Toggle navigation
Akademifag-1920x315_(1)

Økonomistyring i praksis - akademifag

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Om forløbet

Akademifag under akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Faget giver dig kompetence til at deltage aktivt i virksomhedens økonomistyring. Du får bl.a. et indblik i emner som investering, finansiering og budgetlægning. 

Faget Økonomistyring i praksis er obligatorisk på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring, men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.

Fagets indhold

Akademi- og merkonomfaget 'Økonomistyring i praksis ' omsætter teoretisk viden inden for erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse. Du kvalificeres til at tage konkret del i virksomhedens økonomistyring. Faget behandler følgende emneområder:

  • Fra teori til praksis
  • Budget og budgetkontrol
  • Intern økonomistyring
  • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer
  • Finansiering

Det anbefales, at du har gennemført akademifaget 'Erhvervsøkonomi', inden du begynder på økonomistyring i praksis.

ECTS point

Faget 'Økonomistyring i praksis' vægter 10 ECTS point.

Fleksibel læring / onlineundervisning

Akademifaget udbydes som Åben Uddannelse. 

Akademifaget foregår som fjernundervisning, og kan derfor gennemføres uden fremmøde. Det betyder, at du får et fleksibelt forløb, der kan tilrettelægges ud fra dine arbejdsmæssige og private forhold. 

Vi anbefaler dog, at du deltager i de fremmødeaftener, der er planlagt. Deltager du i faget som ledig er det et krav, at du deltager i fremmødet. 

Fremmøde til eksamen er desuden en betingelse. 

Fremmødeaftener

Ingen udbud er planlagt endnu - kontakt os gerne for at høre nærmere. 

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt os gerne for at høre mere.

Eksamen

'Økonomistyring i praksis' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Få vejledning

Har du spørgsmål til akademifaget eller ønsker du yderligere vejledning, så kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på e-mail hac@ah.dk.

Akademifaget udbydes i samarbejde med UCN act2learn.