Praktikplan for elever og virksomheder

En praktikplan kan være et nyttigt redskab til at tilrettelægge elevens praktikforløb. Vi anbefaler at udarbejde en praktikplan inden eleven begynder, og gennemgå denne med eleven i elevens første ansættelsestid.

Praktikplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven, og er generel god ift. at afstemme forventninger, der vedrører elevtiden. Praktikplanen kan desuden være en god guideline for jer som virksomhed, så det bliver nemt at holde styr på elevens uddannelsesforløb og læring. Praktikplanen sikrer, at eleven opnår de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Kontakt gerne én af vores praktikkonsulenter for at få udleveret en skabelon til en praktikplan.

Virksomhedskonsulenter - PraktikService
Christina Frank
Virksomhedskonsulent
27100130 cfr@ah.dk
Lars Halskov
Virksomhedskonsulent
27886017 lahp@ah.dk
Søren Larsen
Virksomhedskonsulent
91333304 sla@ah.dk