Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Praktikplan for elever og virksomheder

En praktikplan kan være et nyttigt redskab til at tilrettelægge elevens praktikforløb. Vi anbefaler at udarbejde en praktikplan inden eleven begynder, og gennemgå denne med eleven i elevens første ansættelsestid.
ah2018_1195(1)

Praktikplanen bør indeholde en opsummering af uddannelsesmålene for eleven, og er generel god ift. at afstemme forventninger, der vedrører elevtiden. Praktikplanen kan desuden være en god guideline for jer som virksomhed, så det bliver nemt at holde styr på elevens uddannelsesforløb og læring. Praktikplanen sikrer, at eleven opnår de mål, der er med uddannelsen og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring.

Kontakt gerne én af vores praktikkonsulenter for at få udleveret en skabelon til en praktikplan.

Kontakt os
Virksomhedskonsulenter - Læreplads
Frederikke Holm
Frederikke Holm
Virksomhedskonsulent
Lars Halskov
Lars Halskov
Virksomhedskonsulent
Søren Larsen
Søren Larsen
Virksomhedskonsulent