Toggle navigation
Administration-1920x315

EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige

Kort fortalt om kurset

Den uddannelsesansvarlige i et lærested har det overordnede ansvar for lærlingens oplæringsforløb. Kurset sætter fokus på de regler og retningslinjer, som den uddannelsesansvarlig skal have styr på. Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage herunder bl.a.: - Udarbejdelse og justeringer af lærlingens uddannelsesplan. - Samarbejdet med skolen. - Planlægge hvem og hvordan evalueringen af lærlingens og virksomhedens samarbejde gennemføres. - Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives. - Planlægge hvem der er lærlingens oplærer/læresvend i oplæringsforløbet. - Information om løn og ansættelsesforhold. - Ansøgning om specialpædagogisk støtte hvis lærlingen har behov for det.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Om forløbet

Kursus er målrettet dig, der er uddannelsesansvarlig i en praktikvirksomhed og som ønsker fokus på regler og rammer for elevuddannelse, og hvordan uddannelsesforløbet planlægges og gennemføres.  

Kurset har også fokus på de konkrete arbejdsopgaver den uddannelsesansvarlige skal varetage, herunder

 •  Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan
 • Samarbejdet med skolen
 • Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres
 • Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives
 • Planlægge, hvem der er elevens oplærer i praktikforløbet
 • Information om løn og ansættelsesforhold
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, hvis eleven har behov for det

Mål

Efter deltagelse i kurset,

 • kan den uddannelsesansvarlige planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
 • Har deltageren kendskab til virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb ift. fastlagte love og regler for uddannelsen.
 • Har deltageren kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.
 • Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
 • Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.
 • Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.
Kurset består af følgende AMU-fag

Målgruppe: Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse:
- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
- Har deltageren kendskab til at lærerstedets ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.
- Har deltageren kendskab til lærerstedets lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.
- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem lærerstedet og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler/lærlingesamtaler.
- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Fagnummer: 49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85