Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Eventkoordinator

IMG_7950_(1)
Koncerter, introduktion af nye virksomheder og produkter, fester, konferencer m.m. Som eventkoordinator består en vigtig del af arbejdet i at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov og ofte i samarbejde med mange forskellige professioner og mennesker.

Uddannelsen til Eventkoordinator er målrettet virksomheder i oplevelses-, sport-, turist- og eventbranchen, herunder kommuner, større sportsklubber samt musik og kulturhuse men også til private virksomheder, der internt eller eksternt planlægger og gennemfører events, konferencer og oplevelser for kunder, turister eller brugere/borgere.

Som elev på uddannelsen kommer du til at deltage i kreativ ideudvikling, planlægning, projektstyring samt gennemførelse af events. Opgaverne kan i det hele taget variere meget – fra planlægning af møder og præsentationer i egen virksomhed for en kunde – til planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer.

NB. Du har mulighed for at tage grundforløbet til Eventkoordinator på Aalborg Handelsskole, og vi hjælper også gerne med at finde en læreplads. Skoledelen på hovedforløbet foregår dog på en anden erhvervsskole - du har dog mulighed for at følge flere af de valgfrie specialefag som onlinemoduler hos os.
Eventkoordinator - ungespor (under 25 år)
SpecialefagObligatorisk8
Valgfrie2
Fagprøve1
Uger i alt11

Eventkoordinator - voksenspor (over 25 år)
SpecialefagObligatorisk8
Valgfrie2
Fagprøve1
Uger i alt11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

 • Erhvervsret (1 uge)
 • markedsanalyse (1 uge)
 • Salg og markedsføring (1 uge)
 • Skriftlig kommunikation (1 uge)
 • Storytelling (1 uge)
 • Effektiv anvendelse af IT (1 uge)
 • Udarbejdelse af projektrapport (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (2 dage)
 • Teknik for eventkoordinatorer (0,4 uge)
 • Events med bespisning (0,4 uge)
 • Hygiejne for under bagatelgrænse (0,2 uge)
 • Projektstyring enten som avanceret eller ekspert (1 uge)

Under din skoleperiode skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke valgfrie specialefag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse. 

Din sidste skoleperiode er afsat til fagprøven, hvor du skal vise din viden, færdigheder og kompetencer inden for dit felt.

 • Event og ideudvikling (2 uger)
 • Regler og sikkerhed (2 uger)
 • Projektstyring og eventøkonomi (2 uger)
 • Eventjura og eventdrejebog (2 uger)

Som uddannet eventkoordinator er der gode muligheder for at gøre karriere inden for offentlige såvel som private virksomheder og koncerner og organisationer og hos NGO'er. Nogle vælger at starte egen konsulentvirksomhed/eventbureau. 

 
Spørgsmål til specialet? Kontakt os
Mette Nøhr
Mette Nøhr
Studievejleder
Nana Sigsgaard
Nana Sigsgaard
Studievejleder
Tina Overvad Skoust Lassen
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder

FAQ om eventuddannelserne

Som eventkoordinator er du ansvarlig for planlægning og koordinering af events. Du skal bl.a. kommunikere med kunder ift. at identificere deres behov og krav til et event. Dernæst skal du kunne vælge en passende placering og planlægge event-logistikken. Endelig skal du kunne forhandle med leverandører, og generelt sikre, at eventet afholdes inden for det fastsatte budget og tidsplan.

Eventkoordinatoren har også ansvaret for at sørge for, at alt går glat på dagen for eventet. Derfor vil du typisk have et tæt samarbejde med teknisk personale for at sikre, at teknisk udstyr fungerer korrekt. Du vil også skulle koordinere catering og andre forsyninger, håndtere eventuelle problemer eller forsinkelser, og generelt sikre, at deltagerne har en positiv oplevelse af eventet.

Som eventkoordinator skal du være opmærksom på detaljer, have stærke organisatoriske færdigheder, gode kommunikationsevner og evnen til at arbejde i et stressende og hektisk miljø. Eventkoordinatorer arbejder typisk for eventbureauer, kommunikationsbureauer eller større virksomheder, der arrangerer events internt.
Vi udbyder flere online undervisningsforløb, som kan give dig adgang til en læreplads inden for eventbranchen. Følgende forløb udbydes online:

 • EUD - Grundforløb 2: for dig, der gerne vil hurtigt i gang med din læreplads
 • EUX – Grundforløb 2 + studieår: for dig, der både vil have en erhvervsuddannelse og fag på gymnasialt niveau
 • EUX – Studieår: for dig, der allerede har afsluttet grundforløb 2, men som også gerne vil have EUX-studiekompetence inden du begynder på din læreplads
 • EUS 5 uger: målrettet forløb for dig, der er student fra STX, HF og HTX
Online forløb kan være oplagte for dig, der gerne vil have en mere fleksibel hverdag. Bor du i nærheden af Aalborg vil vi dog anbefale dig at følge vores klasseundervisning. Nye hold begynder både i januar og august. 
Lyder en eventuddannelse som noget for dig? For at blive eventelev skal du have afsluttet én af nedenstående uddannelser og samtidig underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Erhvervsinformatik C
På EUD og EUX vil du på den indledende skoleperiode (grundforløb+studieår) kunne søge SU, hvis du er over 18 år.

Når du begynder på din læreplads (specialeretning), vil du få elevløn af den virksomhed, hvor du er ansat. Du får elevløn fra den dag, hvor din uddannelsesaftale træder i kraft. Elevlønnen udgør ca. 12.000 – 15.000 kr. pr. måned.
Der er mange forskellige jobmuligheder med en eventuddannelse. Nogle af de mest almindelige jobtitler er:

 • eventkoordinator
 • projektleder
 • eventplanlægger
 • marketingkoordinator
 • sponsor- og fundraisingansvarlig
 • eventproducent 
 • kommunikationsmedarbejder inden for events

Arbejdsopgaverne kan variere afhængigt af jobbet og arbejdspladsen. De kan fx omfatte alt fra at planlægge og koordinere events og konferencer til at oprette og opretholde relationer med samarbejdspartnere og sponsorer, markedsføre events og oprette indhold til sociale medier, udvikle fundraisingstrategier og sikre, at events afvikles effektivt og i henhold til budgettet.

Jobmulighederne inden for eventbranchen er brede og kan omfatte alt fra små lokale events til store internationale arrangementer, og kan finde sted inden for virksomheder, offentlige institutioner, kommunikationsbureauer og eventbureauer.