Åbent Læringscenter

Tag dit kursus / uddannelsesforløb som selvstudium på skolen

Erhvervsuddannelser i Åbent Læringscenter
EUS 5 uger - kontor, handel, butik (erhvervsuddannelse for studenter)
EUD og EUX Business - kontor, handel, butik
Enkeltfag i Åbent Læringscenter
Afsætning - niveau A, B, C
Dansk - niveau A, C, D, E, F
Engelsk - niveau A, B, C, D, E, F
Erhvervsinformatik - niveau C, D, E, F
Erhvervsjura - niveau C
Finansiering - niveau B, C
Historie - niveau A, B
Innovation - niveau C
International økonomi - niveau B
Matematik - niveau A, B, C, D, E, F
Organisation - niveau C
Samfundsfag - niveau A, B, C, D, E, F
Tysk - niveau A, B, C, D, E, F
Virksomhedsøkonomi - niveau A, B, C, D, E, F

Kurser og uddannelser i Åbent Læringscenter

Ønsker du at få opdateret dine færdigheder, eller er du lige blevet ledig? I Åbent Læringscenter kan du sammensætte et kursusforløb, der passer til netop dine ønsker og behov.

Fleksibel undervisning

I Åbent Læringscenter er der skabt et fleksibelt læringsmiljø, hvor indlæringen foregår i dit eget tempo. Du får ved kursusstart udleveret selvinstruerende materiale, som du selvstændigt arbejder med. Der vil selvfølgelig altid være en underviser til stede, som kan hjælpe og vejlede dig, hvis der bliver behov for det.

For dig, der er i job, kan uafhængigheden af holdundervisningen også være en fordel, da den giver fleksibilitet og dermed mulighed for at kombinere kursusforløbet med erhvervsarbejde.

Mødetid

I Åbent Læringscenter kan du disponere over din tid og lære på den måde, du finder bedst. Deltager du i forløbet og får SU, har du dog mødepligt fra kl. 8.00-14.10, og er du ledig har du mødepligt fra kl. 8.00-15.25.
Find din afdeling