Toggle navigation
Akademifag-1920x315_(1)

Regneark til økonomistyring - akademifag

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Om forløbet

Akademifag under akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

På akademifaget 'Regneark til økonomistyring' arbejder du med anvendelse af regneark til opbygning af konkrete økonomiske modeller og anvendelse af regneark til at analysere og vurdere data fra virksomhedens økonomisystemer. Endvidere lærer du at anvende regneark til løsning af mindre statistiske opgaver.

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring, men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus. Generelt kendskab til anvendelse af regneark inden deltagelse i faget vil være en stor fordel.

Fagets indhold

Faget inddrager anvendelse af regneark på følgende emneområder:

  • Virksomhedernes generelle anvendelse af regneark til problemløsning
  • Opbygning af økonomiske modeller til økonomistyring
  • Dataindsamling, -validering, -analyse og -vurdering
  • Grundlæggende praktisk statistik indenfor økonomistyring
  • Anvendelse af regneark til at analysere og vurdere dataudtræk fra virksomhedens økonomisystemer
  • Anvendelse regneark til løsning af mindre statistiske opgaver

ECTS point

Faget Regneark til Økonomistyring vægter 10 ECTS point.

Fleksibel læring / onlineundervisning

Akademifaget udbydes som Åben Uddannelse. 

Akademifaget foregår som fjernundervisning, og kan derfor gennemføres uden fremmøde. Det betyder, at du får et fleksibelt forløb, der kan tilrettelægges ud fra dine arbejdsmæssige og private forhold. 

Vi anbefaler dog, at du deltager i de fremmødeaftener, der er planlagt. Deltager du i faget som ledig er det et krav, at du deltager i fremmødet. 

Fremmøde til eksamen er desuden en betingelse. 

Fremmødeaftener

Ingen udbud er planlagt endnu - kontakt os gerne for at høre nærmere.  

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt os gerne for at høre mere.

Eksamen

'Regneark til Økonomistyring' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Få vejledning

Har du spørgsmål til akademifaget eller ønsker du yderligere vejledning, så kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på e-mail hac@ah.dk.

Akademifaget udbydes i samarbejde med UCN act2learn.