Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Udnyt sæsonudsving til efteruddannelse

Sæsonudsving eller lavkonjunkturer kan anvendes til efteruddannelsesaktiviteter. På den måde kan jeres medarbejdere blive dygtigere - til gavn for virksomheden.

Oplever I midlertidig nedgang i virksomheden? Har I mistet ordrer? Er der sket noget uforudsigeligt, så I har en overkapacitet i en periode?

Sæsonudsving eller lavkonjunkturer kan anvendes til efteruddannelsesaktiviteter. På den måde kan jeres medarbejdere blive dygtigere og de fastholdes til gavn for virksomheden fremadrettet.

ah2018_1052

Kurser med fokus på jeres virksomhed

For hver medarbejder, der deltager i AMU-uddannelse, ydes et løntilskud på ca. 892 kr. om dagen. Det betyder, at sender I f.eks. 10 medarbejdere på kursus i 5 dage, modtager I som virksomhed et løntilskud på ca. 44.600 kr.

Kursernes indhold og praktiske gennemførelse tilrettelægges i samarbejde med jer som virksomhed, og målrettes dermed jeres behov, så medarbejderne står bedre rustet den dag, udviklingen vender. 

Erfaringer viser desuden, at medarbejdere, som får efteruddannelse, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet - og skaber mere værdi for virksomheden. De har dels lettere ved at fastholde et nuværende job, mange har færre sygedage i op til et år efter endt kursus, og skulle de miste deres job, har de lettere ved at få et nyt.

Kontakt os, så aftaler vi et møde, hvor I kan få nærmere informationer om mulighederne for jeres virksomhed.

Kontakt os
Virksomhedskonsulent - Center for Karriere og Uddannelse
Hanne Christensen
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Find din afdeling