Optagelse og betingelser i PraktikCenter (skolepraktik)

Elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb kan, hvis betingelserne er opfyldt, optages i PraktikCentret umiddelbart efter, at grundforløbet er gennemført.

PraktikCentret vil indkalde dig til et informationsmøde om skolepraktik med mindst en uges varsel. Mødet kan holdes indtil to uger før og skal være afholdt senest en uge efter afslutningen af dit grundforløb. Som elev har du mødepligt til dette møde, og du har ikke mulighed for at blive optaget i PraktikCentret, hvis du udebliver. Dette gælder også for elever, der søger optagelse til skolepraktik på et andet grundlag.

Elever, der opfylder betingelserne for at kunne optages i PraktikCentret, optages til påbegyndelse præcis en måned efter grundforløbets afslutning.

Betingelser for optagelse

Kravet om afsluttet adgangsgivende grundforløb i en erhvervsuddannelse anses for opfyldt, hvis du på optagelsestidspunktet mindst kan få godskrevet skoleundervisning til og med de adgangsgivende grundforløb i uddannelsen på grundlag af anden undervisning, der er gennemført inden for de seneste 2 år og tilrettelagt uden for erhvervsuddannelserne. Dog med den undtagelse, at hvis der er adgangsbegrænsning til uddannelsen, kan disse elever ikke optages i PraktikCentret.

EMMA-kriterier

Ved optagelse i PraktikCentret skal der foretages en vurdering af om du er egnet til at gennemføre den ønskede uddannelse, og om du efter gennemført uddannelse efterfølgende vil kunne fungere på arbejdsmarkedet, det vil sige opfylder EMMA kriterierne (egnet, faglig mobil, geografisk mobil, aktivt søgende).

Personlig uddannelsesplan

 

Du skal i forbindelse med grundforløbets påbegyndelse have angivet mindst 3 uddannelsesønsker i den personlige uddannelsesplan.

 

For at kunne optages i PraktikCentret skal du efter grundforløbets afslutning i den personlige uddannelsesplan kunne dokumentere, at du:

 
 • Har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser, som grundforløbet giver adgang til
 • Har søgt ansættelse hos virksomheder, der har ledige praktikpladser på Praktikpladsen.dk
 • Har søgt ansættelse som elev i enhver uddannelse inden for det merkantile område, som dit grundforløb giver adgang til
 

I den løbende egnethedsvurdering lægges der tillige vægt på, om du får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der kan indgå en vurdering af din samlede adfærd i relation til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, herunder din evne til fx at overholde mødetider og aftaler.

 

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en læreplads i hele landet. Du kan få mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

 

Du skal opsøge og må ikke afslå tilbud om en læreplads i enhver uddannelse inden for de uddannelser dit grundforløb giver adgang til.

Krav om at være aktivt søgende

Du skal for at være aktivt søgende som minimum:

 • Selv tage passende initiativer for at opnå en læreplads
 • Være registreret som lærepladssøgende med en synlig profil senest 8 uger før grundforløbets afslutning

Denne registrering skal ske i samarbejde med en af vores virksomhedskonsulenter.

Hvis du uforskyldt har mistet din læreplads, kan du efter en konkret afgørelse optages i PraktikCentret.

Skoleaftale og uddannelsesmål

Ved optagelse indgår PraktikCentret en skoleaftale med eleven. Aftalen skal indeholde en detaljeret plan for elevens praktikuddannelse med tilhørende skoleundervisning - bl.a. hvordan og hvornår eleven forventes at nå uddannelsens mål, og hvordan der følges op på planen.

Ansøgnings- og optagelsesproceduren forestås af PraktikCentret på baggrund af en aftale med den skole, hvor du som elev har afsluttet det adgangsgivende grundforløb, henholdsvis er registreret som lærepladssøgende.

  Kontakt os
  Oplæringsansvarlige - PraktikCenter
  Marie Givskov Knobelauch
  Vejleder
  (kontor/handel)
  Ninette Holme
  Vejleder
  Detailshoppen (detail)
  Peter Karstrøm Vagning
  Vejleder
  Detailshoppen (detail)
  Pia Halbak Nielsen
  Kontorelev
  Søren Lauritsen
  Vejleder
  (kontor/handel)
  Relevante filer