< Tilbage

EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer

Kort fortalt

Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der varetager den daglige oplæring af eleven. Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb. På dette kursus bliver du klogere på de redskaber praktiklærere/svende kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Aktuelle hold
09-12-2021
EUD-praktikvejledning for den daglige oplærer
1 dag Daghold
30-05-2022
EUD-praktikvejledning for den daglige oplærer
1 dag Daghold

Kurset er målrettet dig, der er oplæringsansvarlig og har fokus på den daglige, praktiske kommunikation og oplæring. Kurset er dermed også relevant for den uddannelsesansvarlige.

Elever er ikke ens, og derfor er det vigtigt at have redskaber, der sikrer konstruktiv og tillidsskabende dialog med eleven samt kendskab til læringsstile, der understøtter effektiv læring. Det er også vigtigt at sikre faglig progression i elevens uddannelsestid og skabe sammenhæng i det samlede uddannelsesforløb.

På dette kursus bliver du klogere på de redskaber den oplæringsansvarlige kan bruge, der fremmer trivsel og fastholdelse af eleven i uddannelsesforløbet til glæde for eleven og arbejdsgiveren.

Mål

Efter deltagelse i kurset kan den oplæringsansvarlige

  • Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab
  • Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
  • Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur
  • Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden
  • Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen
  • Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet

Målgruppe: Kurset er målrettet praktiklærere/svende, der er varetager den daglige oplæring af eleven.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:
- Planlægge modtagelse af eleven/lærlingen, så denne føler sig velkommen og inkluderet i et arbejdsfællesskab (fx sjak).
- Introducere arbejdsopgaver, så eleven/lærlingen opnår forståelse for uddannelsens faglige mål.
- Integrere eleven/lærlingen i virksomhedens arbejdskultur.
- Anvende metoder og redskaber, herunder kendskab til læringsstile og deres anvendelse i praksis til instruktion og vejledning, der bidrager til, at eleven/lærlingen bliver medspiller i virksomheden.
- Give løbende, konstruktiv feedback, der støtter elevens/lærlingens ansvar for egen uddannelse, og som udvikler og fastholder eleven/lærlingen i uddannelsen.
- Gennemføre motiverende samtaler, der sikrer fagligprogression i elevens/lærlingens uddannelse og skaber sammenhæng i uddannelsesforløbet.

Fagnummer: 49234 EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 126,00 Uden for målgruppe: DKK 811,40
Andre kiggede også på
Kursusagent
Modtag en e-mail når der oprettes nye hold på dette kursus!
Denne side er beskyttet af reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik og betingelser.
Pris
AMU-pris:
DKK 126,00
Uden for AMU-målgruppe:
DKK 811,40