Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE

Aalborg Handelsskole får adgang til internationale EU-midler

5. marts 2021
Elever på Greater Brighton Metropolitan College

Aalborg Handelsskole har fået godkendt sin ansøgning om Erasmus+ akkreditering. Erasmus+ er EU’s Uddannelsesprogram, der giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Akkrediteringen er en forudsætning for at få del i de 26,2 milliarder euro, der er afsat til programmet i perioden 2021-2027. Det betyder blandt andet, at vi de næste 7 år kan fortsætte arbejdet med at sende elever på mobilitetsophold i Europa. Samtidig forventer vi at øge antallet, så vi årligt kan give 150-200 elever muligheden for at stå på (næsten) egne ben i et fremmed land.

Vi har i flere år samarbejdet med Greater Brighton Metropolitan College, hvor blandt andre vores elever i de internationale klasser på HHX modtager to ugers undervisning i international økonomi, afsætning og engelsk, britisk kultur m.m. Derudover får eleverne, via et fem dages praktikophold, mulighed for at opleve en virksomhedskultur, der på nogle områder, er meget forskellig fra den danske. Med en privat indkvartering oveni, rejser eleverne hjem med en masse oplevelser i bagagen, en større international indsigt og ikke mindst en styrket tro på sig selv. Kompetencer, de kan tage med sig videre i livet. Ligeledes tilbydes eleverne på EUX-studieåret på Strandvejen tre ugers undervisning i engelsk, britisk kultur og afsætning, med mulighed for henholdsvis 1 uges ekstra niveauinddelt sprogundervisning eller 1 uges praktikophold.

AH går ind i disse projekter for at give vores elever en mulighed for at styrke såvel den faglige/sproglige som den personlige udvikling. Vi ved, at kendskabet til og forståelsen for fremmede kulturer er vigtig at have med sig, når man skal ud på arbejdsmarkedet. Det samme er de egenskaber, der ligger ud over elevernes faglige og uddannelsesmæssige kompetencer. De såkaldte soft skills. Opholdet i et fremmed land giver eleverne mulighed for selv at skulle løse konflikter, kommunikere med nye mennesker og endda på et fremmedsprog, og de lærer generelt at begå sig i et uvant miljø med anderledes regler og kulturer. Vi sender naturligvis undervisere med under hele opholdet, men som udgangspunkt opfordrer vi elever til selv at klare eventuelle bump på vejen.

Ud over elevmobiliteten, så giver akkrediteringen også skolens medarbejdere mulighed for at rejse ud og få faglig sparring og inspiration fra kolleger i andre EU-lande og vi får mulighed for at indgå i forskellige internationale projekter.

Arbejdet med mobilitetsophold og internationale samarbejder er den del af Aalborg Handelsskoles internationale strategi og indgår som sådan i hele skolens globaliseringsarbejde.

Kontakt os
Kontakt Aalborg Handelsskole

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på hjemmesiden, eller ønsker du at...

LÆS MERE