Dansk E - enkeltfag

Hold
Løbende optag
Fjernundervisning
Løbende optag
Dagsundervisning i Åbent Læringscenter

Indhold

Du lærer at udtrykke dig klart og grammatisk korrekt, så du kan formidle et stof både mundtligt og skriftligt. Desuden lærer du at læse, forstå og analysere ældre og nyere tekster. Dine skrivekundskaber bliver også forbedret.

I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger IT til informationssøgning.

Eksamen

Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor du stilles 5-7 caseopgaver. Der må både arbejdes i grupper og individuelt. Der afleveres individuelle besvarelser ved dagens afslutning. Efterfølgende afholdes der en mundtlig prøve à 30 minutters varighed (inkl. votering). Eksamen tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver, hvor censor beslutter hvilken opgave, der skal danne grundlag for eksaminationen.

Pris

Prisen for at deltage i faget afhænger af din baggrund og hvordan du ønsker at tage enkeltfaget. Priserne er:

  • Som fjernundervisning: 2.000 kr. pr. fag

  • I Åbent Læringscenter (selvstudium på Aalborg Handelsskole): 1.000 kr. pr. fag

  • Ekstra niveauer til og med c-niveau: 250 kr. pr. fag. Ved A- og B-niveau er prisen pr. niveau henholdsvis 2.000 kr. ved fjernundervisning og 1.000 kr. ved undervisning i Åbent Læringscenter.

  • Gratis deltagelse: Skal du bruge faget for at kunne søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan det være gratis for dig at deltage. Spørg studievejlederne til råds

Varighed

Du skal påregne at bruge ca. 40 timer på dette fag.

Det konkrete timeantal kan dog variere afhængig af din baggrund og hvor hurtig du er til at sætte dig ind i faget.

Forudsætninger

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen.

Pris
Dagsundervisning (selvstudium) DKK 1.000,00
Fjernundervisning DKK 2.000,00
Find din afdeling