Toggle navigation

Erhvervsøkonomi - akademifag

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Om forløbet

Akademifag under akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Faget giver en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale problemer og beslutninger inden for erhvervsøkonomien. Som deltager får du her indsigt i anvendelse af erhvervsøkonomiske modeller og metoder.

Faget er obligatorisk på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring. Men du kan også vælge at følge faget som enkeltstående kursus.

Fagets indhold

Dette akademifag giver dig et både teoretisk og praktisk grundlag for at deltage i virksomhedens økonomiske beslutningsprocesser. Fx lærer du at analysere årsregnskaber og udarbejde budgetter. Faget giver dig desuden økonomisk indsigt til at vurdere virksomhedens markedsmæssige situation i forhold til efterspørgsel, konkurrence og omkostninger.

Faget behandler følgende emneområder: 

  • Virksomhedens afsætnings- og omkostningsforhold 
  • Aktivitetsoptimering
  • Totalbudgettering
  • Investering og finansiering

ECTS point

Dette fag i 'Erhvervsøkonomi' vægter 10 ECTS point.

Fleksibel læring / onlineundervisning

Akademifaget udbydes som Åben Uddannelse. 

Akademifaget foregår som fjernundervisning, og kan derfor gennemføres uden fremmøde. Det betyder, at du får et fleksibelt forløb, der kan tilrettelægges ud fra dine arbejdsmæssige og private forhold. 

Vi anbefaler dog, at du deltager i de fremmødeaftener, der er planlagt. Deltager du i faget som ledig er det et krav, at du deltager i fremmødet. 

Fremmøde til eksamen er desuden en betingelse. 

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt os gerne for at høre mere.

Eksamen

'Erhvervsøkonomi' afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Få vejledning

Har du spørgsmål til akademifaget eller ønsker du yderligere vejledning, så kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på e-mail hac@ah.dk.

Akademifaget udbydes i samarbejde med UCN act2learn.