Toggle navigation
Administration-1920x315

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Kort fortalt om kurset

Kurset er målrettet lærersvende, der varetager den daglige oplæring af lærlinge. Lærlinge er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med lærlingen samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre en faglig progression i oplæringen, som skaber sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber, du som lærersvend kan bruge til at fremmer trivsel og fastholdelse af lærlingen i uddannelsesforløbet til glæde for lærlingen og virksomheden.

Hold

08-12-2023
EUD-Praktikvejledning for den daglige oplærer
1 dag Daghold
06-02-2024
EUD-Praktikvejledning for den daglige oplærer
1 dag Daghold

Om forløbet

Kurset er målrettet dig, der er oplæringsansvarlig og har fokus på den daglige, praktiske kommunikation og oplæring. Kurset er dermed også relevant for den uddannelsesansvarlige.

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber den oplæringsansvarlige kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Mål

Efter deltagelse i kurset kan den oplæringsansvarlige

  • Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab
  • Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
  • Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
  • Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden
  • Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen
  • Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet
Info om fag
49234 - EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 134,00 Uden for målgruppe: DKK 855,85