Toggle navigation
Enkeltfag-supplering-1920x315_(1)

Finansiering B - Enkeltfag

Hold
Løbende optag
Finansiering B - Enkeltfag
Fjernundervisning
Om forløbet

Indhold

I valgfaget finansiering niveau B beskæftiger du dig med de finansielle institutioner, deres produkter samt de finansielle markeder. Der arbejdes bl.a. med realkreditinstitutionernes hovedopgaver og en detaljeret analyse af deres mange produkter. Endvidere arbejdes der med analyse af investeringer i aktier, obligationer, investeringsbeviser og derivater for at tilrettelægge en optimal investeringsportefølje.

Du vil også få et indgående kendskab til startup virksomheders finansieringsbehov og -muligheder, og for de etablerede virksomheder arbejdes der desuden med balancestrukturen samt finansiering af drift og anlæg. Endelig fokuseres der på virksomhedens finansiering med egenkapital, herunder aktieemission og børsintroduktion.

Når der arbejdes med finansiel teori, sker det i en virkelighedsnær og international kontekst og erhvervsnyheder om de finansielle markeder, aktieanalyser, renteudvikling samt udviklingen på boligmarkeder indgår som en naturlig del af faget. Der kan indgå materiale på engelsk, hvor det findes relevant.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et PBL-forløb fra undervisningen og en ukendt opgave med et antal tilhørende bilag. Eksamenstiden er ca. 30 minutter og med 30 minutters forberedelsestid.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 200 timer for fagets fulde varighed og påregne 125 timer for løft i niveau.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

For at blive optaget skal du have afsluttet folkeskolen.