Beståelses- & gennemførelsesprocenter

Offentliggørelse af beståelses- & gennemførelsesprocenter sker i henhold til "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v."
Offentliggørelse af beståelses- & gennemførelsesprocenter sker i henhold til "Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelser m.v.". 

For AMU-uddannelser gælder, at uddannelsesinstitutionen skal offentliggøre: 

beståelsesprocenter

= andelen i % af deltagere, der gennemfører AMU-uddannelser eller enkeltfag med uddannelsesbevis eller bedømmelser af typen "bestået". 

gennemførelsesprocenter

= antal gennemførte deltagere (uanset om de har fået bevis eller ej og uanset om de har fået bedømmelsen "bestået" eller "ikke bestået") i forhold til det samlede antal påbegyndte deltagere.
Find din afdeling