< Tilbage

Engelsk F - enkeltfag

Aktuelle hold
Løbende optag
Engelsk F - enkeltfag
Fjernundervisning
Løbende optag
Engelsk F - enkeltfag
Selvstudium på skolen

Indhold

I faget Engelsk på F-niveau kan du bl.a. udvikle din forståelse af engelsk, og du lærer bl.a. at tale og skrive engelsk i et enkelt og sammenhængende sprog. Der arbejdes med mundtlig og skriftlig kommunikation inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Målet med faget er, at du bl.a. kan:

  • På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt engelsk om udvalgte afgrænsede emner,
  • På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne engelske tekster om udvalgte afgrænsede emner,
  • Udtrykke dig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner,
  • Referere og præsentere et forberedt stofområde,
  •  Deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner

I faget arbejdes der med tekster inden for både almene, personlige, kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige emner. Du kommer også til at arbejde med et individuelt emne, som senere vil blive brugt som en del af casen til eksamen.

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen.

Varighed

Du skal påregne at skulle bruge 10 dage for fagets fulde varighed.

Det konkrete timetal kan dog variere afhængig af din baggrund, og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget. 

Forudsætninger

Faget henvender sig til personer, der har en grundskoleuddannelse.

Det er desuden en forudsætning, at du kan tale og skrive dansk.

Pris
Deltagerbetaling
DKK 2.000,00