< Tilbage

Finansiering C - Enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Finansiering C - Enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Finansiering C - Enkeltfag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

I valgfaget finansiering niveau C beskæftiger du dig med virksomhedens finansielle beslutninger og adfærd i forhold til udviklingen i omverdenen. Du lærer bl.a. at bruge finansielle teorier i en virkelighedsnær og international sammenhæng, og du får viden om virksomhedernes kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

Målet med undervisningen er, at du får viden om finansielle institutioner og virksomheder og deres investeringsprodukter. Du lærer at bruge denne viden til at kunne diskutere og vurdere en virksomheds finansielle dispositioner fx investeringsmuligheder.

I undervisningen gennemgås emner inden for bl.a.:

  • Finansiering med henholdsvis egenkapital eller fremmedkapital
  • En virksomheds balancestruktur
  • Finansielle investeringer og markeder

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der afholdes på grundlag af en problemstilling fra undervisningen og en opgave med et antal bilag. Eksamenstiden er ca. 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen.

Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Pris
Dagsundervisning (selvstudium)
DKK 1.000,00
Fjernundervisning
DKK 2.000,00
< Tilbage

Spørgsmål og svar om enkeltfag

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores enkeltfag, som du kan følge som enten fjernundervisning eller i vores Åbent Læringscenter.

Forskel på fjernundervisning og Åbent Læringscenter?

Du arbejder med faget individuelt både som elev i Åbent Læringscenter og som fjernkursist. Som fjernkursist har du ikke mødepligt, og har du spørgsmål, så kontakter du din underviser. Du får svar indenfor 24 timer på skoledage. I Åbent Læringscenter har du mødepligt og der er altid undervisere til stede, som kan svare direkte på dine spørgsmål. 

Hvordan foregår sprogundervisningen?

I sprogundervisningen får du skriftlige opgaver. Mundtlig træning foregår online som fjernkursist og i Åbent Læringscenter sidder du overfor underviser.

Kan jeg få SU, når jeg tager enkeltfag?

Når du tager enkeltfag, er det som udgangspunkt ikke muligt at få SU. Nærmere oplysninger kan du få hos studievejlederne.

Hvor meget tid skal jeg bruge pr. enkeltfag?

Under hvert enkeltfag på vores hjemmeside kan du se det estimerede timeforbrug.

Hvilket computerudstyr skal jeg have som fjernkursist

Du skal have et headset med mikrofon samt et webkamera til din computer og selvfølelig en god internetforbindelse

Hvad koster det at deltage?

Prisen for at deltage kan variere afhængig af din baggrund. Se nærmere under de enkelte fag eller kontakt studievejlederne.
Andre spørgsmål? Kontakt os
Studievejledere - online forløb
Mette Marie Melgaard
Studievejleder
91333362 mmm@ah.dk Visitkort
Tina Overvad Skoust Lassen
Studievejleder
27105961 tpl@ah.dk Visitkort
Louise Jensen
Studievejleder og underviser
91333335 loje@ah.dk Visitkort