Coronavirus: Udlandsrejser i sommerferien og 14 dages karantæne

10. juni 2020

På denne side kan du følge med i seneste nyt ift. Aalborg Handelsskole og corona-situationen.
 
Opdateret 10. juni 2020
 

Udlandsrejser i sommerferien og 14 dages karantæne

På Aalborg Handelsskole har vi netop modtaget retningslinjer ift. elever og kursister, der påtænker at rejse til udlandet i sommerferien. Generelt opfordres alle elever og kursister - ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra udlandet (der gælder dog visse undtagelser, som du kan læse om i FAQ om udlandsrejser). Overordnet er reglerne dog:

  • Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der vil derfor blive tilbudt fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.
  • Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Læs mere om reglerne i ’FAQ om udlandsrejser’ eller hold dig opdateret på https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark.

Opdateringer for elever og forældre

Her vil vi løbende lægge opdateringer ind for elever og forældre

10.06.20 - Regler vedr. udlandsrejser i sommerferien

På Aalborg Handelsskole har vi netop modtaget retningslinjer ift. elever og kursister, der påtænker at rejse til udlandet i sommerferien. Generelt opfordres alle elever og kursister - ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst fra udlandet (der gælder dog visse undtagelser, som du kan læse om i FAQ om udlandsrejser). Overordnet er reglerne dog:

  • Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der vil derfor blive tilbudt fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten.
  • Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten.

Læs mere om reglerne i ’FAQ om udlandsrejser’ eller hold dig opdateret på https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark.


20.05.20 - Hue-dag for 3.g-elever på HHX

Din SOP-eksamen bliver din huedag. Hvis du har lyst til, at din familie skal komme og sætte din studenterhue på dit hoved, er du velkommen til at invitere max. 4 familiemedlemmer ind på skolen og fejre din studenterhue. Din familie må møde op 10 minutter før, din eksamen forventes afsluttet. De skal benytte en bestemt indgang og opholde sig i aulaen ved et givet bordnr. Der vil blive udsendt en plan for dette i løbet af næste uge.

I disse Corona-tider er vi nødt til at have fokus på behørig afstand og rengøring, hvorfor vi har sat nogle begrænsninger for hue-dagen. Din familie og du må være på skolen i maksimalt 45 minutter, efter du har afsluttet din eksamen. I kan medbringe en lille kurv med lidt godter, som I sammen kan nyde i aulaen. Vi pynter op og gør klar til den festdag, som huedagen altid er. Vi glæder os :-)

16.04.20 - Infobreve vedr. genåbning er sendt ud via e-Boks

Vi har i dag sendt et brev ud til alle jer elever, der skal møde fysisk op på skolen fra mandag d. 20. april. Tjek derfor jeres e-boks.


14.04.20 - Aalborg Handelsskole genåbner for udvalgte elever d. 20. april

Den trinvise kontrollerede genåbning af Danmark betyder, at udvalgte elever skal møde ind igen fra mandag d. 20. april. Det gælder for følgende elevgrupper:

  • 3.g-elever på HHX
  • EUX-elever på studieåret
  • 2.g-elever på den 2-årige HHX

For alle øvrige elever fortsætter fjernundervisningen – i hvert fald frem til og med d. 10. maj.

Yderligere info sendes ud efter påske

Torsdag i uge 16 vil vi sende yderligere information ud med retningslinjer til alle jer elever, der skal møde op på skolen fra d. 20 april. Denne information vil blive sendt til jeres e-Boks samt lagt på skolens hjemmeside. Det er vigtigt, at I holder jer orienteret her.

Vi glæder os rigtig meget til igen at kunne åbne en del af skolen!


07.04.20 - Virtuel undervisning i ugen efter påske

På Aalborg Handelsskole fortsætter vi den virtuelle undervisning for alle skolens elever til og med fredag den 17. april.

Af regeringens hjemmeside fremgår det, at der pågår drøftelser mellem regeringen og partierne om, hvordan eleverne i 3.g på HHX samt eleverne på studieåret på EUX kan afslutte deres eksaminer. Hvad det konkret indebærer, afventer vi nærmere information omkring fra Børne- og Undervisningsministeriet. For alle andre elever/kursister fortsætter den virtuelle undervisning dog foreløbigt til og med den 10. maj.

Øvrige arrangementer

På uddannelserne overvejes det pt., om gallafesten og dimissionen kan afvikles i en anden form, eller om vi er nødt til helt at aflyse. I hører nærmere herom, så snart vi har yderligere information om mulighederne.


25.03.20 - studietur for internationale klasser på HHX aflyses

Det er med stor beklagelse, at vi må aflyse forårets studietur til Bruxelles for skolens fire internationale 1.g klasser. Situationen i Europa er nu således, at turen ikke kan gennemføres, selv hvis skolerne åbner igen d. 14. april. Vi er naturligvis alle nødt til at lytte til myndighederne og tænke sikkerhed frem for alt.

Aflysningen er en stor skuffelse for alle parter, og vi arbejder på alternative løsningsmodeller.

Skolens skemalæggere arbejder lige nu på et ordinært skema som erstatning for den aflyste tur i uge 17 (1D og 1E i Saxogade) og uge 18 (1S og 1T i Turøgade).  

Elever og forældre har fået besked i e-boks og orienteres, så snart vi har yderligere oplysninger om ovenstående.


23.03.20 - Nedlukning forlænget til efter påske

På et pressemøde mandag eftermiddag informerede statsminister Mette Frederiksen om, at regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til efter påske. For Aalborg Handelsskole betyder det, at skolens afdelinger fortsat vil være lukkede frem til og med mandag d. 13. april.

Undervisning og kurser vil derfor forsætte via fjernundervisning de kommende uger. Løbende info vil blive lagt ud her på hjemmesiden.


Opdateringer for kursister og fjernundervisning

Her vil vi løbende lægge opdateringer ind for kursister og fjernkursister

07.04.20 - Fjernundervisning fortsætter frem til 10. maj

For alle kursister tilmeldt holdundervisning vil det foregå som fjernundervisning i det omfang, at det kan lade sig gøre foreløbigt til og med den 10. maj. Hvis du har tilmeldt dig et hold, så vil du automatisk få besked.

Alle vores fjernundervisningsforløb vil foregå som planlagt.


23.03.20 - Nedlukning forlænget til efter påske

På et pressemøde mandag eftermiddag informerede statsminister Mette Frederiksen om, at regeringen har besluttet at forlænge de nuværende restriktioner til efter påske. For Aalborg Handelsskole betyder det, at skolens afdelinger fortsat vil være lukkede frem til og med mandag d. 13. april.

Undervisning og kurser vil derfor forsætte via fjernundervisning de kommende uger. Løbende info vil blive lagt ud her på hjemmesiden.


12.03.20 – al fjernundervisning foregår som planlagt

Alle elever og kursister, der tager et 100% fjernundervisningsforløb vil ikke blive berørt. Her vil undervisningen foregå som planlagt, og der vil stadig være mulighed for at få hjælp og komme i kontakt med undervisere.

Det er vigtigt, at du fortsat er studieaktiv og overholder dine frister for opgaveafleveringer.


12.03.20 - efteruddannelse og kurser

Alle kursus- og efteruddannelsesforløb er aflyst de næste 14 dage. Vi er netop i gang med at give alle kursister direkte besked. Sidst i marts vil vi følge op med en besked om, hvornår kurset kan gennemføres.

Kursister, der allerede er i gang med et kursus vil også få direkte besked ift., hvornår den resterende del af kurset kan gennemføres.


12.03.20 - elever og kursister i Åbent Læringscenter

Alle elever og kursister tilknyttet Åbent Læringscenter vil så vidt muligt blive undervist via fjernundervisning. Du vil blive kontaktet af en vejleder/underviser.


FAQ - typiske spørgsmål og svar

Nedenfor kan du finde svar på typiske spørgsmål og listen vil løbende blive udvidet.

Får jeg fravær ved lukningen?

Alle elever skal følge undervisningen hjemmefra i det omfang, at det er muligt, og vil derfor ikke få fravær. Dine undervisere lægger lektier, opgaver mv. ind i Uddata+ og Moodle.


Stopper min SU?

Da du skal følge undervisningen hjemmefra vil udbetalingen af SU fortsætte uændret. Du vil derfor modtage SU under hele forløbet.


Hvad sker der med studierejserne?

På både HHX og EUD/EUX er der planlagt studierejser i april måned. Vi følger denne helt specielle situation tæt og vurderer løbende al rejseaktivitet fra skolens side. Vi orienterer eventuelle berørte direkte.

Vær opmærksom på, at hvis rejsen ender med at blive gennemført, kan det blive med reduceret program, grundet restriktioner på destinationerne.


Hvem beslutter om en studierejse aflyses?

Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor udenrigsministeriet fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.


Erstattes studierejserne i tilfælde af en aflysning?

Det afhænger af købsbetingelserne for den enkelte studierejse samt af familiens egen forsikring. Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og vi er ikke erstatningspligtige, men skolen vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde elever og forældre skadesløse. Nogle vil være dækket via sin private rejseforsikring, men man bedes gå i direkte dialog med sit forsikringsselskab.


Afvikles studierejsen på et senere tidspunkt?

Som udgangspunkt planlægges der ikke en ny rejse.


Må man blive hjemme fra en studietur?

Elev og forældre kan altid beslutte, at man ikke ønsker at deltage i studieturen. Bliver man hjemme deltager man i programmet sammen med de øvrige elever, som ikke rejser. Det vil efter al sandsynlighed ske uden tilbagebetaling af rejsens omkostninger, men dette kan drøftes med eget forsikringsselskab.


Ved spørgsmål - kontakt os
Inge-Merete Nør
Studievejleder og Lektor
Dansk, Engelsk
27258508 inn@ah.dk Visitkort
Ken Elmquist Nielsen
Studievejleder og lektor
Finansiering, International økonomi, Matematik
27105962 kni@ah.dk Visitkort
Mathilde Vinge
Studievejleder og lektor
Samfundsfag
91333336 mavi@ah.dk Visitkort
Pia Ritter
Studievejleder og lektor
Afsætning
91333329 piar@ah.dk Visitkort
Anne Skytt Gregersen
Studievejleder, IØ og samfundsfag
27886004 asg@ah.dk Visitkort
Morten Wad Rasmussen
Adjunkt og studievejleder
Engelsk og Historie
27886003 mwr@ah.dk Visitkort
Rikke Kirkegaard Thøgersen
Lektor og studievejleder
2710 5951 riki@ah.dk Visitkort
Gertrud Sindbjerg
Studievejleder
EUD/EUX Business
27100150 ggs@ah.dk Visitkort
Mette Nøhr
Studievejleder
EUD/EUX Business
60294670 men@ah.dk Visitkort
Nana Sigsgaard
Studievejleder
27105986 nsi@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort