Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Innovation C - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Innovation C - enkeltfag
Fjernundervisning
Om forløbet

Indhold

I faget innovation C får du en grundlæggende indføring i praktisk og teoretisk innovation. Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling i forhold til virksomheder og organisationer.

Formålet med undervisningen er, at du lærer at gøre rede for grundlæggende innovationsbegreber og forretningsmodeller og at bruge kreative teknikker til udvikling af ideer og metoder til vurdering af forretningsideer.

I undervisningen vil du bl.a. få undervisning inden for følgende emner:

  • Forretningsmodeller og værdiskabelse
  • Behov og mulighede
  • Kreativitet og idegenerering
  • Tendenser og aktualitet

I innovation C arbejder du med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, som er tilrettelagt problemorienteret.

Eksamen

Du udarbejder et eksamensprojekt, som har form af en forretningsplan eller et projektforløb. Eksamen består af en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i din præsentation af eksamensprojektet og en udtrukket opgave. Eksamen varer 30 minutter.  

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

Du skal have afsluttet folkeskolen for at kunne tage faget.