Valgfagsskema - Kontorspecialet offentlig administration

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde med alle større offentlige virksomheder med elever valgt en samlet fagpakke, hvori der indgår valgfag.

Nedenstående fag indgår i fagpakken:

 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Projektkoordination
 • EU og internationalisering (studietur til Bruxelles)
Elever under 25 år på ny uddannelsesordning skal dog vælge mindst ét valgfag mere.

Alle andre elever må i samarbejde med arbejdsgiveren også gerne vælge flere valgfag, se listen over valgfrie specialefag nedenfor.

Du tilmelder dig de valgfrie specialefag ved at udfylde valgfagsskemaet nederst på siden.

Vælg mellem disse specialefag - offentlig adm.

Vil du forbedre din præsentationsteknik og din personlige fremtræden, er dette specialefag lige noget for dig. Her lærer du bl.a. at vurdere, hvilke præsentationsformer der er mest velegnede i bestemte situationer, og du lærer at beherske disse. Et godt specialefag, hvis du føler dig usikker, når du er ”på” og gerne vil have mere gennemslagskraft.

 • Viden om de regler og principper, samt praksis, der gør sig gældende i et ansættelsesforhold, dvs. for arbejdsgivere og medarbejdere, i såvel offentlige som private virksomheder, med henblik på at varetage administrative opgaver i en personalefunktion.
 • Kendskab til og indsigt i ansættelsesprocedurer og ansættelsesret, herunder at kunne varetage administrativt arbejde i forbindelse med rekrutterings- og ansættelsesprocesser mv. på baggrund af gældende regelsæt.
 • Rådgive og vejlede i personaleforhold ud fra den centrale lovgivning på området, herunder funktionærloven, ferieloven og arbejdsmiljøloven.
 • Indhente og formidle personaleinformationer og udarbejde forskellige personalestatistikker ud fra relevante love, regler og krav.
 • Kendskab til gældende regler vedrørende fratrædelse, kan medvirke til afvikling af medarbejdere.

 • Målgrupper og kommunikationsplanlægning – 45%
  (kunne identificere forskellige målgrupper og kunne anvende målgruppeanalyser og andre værktøjer til at vurdere og planlægge en kommunikationsindsats)
 • Godt sprog og kommunikationskanaler – 25%
  (forstå sammenhænge mellem budskab, sprog og målgruppe. Kunne vælge relevante medier og kanaler i.f.t. målgruppe og budskab)
 • Vejledning/feedback – 10%
  (kunne vurdere andres tekster ud fra en kommunikationsfaglig vinkel herunder valg af medier/kanaler – samt kunne give konstruktiv feedback)
 • Mundtlig formidling og præsentation – 10%
  (kunne forberede og gennemføre en mundtlig præsentation)
 • Den organisatoriske ramme for kommunikation – 5%
  (have viden og forståelse for kommunikations betydning for at kunne løse sine opgaver i den offentlige sektor)
 • Hvad er Kommunikationsproblemet – 5%
  (kunne analysere en konkret problemstilling og vurdere hvordan den kan løses med kommunikation)

 • De samfundsmæssige rammer for borgerbetjeningen og det offentliges organisering/offentlige opgaver og services – 25%
  (lovgivning, forvaltningsret, organisering og opgavefordeling i den offentlige sektor)
 • Borgerens behov og forventninger – 20%
  (mangfoldighed, magt, relation, brobygning)
 • Servicebegrebet – god offentlig service i praksis – 20%
  (Kunne forstå, analysere og vurdere begrebet i forhold til borgerbetjening samt forstå rollen som serviceleverandør og myndighedsperson)
 • Kommunikation – 35%
  (Personlig, telefonisk, skriftlig og digital kommunikation)

 • Hvad er et projekt – 10 %
  (definition, opgaver som kan løses projektorganiseret, måde til gennemførelse og projekter som arbejdsform)
 • Særlige forhold for projektarbejde – 20%
  (kunne vurdere hvad der gør sig gældende i projekter i en politisk styret organisation samt medarbejdere- og brugerorganers mulige indflydelse på projektet mm.)
 • Projektets faser – 35%
  (ide, planlægning, gennemførelse, implementering, afslutning og evaluering)
 • Projektstyring/projektledelse – 35%
  (Organisering, projektlederen, projektmedarbejderen, styregruppen, andre projektroller)

Valgfagsskema for offentlig administration

Kontaktoplysninger
* fx 201198-1363
*
*
*
*
*
Vælg specialefag
* Alle elever må efter aftale med deres arbejdsgiver gerne vælge ét eller flere valgfag. Er du elev under 25 år på ny uddannelsesordning SKAL du dog vælge mindst ét valgfag.
* Ekspertfagene udbydes med mulighed for at opnå 10 ECTS-point med akademieksamen. Eksamen er frivillig.
Erhvervsrettet påbygning
Som elev på hovedforløbet har du mulighed for yderligere at supplere med ekstra fag. Angiv hvilke fag du kunne være interesseret i.
Find din afdeling