SIMU-virksomhed

En SIMU-virksomhed er den perfekte og trygge ramme til f.eks. virksomhedspraktik i forbindelse med arbejdsprøvning eller brobygning.
I PraktikCentret på Aalborg Handelsskole er der flere SIMU-virksomheder (simulerede virksomheder). En SIMU-virksomhed er den perfekte og trygge ramme til virksomhedspraktik (arbejdsprøvning eller brobygning), og henvender sig specielt til dig, der er i gang med et afklarings- eller revalideringsforløb.
 
Formålet med at komme i virksomhedspraktik/brobygning kan være at afprøve og af­klare faglige, helbredsmæssige og/eller sproglige ressourcer. Derudover kan virksomhedspraktikken benyttes som en mulighed for opkvalificering indenfor kontorfaget.

Om dagligdagen

I en SIMU-virksomhed er arbejdsmiljøet og arbejdssituationerne tilstræbt det virkelighedsnære. Det vil sige, at du her finder de samme funktioner som i en traditionel virksomhed. Her er der afdelinger inden for både indkøb, salg, økonomi, marketing og personale. Som ansat i en SIMU-virksomhed arbejder du derfor i realistiske situationer, og du får kendskab til de administrative rutiner i et tempo, der er tilpasset dine faglige og personlige forudsætninger som virksomhedspraktikant.

Medarbejderne i en SIMU-virksomhed kommer ofte med vidt forskellige baggrunde, og her arbejder både folk, der er i virksomhedspraktik, brobygning og elever uden læreplads.

Varighed

En virksomhedspraktik/brobygning planlægges individuelt, både med hensyn til varighed og formålet med afklarin­gen.

Daglige ledere

De daglige ledere i SIMU-virksomhederne er prak­tikledere og vejledere, som er uddannet inden for kontorområdet. De vil støtte og vejlede dig i dit praktikforløb, ligesom de også er oplæringsan­svarligere for elever, der er i PraktikCentret.

Virksomhedens åbningstider

Mandag-onsdag:   08.00-16.00
Torsdag:   08.00-15.00
Fredag:   08.00-13.00

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte vores praktikleder, Regitze Larsen (rla@ah.dk - 2710 5906).
Kontakt os
Oplæringsansvarlige - PraktikCenter
Marie Givskov Knobelauch
Vejleder
(kontor/handel)
Ninette Holme
Vejleder
Detailshoppen (detail)
Peter Karstrøm Vagning
Vejleder
Detailshoppen (detail)
Pia Halbak Nielsen
Kontorelev
Søren Lauritsen
Vejleder
(kontor/handel)
Relevante filer