fra Brighton i dag, har fået ombooket deres fly fra København til Aalborg. Det betyder, at de først skal med et fly fra København kl. 23.00 i aften med forventet ankomst Aalborg lufthavn kl. 23.50.

Der er ikke ændringer i rejseplanerne fra England til København, dvs. eleverne skal flyve fra England kl. 17.00 med forventet ankomst i Københavns lufthavn ca. kl. 19.55. Ombookningen betyder altså alene, at eleverne skal vente lidt længere tid i Københavns lufthavn. 

Charlotte Koldsø
Rektor

 

13.03.20 - Udenrigsministeriet beder danskere komme hjem

Opdateret kl. 17.15

På baggrund af udmelding fra udenrigsminister Jeppe Kofod om, at alle danskere skal komme hjem fra udlandet, er vi glade for, at vi har fået hjemrejse på plads for vores HHX-elever i Brighton. Eleverne har det godt i England, og deres lærere tager sig godt af dem og melder, at situationen er helt rolig derovre.

Vi kan godt forstå, hvis nogle har ønske om, at de allerede var hjemme, men vores rejsebureau har arbejdet intenst på at få alle hjem så hurtigt som muligt og som en samlet gruppe. Det giver mest tryghed for alle.

Vi glæder os alle til at se dem hjemme igen lørdag/søndag.

Charlotte Koldsø
Rektor


13.03.20 – HHX Internationale klasser kommer hjem i weekenden

De internationale klasser, som netop nu befinder sig i England kommer hjem i weekenden.

  • 2D og 2E fra Saxogade flyver med SAS hjem til Danmark lørdag d. 14. marts 2020
  • 2S og 2T fra Turøgade flyver med SAS hjem til Danmark søndag d. 15. marts 2020

Der er mere information til elever og forældre med elever under 18 år i e-boks.


13.03.20 - Info om undervisning på EUD/EUX - Strandvejen

Kære elever på Strandvejen

Som I allerede ved, er Coronasituationen opjusteret, og vi har lukket Aalborg Handelsskole. Vi vil dog afvikle undervisningen som fjernundervisning i den kommende tid, og det betyder, at fra mandag d. 16. marts (dog EUS5 allerede fra torsdag den 12. marts) og i første omgang 2 uger frem, skal du følge dit almindelige skema hjemmefra. Der er ”mødepligt”, og det er vigtigt, at du er aktiv og laver dine opgaver.

Du skal være på Uddata+ og Moodle fra undervisningens start til undervisningens slutning for at følge din almindelige undervisning og lave dagens opgaver.

Den enkelte lærer vil give dig besked om, hvad der forventes af dig i den enkelte lektion.

Det er vigtigt, at du afleverer dine opgaver hver dag til tiden, da det er kriteriet for at se, om du deltager aktivt – ellers får du fravær!

Er der noget, du er i tvivl om, så skriv endelig til din lærer. Alle dine lærere er aktive på Uddata+ og på deres mail i undervisningstiden.

Det er vigtigt, at du løbende holder dig orienteret via vores hjemmeside, Uddata+, Moodle samt din e-boks.

Hvis du har brug for anden hjælp i løbet af perioden, hvor skolen er lukket ned, kan du kontakte både studievejledere, coach og SPS-vejlederne. Find kontaktpersoner her.

Mange Hilsner
Mette Krogh


13.03.20 - Ansøgningsfristen til videregående uddannelser udskudt

Nedenstående info gælder for alle de elever, der ønsker at tilmelde sig en videregående uddannelse via kvote 2.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har besluttet at udskyde fristen for at søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 med en uge. Ny frist er søndag den 22. marts 2020 kl. 12.00.

Fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2 bliver udskudt, fordi Danmark står i en helt særlig situation med smitte-udviklingen af COVID-19.

Ansøgere opfordres til at søge optagelse snarest muligt, men i lyset af den ekstraordinære situation bliver fristen udskudt for at give mere tid til de omkring 50.000 ansøgere, der hvert år søger ind på en videregående uddannelse gennem kvote 2.

Ansøgningen foregår digitalt gennem ansøgningsportalen www.optagelse.dk


13.03.20 - Info om undervisning på HHX - Turøgade

Vi vil hermed kort orientere jer om planerne for de kommende ugers undervisning på Turøgade. 
 
Kære elever i Turøgade
 
I dag og fredag aflyses undervisningen, og I forventes at arbejde med evt. skriftlige afleveringer og lektier. For 2. g´erne er der ændringer af afleveringsfristen for SO4, ligesom der er ændringer for fremlæggelse af erhvervscase. Tjek Uddata for besked fra jeres undervisere.

Som udgangspunkt gennemfører vi undervisningen som planlagt i skemaerne for uge 12 og 13 – blot afvikles disse lektioner som virtuel undervisning. Der kan forekomme enkelte ændringer og aflysninger, så følg godt med på Uddata. De planlagte terminsprøver gennemføres som planlagt, men dog gennemføres prøverne hjemme fra. SOP vejledning og skrivning gennemføres som planlagt – dog uden fremmøde i uge 13.

I skal altså arbejde hjemmefra, og I forventes at deltage i den virtuelle undervisning som om I var til stede i Turøgade! Vær opmærksom på, at der kommer ikke erstatningslektioner senere. Der føres fravær som normalt i alle lektioner, og I skal følge anvisningerne fra underviserne.

Hvis I oplever it-mæssige problemer skal I kontakte Jan Elmquist på mailen jaen@ah.dk – i mailen skal I angive jeres navn, klasse og mobilnummer. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid på et svar fra Jan! Hvis du skal have hjælp fra it, skal du installere Teamviewer til fjernsupport på adressen: hhtp://tv.ah.dk

Derudover kan ledelsen, kontoret, coach og studievejledere kontaktes på telefon eller på mail og Uddata. Se kontaktoplysningerne på hjemmesiden ah.dk.

I skal huske at orientere jer på vores hjemmeside, Uddata, Moodle og Facebook samt i e-boks.

Mange hilsener

Lone og Jørn


13.03.20 - Info om undervisning på HHX - Saxogade

Vi vil hermed kort orientere jer om planerne for de kommende ugers undervisning på Saxogade. 

Kære elever i Saxogade

Efter statsministerens udmelding i går aftes om at lukke for uddannelsesinstitutionerne, vil vi hermed kort orientere jer om planerne for de kommende ugers undervisning.

Fredag 13/3-20 aflyses undervisningen og I forventes at arbejde med evt. skriftlige afleveringer og lektier.

Som udgangspunkt gennemfører vi undervisningen som planlagt i skemaerne for uge 12 og 13 – blot afvikles disse lektioner som virtuel undervisning. Der kan forekomme enkelte ændringer og aflysninger, så følg godt med på Uddata.

I skal altså arbejde hjemmefra, og I forventes at deltage i den virtuelle undervisning, som om I var til stede i Saxogade! Der føres fravær som normalt i alle lektioner, og I skal følge anvisningerne fra underviserne, som I også kan kontakte på mail.

Hvis I oplever it-mæssige problemer, skal I kontakte Ole Beltoft på mailen obe@ah.dk – i mailen skal I angive jeres navn, klasse og mobilnummer. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ventetid på et svar fra Ole!

Derudover kan kontoret, ledelsen, coach og studievejledere kontaktes på telefon eller på mail og Uddata. Se kontaktoplysningerne på hjemmesiden ah.dk.

Vi vil løbende orientere jer om eventuelt nyt, så I skal huske at orientere jer på vores hjemmeside, Uddata, Moodle og Facebook samt i e-boks.

Vi håber, at vi sammen kan løse de udfordringer vi i den kommende tid står overfor.

Mange hilsener

Malene & Peder


12.03.20 – Virtuel undervisning fra mandag

Undervisningen på alle ungdomsuddannelserne HHX, EUD og EUX er aflyst indtil mandag (gælder dog ikke fjernundervisning). Fra mandag er udgangspunktet, at alle elever møder til normalt skema med virtuel undervisning. Der føres fravær i hver virtuelle lektion som normalt.

Følg med på Uddata+ og Moodle.


12.03.20 – HHX-elever i Brighton sendes hjem

Netop nu har vi HHX-elever i Brighton. Fra Brighton hører vi, at alt foregår stille og roligt, men også her kan situationen udvikle sig. Vi har på Handelsgymnasiet derfor besluttet, at det mest ansvarlige er at få eleverne sendt hjem, mens forholdene er rolige. Hjemrejsen planlægges til at foregå inden for de nærmeste dage.

Opdateringer for kursister og fjernundervisning

Her vil vi løbende lægge opdateringer ind for kursister og fjernkursister

23.03.20 - Nedlukning forlænget til efter påske

På et pressemøde mandag eftermiddag informerede statsminister Mette Frederiksen om, at regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til efter påske. For Aalborg Handelsskole betyder det, at skolens afdelinger fortsat vil være lukkede frem til og med mandag d. 13. april.

Undervisning og kurser vil derfor forsætte via fjernundervisning de kommende uger. Løbende info vil blive lagt ud her på hjemmesiden.


12.03.20 – al fjernundervisning foregår som planlagt

Alle elever og kursister, der tager et 100% fjernundervisningsforløb vil ikke blive berørt. Her vil undervisningen foregå som planlagt, og der vil stadig være mulighed for at få hjælp og komme i kontakt med undervisere.

Det er vigtigt, at du fortsat er studieaktiv og overholder dine frister for opgaveafleveringer.


12.03.20 - efteruddannelse og kurser

Alle kursus- og efteruddannelsesforløb er aflyst de næste 14 dage. Vi er netop i gang med at give alle kursister direkte besked. Sidst i marts vil vi følge op med en besked om, hvornår kurset kan gennemføres.

Kursister, der allerede er i gang med et kursus vil også få direkte besked ift., hvornår den resterende del af kurset kan gennemføres.


12.03.20 - elever og kursister i Åbent Læringscenter

Alle elever og kursister tilknyttet Åbent Læringscenter vil så vidt muligt blive undervist via fjernundervisning. Du vil blive kontaktet af en vejleder/underviser.


FAQ - typiske spørgsmål og svar

Nedenfor kan du finde svar på typiske spørgsmål og listen vil løbende blive udvidet.

Får jeg fravær ved lukningen?

Alle elever skal følge undervisningen hjemmefra i det omfang, at det er muligt, og vil derfor ikke få fravær. Dine undervisere lægger lektier, opgaver mv. ind i Uddata+ og Moodle.


Stopper min SU?

Da du skal følge undervisningen hjemmefra vil udbetalingen af SU fortsætte uændret. Du vil derfor modtage SU under hele forløbet.


Hvad sker der med studierejserne?

På både HHX og EUD/EUX er der planlagt studierejser i april måned. Vi følger denne helt specielle situation tæt og vurderer løbende al rejseaktivitet fra skolens side. Vi orienterer eventuelle berørte direkte.

Vær opmærksom på, at hvis rejsen ender med at blive gennemført, kan det blive med reduceret program, grundet restriktioner på destinationerne.


Hvem beslutter om en studierejse aflyses?

Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.


Erstattes studierejserne i tilfælde af en aflysning?

Det afhænger af købsbetingelserne for den enkelte studierejse samt af familiens egen forsikring. Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og vi er ikke erstatningspligtige, men skolen vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde elever og forældre skadesløse. Nogle vil være dækket via sin private rejseforsikring, men man bedes gå i direkte dialog med sit forsikringsselskab.


Afvikles studierejsen på et senere tidspunkt?

Som udgangspunkt planlægges der ikke en ny rejse.


Må man blive hjemme fra en studietur?

Elev og forældre kan altid beslutte, at man ikke ønsker at deltage i studieturen. Bliver man hjemme deltager man i programmet sammen med de øvrige elever, som ikke rejser. Det vil efter al sandsynlighed ske uden tilbagebetaling af rejsens omkostninger, men dette kan drøftes med eget forsikringsselskab.


Tidligere information om Corona

Opdateret 11.03.20

Kommende studierejser

Udenrigsministeriet fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til bl.a. Madrid i Spanien. Som følge heraf har skolens ledelse besluttet at aflyse den planlagte studietur for de EUX-klasser, der skulle til Madrid i perioden 16. - 20. marts. Alle elever har fået besked her til formiddag via e-boks. Der vil i stedet være normal skolegang for eleverne.

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/spanien/

Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og er i den sammenhæng ikke erstatningspligtige. Vi vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde vores tilmeldte elever og forældre skadesløse, hvorfor vi nu er i dialog med turens rejsearrangør vedrørende muligheden for en hel eller delvis refundering af de indbetalte beløb.


Kantine

For at forhindre Coronasmitte ændrer Kantinen på alle skolens afdelinger sit sortiment. Den sædvanlige buffet sløjfes, og der vil så vidt muligt kun være portionsopdelte varer.


Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Et stigende antal danskere undersøges i disse dage for mulig corona-smitte, og vi forventer, at vi i den kommende tid vil komme til at stå i flere situationer, hvor elever, kursister eller medarbejdere vil komme i præventiv karantæne imens de udredes. Vi vil håndtere situationerne efterhånden som de opstår, i overensstemmelse med de anbefalinger, der er givet fra sundhedsmyndighedernes side.

Opdateret 10.03.20

Efter Statsministeriets pressekonference i dag har direktionen valgt, at skolen kun gennemfører de aktiviteter der er nødvendige for uddannelsens indhold og gennemførelse, og at vi begrænser større forsamlinger af elever.

Det betyder bl.a., at idrætsaktiviteter, større sociale arrangementer m.m. er aflyst indtil videre.

Nyhed fra 06.03.20

På Aalborg Handelsskole følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Anbefaling fra Sundhedsstyrelsen

For at forebygge smittespredning er den seneste anbefaling fra Sundhedsstyrelsen, at personer, der siden 2. marts 2020 er kommet hjem fra et af de særlige risikoområder skal holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.

Se listen over særlige risikoområder >>

Du skal blive hjemme, uanset om du føler dig syg eller rask – og det gælder både elever, kursister og ansatte. Er du rask og skal i karantæne, skal du tage kontakt til din rektor/uddannelseschef og aftale nærmere om, hvordan du kan arbejde hjemme. Er du under 18 år, skal du få dine forældre til at kontakte skolen.

Er du syg, skal du kontakte din læge telefonisk og følge lægens anvisninger. Skolen kan bede om dokumentation for dit fravær.

Hvis du ikke har opholdt dig i et risikoområde og har det fint, så skal du møde i skole eller på kursus som normalt.

 

Studierejser

Vi følger nøje situationen i forhold til studierejser, og vi vil løbende melde ud, hvis der viser sig udfordringer med at gennemføre de planlagte studierejser i 2020.

 

Få yderligere info

Listen over risikoområder opdateres dagligt af Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen. Vi opfordrer til, at man følger situationen og holder sig orienteret på den nye hjemmeside: 


www.coronasmitte.dk - spørgsmål og svar om coronavirus

Ved spørgsmål - kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
27258508 inn@ah.dk Visitkort
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
27105962 kni@ah.dk Visitkort
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
91333336 mavi@ah.dk Visitkort
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
91333329 piar@ah.dk Visitkort
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
27886004 asg@ah.dk Visitkort
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
2710 5951 riki@ah.dk Visitkort
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
27100150 ggs@ah.dk Visitkort
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
60294670 men@ah.dk Visitkort
Nana Sigsgaard
Studievejleder
27105986 nsi@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort