Toggle navigation

Finansiering C - Enkeltfag

Hold
Løbende optag
Finansiering C - Enkeltfag
Fjernundervisning
Om forløbet

Indhold

I valgfaget finansiering niveau C beskæftiger du dig med virksomhedens finansielle beslutninger og adfærd i forhold til udviklingen i omverdenen. Du lærer bl.a. at bruge finansielle teorier i en virkelighedsnær og international sammenhæng, og du får viden om virksomhedernes kapitalfremskaffelse og kapitalanvendelse.

Målet med undervisningen er, at du får viden om finansielle institutioner og virksomheder og deres investeringsprodukter. Du lærer at bruge denne viden til at kunne diskutere og vurdere en virksomheds finansielle dispositioner fx investeringsmuligheder.

I undervisningen gennemgås emner inden for bl.a.:

  • Finansiering med henholdsvis egenkapital eller fremmedkapital
  • En virksomheds balancestruktur
  • Finansielle investeringer og markeder

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve, der afholdes på grundlag af en problemstilling fra undervisningen og en opgave med et antal bilag. Eksamenstiden er ca. 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 75 timer for fagets fulde varighed.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen.