6 ugers jobrettet uddannelse - kurser for ledige

Er du faglært eller ufaglært kan du som dagpengemodtager gratis få op 6 ugers jobrettet uddannelse (tidligere benævnt 6 ugers selvvalgt uddannelse) med henblik på at øge dine chancer for job. Udnyt din tid som ledig med et uddannelsesforløb, hvor du kan udvikle dig og få nye redskaber til brug i et fremtidig job.

Hvad er 6 ugers jobrettet uddannelse?

 • Et 6-ugers jobrettet forløb er et uddannelsesforløb/kursusforløb, der kan vare op til 6 uger (30 kursusdage)
 • Alle kurser under 6-ugers jobrettet uddannelse skal indgå på den landsdækkende positivliste. Læs mere om positivlisten her >>
 • Du kan vælge mellem sammensatte kursuspakker eller selv sammensætte dit eget forløb. Vælger du selv at sammensætte, bør du søge hjælp, da kurserne skal holde sig inden for én erhvervsgruppe.

Hvem kan deltage?

Du har adgang til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du:

 • Er ledig og ufaglært (dvs. har afsluttet grundskolen/folkeskolen og evt. en gymnasial uddannelse)
 • Er ledig og faglært (dvs. har en erhvervsfaglig uddannelse – fx kontorassistent, salgsassistent, elektriker etc.)
 • Er ledig og har både en erhvervsfaglig samt en kort videregående uddannelse (dvs. faglært og en uddannelse som fx handelsøkonom, datamatiker etc.)

Har du et højere uddannelsesniveau eller er du i et ledighedsforløb, har du mulighed for at deltage i vores kursusforløb for ledige via den regionale uddannelsespulje eller aktivering via en jobplan. Her skal du kontakte dit lokale Jobcenter, der skal godkende din deltagelse.

Hvornår kan jeg deltage?

Som hovedregel kan du begynde på en jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger:

 • Er du over 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 9 måneder af din ledighed.
 • Er du under 25 år, skal du gennemføre den jobrettede uddannelse inden for de første 6 måneder af din ledighed.

Begynder du på et kursus eller et individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i din opsigelsesperiode, kan du fortsætte i din ledighedsperiode. Det forudsættes, at kurset/kurserne er inden for den samme erhvervsgruppe på positivlisten.

I nogle tilfælde har du mulighed for at tage et forløb, der varer mere end 6 uger. Det kræver, at uddannelsen giver dig gode jobmuligheder. Hør mere om dine muligheder hos dit Jobcenter.

Sådan ansøger du om 6 ugers kursus for ledige

Du tilmelder dig et 6 ugers jobrettet uddannelse via følgende tre step:

 1. Kontakt din A-kasse og spørg om du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.
 2. Find det eller de kurser, som du gerne vil deltage på. Vi hjælper gerne med at finde det helt rigtige kursus for dig.
 3. Udfyld blanketten AR-237. Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til at udfylde blanketten.

Herefter er du klar til at påbegynde dit kursus.

Du finder blanketten AR237 her >>

Uddannelser på positivliste

For at deltage i seks ugers jobrettet uddannelse, skal uddannelsen være omfattet af den landsdækkende positivliste. Denne liste udarbejdes af Beskæftigelsesministeret med inddragelse af Undervisningsministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere om den landdækkende og de regionale positivlister >>

Økonomi

Det er gratis at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du tilhører målgruppen.

Du vil under forløbet modtage dagpenge og samtidig har du mulighed for at søge om befordringsgodtgørelse, hvis du sammenlagt har mere end 24 km mellem din bopæl og uddannelsessted. 

Aktuelle kurser og uddannelser
6 ugers jobrettet uddannelse - alle kurser
Administration
IT
Ledelse
Økonomi og regnskab
SAP-kursus (ERP)
Få råd og vejledning
Camilla Bach
Kursussekretær
91333302 cab@ah.dk Visitkort
Janne Lund Østergaard
Kursussekretær
27886014 jlb@ah.dk Visitkort
Find din afdeling