Toggle navigation
Ledelse-ny1920x315_(1)

Forøg indtjeningen

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Lær om forretningsplaner og støtteordninger

Få indblik i at afdække nye forretningsmuligheder, lede udviklingsprocesser og sikre god indtjening.

Er du klar til nye initiativer i din virksomhed, men ved ikke helt, hvor du skal begynde?
  • Hvilke overvejelser skal du rundt om for at øge sandsynligheden for, at initiativet lykkes?
  • Hvordan får du opstillet forudsætninger, mål og delmål samt tidsplan for nye tiltag?
  • Er der støtteordninger, der kan medfinansiere de nye tiltag?
Hvis du mangler svar på nogle af ovenstående spørgsmål, så bør du overveje at deltage på kurset Forøg indtjeningen via forretningsplaner og støtteordninger, der er målrettet til mindre og mellemstore virksomheder.

På kurset bliver du klædt bedre på til at afsøge nye forretningsmuligheder – med henblik på det praktiske arbejde med udvikling og fornyelse. Du får ligeledes indblik i enkle metoder til at lede en udviklingsproces. Eksempelvis udvælge nye produkter, nye arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø mm.

På kurset får du viden om konkrete støtteordninger til udviklingstiltag, der forbedrer virksomhedens indtjening.

Kursusindhold

  • Afdækning af nye forretningsmuligheder
  • Ledelse af udviklingsproces
  • Udregne omsætningspotentiale
  • Estimere udgifter i forskellige omkostningskategorier
  • Opsætte økonomiske handleplaner og indtjeningssimuleringer
  • Optimering af virksomhedens indtjening gennem støtteordninger
Info om fag

Målgruppe: Kurset retter sig mod medarbejdere, der har erfaring fra bogførings- eller økonomifunktioner eller på anden vis har tilegnet sig en tilsvarende viden.Det anbefales, at deltageren har gennemført kurserne "Anvendelse af regneark til enkle beregninger" samt "Design og automatisering af regneark" eller har tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan som medarbejder i en økonomifunktion eller tilsvarende foreslå konkrete forbedringer af virksomhedens indtjening. I jobfunktionen indgår, at deltageren kan:

Arbejde med virksomhedens nøgletal (KPI'er) og deres sammenhæng med omkostningerne og omsætningen og dermed bidrage til at udarbejde økonomiske handleplaner
Udarbejde indtjeningssimuleringer i regneark
Arbejde med rabatter og prisstruktur over for forskellige kundegrupper som et middel til at forbedre indtjeningen i virksomheden
Deltageren forstår de forskellige omkostningskategorier, omkostningsformer og omsætningens indflydelse på virksomhedens indtjening.

Fagnummer: 48296 Indtjeningsoptimering Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 256,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30

Målgruppe: Uddannelsen er udviklet til AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Beskrivelse: Deltageren kan på et grundlæggende niveau lede innovationsprocesser. Det vil sige anvende enkle metoder til at involvere og lede medarbejdere i innovationsprocesser på et operativt niveau. Det kan fx være at udvælge produkter, serviceydelse eller arbejdsprocessor inden for egne arbejdsfunktioner, som er velegnede til innovation.

Deltageren kan anvende metoder og teknikker tilpasset medarbejdernes forskellige forudsætninger og anvende dem i det praktiske arbejde med henblik på udvikling og fornyelse. Desuden kan deltagerne understøtte medarbejderne i forbindelse med at iværksætte konkrete ændringer i fx arbejdsprocesser, ny teknologi, arbejdsmiljø og arbejdets organisering.

Fagnummer: 47472 Ledelse af innovationsprocesser Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 384,00 Uden for målgruppe: DKK 1.218,30