Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Kursustyper hos Center for Karriere og Uddannelse

Hos Center for Karriere og Uddannelse finder du forskellige kursustyper lige fra Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til  virksomhedstilpassede kurser, fjernundervisning og forløb under Åben Uddannelse.
ah2018_1004
Helt overordnet udbyder vi tre typer af kurser:
  • Tilskudsberettige kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser også kaldet AMU-kurser)
  • Kurser uden tilskud
  • Kurser og forløb under Åben Uddannelse (fx akademifag og enkeltfag) 
Kurserne gennemføres både som åbne plankurser og holdforløb for virksomheder. AMU-kurserne er konkrete udvalgte kurser, hvor der er offentlig støtte, og de er derfor oftere billigere end andre kurser. 

Ved kurser uden tilskud skal du betale den fulde kursuspris. Til gengæld får du her større frihed i forhold til indhold og muligheder. 

Arbejdsmarkedsuddannelser - AMU (tilskudsberettige kurser)

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser og er korterevarende kurser/uddannelser inden for mange forskellige brancher – herunder detail, økonomi, it, sprog, ledelse, kommunikation m.v. Kurserne strækker sig typisk fra 1-5 dage og helt op til 30 dage for enkelte udviklingsforløb. Du kan dog også vælge at sætte flere kurser sammen, og dermed skabe dit eget efteruddannelsesforløb.

AMU-kurserne (arbejdsmarkedsuddannelser) udbydes primært som dagskurser og som sammensatte kursuspakker, der retter sig mod bestemte jobtyper og -funktioner. 

Alle kan deltage på AMU-uddannelser uanset alder, stilling og uddannelsesmæssig baggrund. Kurserne er dog udviklet særligt med henblik på at opfylde behovet for efteruddannelse hos faglærte og ufaglærte med et uddannelsesniveau til og med en erhvervsuddannelse. 

Til AMU-kurserne ydes der offentlig støtte, og de er derfor normalt billigere end andre kurser. Derudover kan du søge løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse), hvis du er i arbejde og ellers er inden for målgruppen. Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller ledig med ret til aktivering, kan du deltage gratis. 
ah2018_1283

Virksomhedstilpassede kurser (kurser uden tilskud)

Kurser uden tilskud er for personer eller virksomheder med specifikke interesser og behov. Her kan indholdet skræddersys de enkelte hold eller den enkelte virksomhed. Med små hold er der samtidig tid til mere individuel undervisning og vejledning. Typisk vil deltagerne komme fra forskellige virksomheder, men vi laver også løbende kursusforløb skræddersyet til en gruppe af medarbejdere fra den samme virksomhed.
 
Kurserne spænder vidt lige fra IT-kurser til sprogkurser, kommunikationskurser, regnskabskurser m.m.

Forløb under Åben Uddannelse (deltidsuddannelser og enkeltfag)

Åben Uddannelse er efter- og videreuddannelsesforløb, som du typisk vil kunne følge ved siden af dit arbejde. I Center for Karriere og Uddannelse udbyder vi både akademifag og enkeltfag under Åben Uddannelse. Du skal som udgangspunkt selv betale for undervisningen, men i nogle tilfælde har du mulighed for at få forløbet betalt. Det kan fx være tilfældet, hvis du er ledig eller skal bruge et fag for at kunne søge ind på en videregående uddannelse.  
Find din afdeling