Priser og betingelser for kurser og efteruddannelser

Læs mere om priserne på de forskellige kursustyper samt de generelle betingelser ift. udeblivelse, framelding, udstedelse af kursusbevis, tillægsydelser, fakturering m.m.

Deltagerbetaling på AMU-kurser

Priserne på AMU-kurserne fastsættes via et takstkatalog fra Undervisningsministeriet og har sit grundlag i finansloven. Priserne er derfor kun gældende for et år ad gangen.

Du kan blive fritaget for betaling, hvis du tager AMU-forløbet

  • som ledig deltager i 6 ugers jobrettet uddannelse
  • som et led i en erhvervsuddannelse for voksne
  • som deltager i individuel kompetencevurdering
  • med udgangspunkt i en personlig uddannelses- / jobplan

Deltagerbetaling på virksomhedstilpassede kurser

Virksomhedsbetalte kurser (IV) er skræddersyede kurser, hvor indholdet formes ud fra individuelle behov og ønsker. Prisen varierer afhængig af form og indhold. Der kan ikke søges om offentligt tilskud - uanset målgruppe.

Deltagerbetaling på enkeltfag og uddannelser

Priser vil fremgå af de enkelte forløb. I nogle tilfælde vil det dog være gratis at deltage, hvis du fx skal bruge et fag for at kunne søge ind på en videregående uddannelse. Spørg os gerne til råds ift. din situation.

Kursusmateriale

Vi stiller undervisningsmateriale til rådighed i undervisningen. På enkelte kurser kan der dog forekomme en egenbetaling ift. kursusmaterialer, men det vil altid fremgå af det enkelte kursus.

Gebyr for udeblivelse og framelding

Framelder du dig senere end 5 hverdage før første undervisningsdag, eller møder du ikke op til undervisningen, refunderes deltagerbetalingen som udgangspunkt ikke. Dette gælder for alle kurser og enkeltfag.

Såfremt uddannelsesstedet er årsag til, at kurset ikke gennemføres, bortfalder kravet om deltagerbetaling.

Arbejdsgivere kan frit erstatte en tilmeldt medarbejder med en anden uden konsekvens for deltagerbetalingen.

Tillægsydelser

Vi kan efter særlig aftale med en virksomhed opkræve betaling for ekstraomkostninger ift. særlige tilrettelæggelses-/afholdelsesformer. Såfremt en virksomhed ønsker særlige tilrettelæggelses-/afholdelsesformer med tillægsbetaling udbydes kurset efter gældende regler åbent.

Betaling for uopfyldte hold

Det kan aftales med en virksomhed, at kurser gennemføres, selv om der er færre tilmeldte deltagere end det annoncerede minimumsdeltagerantal. Der aftales en betaling for gennemførelsesgarantien, som maksimalt svarer til takst og deltagerbetaling op til det annoncerede minimumsdeltagerantal for kursusstart. 

Kursusbevis

Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus med tilfredsstillende resultat.

Forbehold

Vi tager forbehold for lovændringer. Vi forbeholder os ret til at aflyse og ændre annoncerede kurser, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal tilmeldinger.

Indkaldese og kommunikation via e-Boks

På Aalborg Handelsskole benytter vi digital post via e-Boks. Hold derfor øje med din e-boks, hvis du er elev eller kursister på Aalborg Handelsskole.
Find din afdeling