Toggle navigation
Turisme-1920x315_(1)

Introduktion til ledelse i turistbranchen

Hold
09-08-2022
Introduktion til ledelse i turistbranchen
4 dage Daghold
Om forløbet

Målrettet dig, der er ejer eller leder i turist- og oplevelsesvirksomhed

Vi tager udgangspunkt i de vilkår, du arbejder under i turismebranchen, som leder. Der er specielle kendetegn ved at arbejde i turismebranchen: arbejdstider, sæsonbestemt arbejde, distanceledelse osv. Alle elementer som påvirker din ledelsesrolle og dine ledelsesmetoder. Vi sammenligner udfordringerne som lederne har i branchen og undersøger, hvilke krav det stiller til lederne. Derudover kigger vi på den traditionelle lederrolle, og hvordan man griber ledelse an i de fleste andre brancher. Vi fokuserer på, hvordan specifikke ledere håndterer ledelse i netop turismebranchen og søger inspiration hos ledere, som har haft succes med ledelse i turismebranchen.

Kursets indhold

  • Introduktion til ledelse og ledelsesrollen
  • Bliv bevidst om din egen lederstil, adfærd og grundholdning
  • Redskaber til at udvikle og reflektere over din egen lederstil
  • Sprog, kropssprog og aktiv lytning

Alt sammen med udgangspunkt i turismebranchen.

Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til personer i faglærte og ufaglærte jobs, som arbejder med eller ønsker at arbejde med borger- og kundekontakt knyttet til det administrative arbejde.

Beskrivelse: Deltageren kan sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler med kunder, borgere og kolleger, fx vejlednings- og rådgivningssamtaler. Deltageren kan anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål og hermed bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning. Herunder kan deltageren aflæse kropssprog, anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker samt give konstruktiv feedback, sådan at de administrative kommunikative opgaver løses bedst muligt.

Fagnummer: 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 128,00 Uden for målgruppe: DKK 724,15

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Beskrivelse: Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

Fagnummer: 47753 Ledelse og samarbejde Varighed 3 dage AMU-pris: DKK 570,00 Uden for målgruppe: DKK 1.689,50