Kurser for ledige – godkendte uddannelser

Er du netop blevet ledig og på vej videre til dit næste job? Udskift ventetiden med et kursus, der kan gøre dig endnu mere attraktiv for en kommende arbejdsgiver. Kurserne giver dig nye kompetencer, som vil styrke dit CV.

Kurser med fokus på erhvervslivets behov

Vi har stor erfaring med at hjælpe ledige videre mod deres næste job. Vi har udviklet en række sammensatte kursusforløb, der styrker dine kompetencer inden for forskellige jobfunktioner. Kurserne er udviklet med udgangspunkt i den landsdækkende samt de regionale positivlister. Herved sikrer vi, at vores tilbud går hånd i hånd med erhvervslivets behov. Målet er jo at styrke din viden, så du kan komme videre med din karriere.

Vores forløb indeholder både AMU-kurser (Arbejdsmarkedsuddannelser) samt mulighed for at tage udvalgte akademifag.

Kursernes varighed

Flere af kurserne består af sammensatte forløb med en varighed på op til 6 uger, men du har også mulighed for at sammensætte dit eget forløb ud fra enkeltkurser. Vi hjælper gerne med at sammensætte et forløb, da der her gælder bestemte regler. 

Ret til 6 ugers jobrettet uddannelse - landsdækkende positivliste

Har du været ledig i fem uger og er du medlem af en A-kasse, har du mulighed for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Uddannelserne/kurserne skal indgå på den landsdækkende positivliste, og det gør alle vores sammensatte kurser.

Din uddannelsesbaggrund er afgørende for, om du må deltage i jobrettet uddannelse. Tilbuddet gælder som udgangspunkt faglærte og ufaglærte. Derudover kan faglærte med en kortere uddannelse i bagagen også deltage.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse >>

Læs mere om den landsdækkende positivliste >>

Den regionale uddannelsespulje - regionale positivlister

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du af en anden grund ikke berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse, har du stadig mulighed for at komme på kursus gennem dit Jobcenter.

Fra 1. ledighedsdag kan Jobcenteret tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb finansieret via den regionale uddannelsespulje. Puljen er lavet for at sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft. Kurset skal derfor indgå på den regionale positivliste.

Du skal være medlem af en A-kasse for at søge kurser gennem den regionale uddannelsespulje. Puljen giver især ufaglærte gode muligheder, men der findes også kurser målrettet både faglærte og personer med videregående uddannelser. Det er Jobcentret, der skal godkende dit kursus / kursusforløb.

Læs mere om de regionale positivlister >>

Sådan tilmelder du dig et kursus som ledig

Er du ledig og ønsker du at tilmelde dig et af vores kurser eller uddannelsesforløb, så skal du gøre følgende:

  1. Kontakt din a-kasse/Jobcenter ift. om du er berettiget til et 6 ugers jobrettet kursus
  2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper meget gerne med at finde det kursus, der er det rigtige for dig.
  3. Ved tilmelding skal du udfylde blanketten AR237, som efterfølgende sendes til din a-kasse/Jobcenter. Spørg os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten. 

Vi får besked, når din deltagelse er godkendt, og du vil herefter modtage et indkaldelsesbrev fra os.

Har du brugt din kvote på 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du have din kursusdeltagelse godkendt af dit jobcenter. 

Pris og økonomi

Som udgangspunkt ligger priserne for vores AMU-kurser på 124-186 kr. pr. dag. Er du ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse eller har du fået udarbejdet en jobplan hos jobcentret er deltagelse på kurserne gratis, da jobcentret betaler den fulde kursuspris.

Deltager du i kurserne som et led i din ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du få befordringsgodtgørelse mellem bopæl og uddannelsessted, hvis du sammenlagt har mere end 24 km til og fra uddannelsesstedet. Det gælder dog ikke, hvis du deltager i uddannelse på videregående niveau (fx akademifag). Det er henholdsvis A-kasse og jobcentret, der bevilger tilskuddet.

Få hjælp og vejledning

Sidder du med spørgsmål vedr. regler, økonomi eller dine muligheder? Kontakt os gerne – vi hjælper dig rigtig gerne videre.

Aktuelle kurser og uddannelser
6 ugers jobrettet uddannelse - alle kurser
Administration
IT
Ledelse
Økonomi og regnskab
SAP-kursus (ERP)
Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
91333302 cab@ah.dk Visitkort
Janne Lund Østergaard
Kursussekretær
27886014 jlb@ah.dk Visitkort
Find din afdeling