Finansiering C - Enkeltfag

Hold
Løbende optag
Finansiering C - Enkeltfag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter
Løbende optag
Finansiering C - Enkeltfag
Fjernundervisning

Indhold

I valgfaget finansiering niveau C beskæftiger du dig med virksomhedens finansielle beslutninger og adfærd i forhold til udviklingen i omverdenen. Du lærer bl.a. at bruge finansielle teorier i en virkelighedsnær og international sammenhæng, og du får viden om virksomhedernes kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

Målet med undervisningen er, at du får viden om finansielle institutioner og virksomheder og deres investeringsprodukter. Du lærer at bruge denne viden til at kunne diskutere og vurdere en virksomheds finansielle dispositioner fx investeringsmuligheder.

I undervisningen gennemgås emner inden for bl.a.:

  • Finansiering med henholdsvis egenkapital eller fremmedkapital
  • En virksomheds balancestruktur
  • Finansielle investeringer og markeder

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der afholdes på grundlag af en problemstilling fra undervisningen og en opgave med et antal bilag. Eksamenstiden er ca. 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge ca. 125 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium)
DKK 1.000,00
Fjernundervisning
DKK 2.000,00
Tilmeld dig vores kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Find din afdeling