Toggle navigation
Akademifag-1920x315_(1)

Årsrapport og regnskabsanalyse – akademifag

Hold
Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Om forløbet

Akademifag under akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring

Akademifaget 'Årsrapport og regnskabsanalyse' giver indsigt i den grundlæggende regnskabslovgivning. Her lærer du at beskrive, analysere og vurdere eksterne årsrapporter.

Faget kan indgå som et af valgfagene på akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring.

Fagets indhold

Faget kvalificerer dig til at kunne se sammenhænge mellem den interne økonomistyring og den eksterne lovbestemte rapportering. Faget behandler følgende emneområder:

  • Regnskabslovgivningen
  • Årsrapporten
  • Virksomhedsanalyse og risikoafdækning
  • Værdiansættelse

ECTS point

Faget 'Årsrapport og regnskabsanalyse' vægter 10 ECTS point.

Fleksibel læring / onlineundervisning

Akademifaget udbydes som Åben Uddannelse. 

Akademifaget foregår som fjernundervisning, og kan derfor gennemføres uden fremmøde. Det betyder, at du får et fleksibelt forløb, der kan tilrettelægges ud fra dine arbejdsmæssige og private forhold. 

Vi anbefaler dog, at du deltager i de fremmødeaftener, der er planlagt. Deltager du i faget som ledig er det et krav, at du deltager i fremmødet. 

Fremmøde til eksamen er desuden en betingelse. 

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt os gerne for at høre mere.

Eksamen

Faget afsluttes med en 4 timers skriftlig prøve.

Få vejledning

Har du spørgsmål til akademifaget eller ønsker du yderligere vejledning, så kontakt chefkonsulent Hanne Christensen på e-mail hac@ah.dk.

Akademifaget udbydes i samarbejde med UCN act2learn.