< Tilbage

EUD-praktikvejledning for den uddannelses- og oplæringsansvarlige

Aktuelle hold
29-04-2022
EUD-praktikvejl. for den udd.- og oplæringsansvarl
2 dage Daghold

Kurset er et sammensat kursus målrettet dig, der både er uddannelses- og oplæringsansvarlig i en praktikvirksomhed. Kurset er sammensat af de to AMU-kurser "EUD-praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige" samt "EUD-praktikvejledning - for den daglige oplærer". Ønsker du kun at deltage i et af kurserne, udbydes de også som enkeltkurser.

Praktikvejledning for den uddannelsesansvarlige

Som uddannelsesansvarlig skal du varetage en række arbejdsopgaver, og på kurset bliver du klædt på til disse. Af emner gennemgås bl.a.:

 • Udarbejdelse og justeringer af elevens uddannelsesplan
 • Samarbejdet med skolen
 • Planlægge hvem og hvordan evalueringen af elevens og virksomhedens samarbejde gennemføres
 • Sikre at praktikerklæring/logbog udfyldes og underskrives
 • Planlægge, hvem der er elevens oplærer i praktikforløbet
 • Information om løn og ansættelsesforhold
 • Ansøgning om specialpædagogisk støtte, hvis eleven har behov for det

Efter deltagelse i kurset:

 • kan du bl.a. planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
 • har du fået kendskab til virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb ift. fastlagte love og regler for uddannelsen.
 • har du kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.
 • har du kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
 • kan du anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.
 • har du kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
 • har du fået kendskab til, hvordan der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Praktikvejledning for den daglige oplærer

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Efter deltagelse i kurset kan du

 • planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab
 • introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
 • integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
 • anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden
 • give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen
 • gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40

Målgruppe: Den uddannelsesansvarlige i praktikvirksomheden.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse:
- Kan deltageren planlægge og tilrettelægge elevens/lærlingens uddannelsesforløb efter gældende uddannelsesordning.
- Har deltageren kendskab til at virksomhedens ansvar for elevens/lærlingens uddannelsesforløb er fastlagt efter love og regler for uddannelsen.
- Har deltageren kendskab til virksomhedens lovpligtige opgaver vedr. udarbejdelse af uddannelsesplan og logbog/praktikerklæring for eleven/lærlingen.
- Har deltageren kendskab til det lovpligtige samarbejde mellem virksomheden og erhvervsskolen om elevens/lærlingens præstationer og faglige udvikling.
- Kan deltageren anvende redskaber til kvalitetssikring, herunder brug af logbog/praktikerklæring og elevsamtaler.
- Har kendskab til, at elever/lærlinge kan have forskellige kulturelle baggrunde og individuelle behov, der kan have betydning for deres muligheder for inklusion i arbejdsfællesskaberne.
- Kendskab til, at der kan søges om specialpædagogisk støtte til elever/lærlinge med funktionsnedsættelser.

Fagnummer: 49580 EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40
Andre kiggede også på
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Se 2 hold
Næste startdato: 09-12-2021
Varighed: 1 dag
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Se 1 hold
Næste startdato: 29-04-2022
Varighed: 1 dag
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Pris
AMU-pris:
DKK 252,00
Uden for AMU-målgruppe:
DKK 1.622,80