Toggle navigation
Akademifag

Akademifag

Tag et akademifag inden for økonomi og ressourcestyring.

Akademifag

Akademifag i økonomi og ressourcestyring - Akademiuddannelse

Er du i gang med job og karriere eller er du ledig, og vil gerne videre med en fleksibel videreuddannelse? Så vil en akademiuddannelse være et godt valg.

Aalborg Handelsskole udbyder i samarbejde med UCN act2learn en række fag inden for det merkantile område - særligt inden for Økonomi- og ressourcestyring - som et led i din uddannelse.

Med en akademiuddannelse får du en anerkendt uddannelse, som du kan tage på deltid sideløbende med dit arbejde. Du kan vælge mellem mange forskellige akademifag som fx erhvervsøkonomi, økonomistyring, årsrapport m.m. Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring fokuserer på at tilføre dig kompetencer inden for både intern og ekstern økonomistyring. Uddannelsen er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og fx arbejder som controller, analytiker eller konsulent.

Fleksibel efteruddannelse på deltid

På Aalborg Handelsskole udbydes akademifagene som fleksibel læring. Det vil sige en undervisningsform, der kombinerer onlineundervisning og fremmøde om aftenen. Typisk 6 aftener for at gennemføre et fag. Et fag kan dog også gennemføres som ren fjernundervisning. Begge undervisningsformer giver stor fleksibilitet, da du kan arbejde med fagene, når det passer dig.

Fremmøde til eksamen er altid en betingelse.

Brug den nye viden fra akademifagene i din hverdag

Undervisningen tager afsæt i praktiske udfordringer, du kender fra din hverdag. Når din egen erfaring og virkelighed kommer i spil, åbnes dine øjne for nye perspektiver. Samtidig kan du nemt tage den nye viden i brug, når du kommer tilbage på din arbejdsplads. Uddannelsen gør dig endnu bedre til dit job eller hjælper dig til at søge nye græsgange.

Adgangsbetingelser

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring.

Opfylder du ikke uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation eller på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Kontakt os gerne for at høre mere.

Er du ledig kan du via 6 ugers jobrettet uddannelse deltage i faget ‘Erhvervsøkonomi’. Via den regionale uddannelsespulje (for Nordjylland) kan du desuden deltage i fagene ‘Indledende erhvervsøkonomi’ og ‘Regneark til økonomistyring. Som ledig vil du typisk kunne få betalt kurserne via din A-kasse eller Jobcentret.

Om Akademiuddannelsen

Akademiuddannelsen i Økonomi- og ressourcestyring giver dig redskaber til at få et stort overblik over virksomhedens økonomi. Samtidig lærer du at vurdere investeringer og udarbejde budgetter. På uddannelsen specialiserer du dig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt.

For at gennemføre en hel akademiuddannelse skal du have bestået minimum fem akademifag (to obligatoriske fag og tre valgfrie fag) samt et afgangsprojekt. Der findes mange forskellige akademiuddannelser fordelt på seks fagområder. Vil du have en hel akademiuddannelse med profil, er det derfor ikke ligegyldigt, hvilke fag du vælger (Læs mere på www.ug.dk eller kontakt os gerne for at få råd og vejledning).

Ønsker du en akademiuddannelse inden for økonomi og ressourcestyring er de obligatoriske fag ’Erhvervsøkonomi’ og ’Økonomistyring i praksis'. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt – svarende til 10 ECTS. Hvert enkelt af uddannelsens fag kan læses selvstændigt og med den samlede retning opnår du stor ekspertise inden for det økonomiske felt.

Uddannelsens varighed

Akademiuddannelser udbydes som Åben Uddannelse. Fagene er derfor ofte tilrettelagt som en deltidsuddannelse, men kan også tilrettelægges på fuld tid eller som fjernundervisning. Akademiuddannelsen er modulopbygget, og en hel uddannelse svarer til 1 års studietid på fuld tid (60 ECTS point). Mange vælger dog at tage akademiuddannelsen over 2-3 år, men den kan også tilrettelægges over en periode på op til 6 år.

Betegnelsen merkonom kan inden for det merkantile område benyttes, når fag svarende til 40 ECTS point er gennemført. 

Bliv vejledt i akademifagene

Sidder du med spørgsmål eller har du brug for vejledning ifm. akademifagene, så kontakt vores kursusafdeling på tlf. 9936 4740.

Akademifagene gennemføres i samarbejde med UCN act2learn.