Toggle navigation
Center for Karriere og Uddannelse

Center for Karriere og Uddannelse

Hjælp opsagte medarbejdere videre - Outplacement

Skal din virksomhed opsige medarbejdere? Det kan være en vanskelig situation, som kan føre til konflikter og usikkerhed på arbejdspladsen. Få det bedste ud af en svær situation.

Hvis I har oplevet at skulle opsige medarbejdere, ved I, at det kan være en vanskelig situation, som kan føre til konflikter og usikkerhed på arbejdspladsen. Mange ledere samt personale- og HR-chefer er måske ikke klar over, at virksomheder har mulighed for at tilbyde opsagte medarbejdere efteruddannelse i deres opsigelsesperiode, og at virksomheden samtidig kan søge om VEU-godtgørelse efter gældende regler. 

ah2018_1014

Få det bedste ud af en svær situation

At en medarbejder bruger en del af sin opsigelsesperiode på at dygtiggøre sig via efteruddannelse, giver gevinst for både medarbejderen og virksomheden. Den opsagte medarbejder tilegner sig nye kompetencer og bliver hjulpet videre i sit arbejdsliv – og samtidig afkortes perioden, hvor medarbejderen er bundet til et job og en arbejdsplads, hvor det kan være svært at finde motivationen til at levere et solidt stykke arbejde.

For virksomheden betyder VEU-godtgørelsen, at en del af udgiften til medarbejderens løn i opsigelsesperioden bliver dækket. Der er altså god grund til at opfordre opsagte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om efteruddannelse under opsigelse. Bemærk dog, at retten til VEU-godtgørelse bortfalder, hvis den opsagte medarbejder fritstilles. Der kan pr. medarbejder maks. søges VEU-godtgørelse for 10 uger pr. år. 

Hvordan kommer I videre?

Hos Center for Karriere og Uddannelse findes en række VEU berettigede kurser og uddannelsesforløb, der er oplagte for medarbejdere uden længere videregående uddannelse; kurser, som kan give en bred eller en mere specifik opkvalificering, der markant forbedrer mulighederne for at foretage et karriereskift og komme i job igen.

Vi rådgiver virksomheden og medarbejdere om valg af de rette kurser, ligesom vi rådgiver i VEU-regler og søgning af godtgørelser mv. Vi stiller gerne op til fyraftensmøder på virksomheden m.m.

Kontakt os
Virksomhedskonsulent - Center for Karriere og Uddannelse
Hanne Christensen
Hanne Christensen
Chefkonsulent
Find din afdeling