Toggle navigation
Akademifag-1920x315_(1)

Indledende erhvervsøkonomi - introduktion til akademifag

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Om forløbet

Få en grundlæggende indsigt i regnskab og økonomi

Faget har til formål at give en grundlæggende indsigt i regnskab og økonomi samt i regnskabets registreringsmetoder og informationsværdi. 

Faget giver de fornødne forkundskaber for at gennemføre faget ”erhvervsøkonomi” i akademiuddannelserne og dermed for at påbegynde fagmodulrækken i retningen ”økonomi og ressourcestyring”.

Fagets indhold

Du får grundlæggende indsigt i bogholderi og opstilling af årsregnskaber, og du lærer generelt om anvendelse af regneark i forbindelse med bogholderi, regnskaber og budgetter. 

Faget behandler følgende emneområder:

  • Virksomhedens retlige stilling, interessegrupper og værdiskabelse
  • Introduktion til regnskabslovgivningen
  • Årsregnskabet og registreringssystemet/bogholderiet
  • Periodeafgrænsning og vurdering af enkeltposter i regnskabet
  • Årsafslutning og regnskabsopstilling
  • Regnskabets informationsværdi og anvendelse

Faget giver endvidere en grundlæggende øvelse i at anvende regneark i økonomifagene.

Eksamen

Faget afsluttes ikke med eksamen, men der udstedes kursusbevis.

Optagelse og adgangskrav

Der er ingen formelle adgangskrav til indledende erhvervsøkonomi. 

Du kan tage faget i forbindelse med, at du søger optagelse - eller allerede ér optaget - på et fagmodul til en akademiuddannelse.

Faget henvender sig til dig, der ikke har kendskab til bogføring og regnskabslære fra tidligere uddannelse, eller som ikke har beskæftiget dig med grundlæggende regnskab for nylig.