Toggle navigation

Online valgfag inden for kontor, handel og detail

ah2018_1168_(1)_(2)
Har du en uddannelsesaftale inden for ét af områderne kontor, handel eller detail? På Aalborg Handelsskole udbyder vi en række spændende online valgfag målrettet elever på hovedforløbet inden for de tre områder.
Valgfagene er gratis og kan følges uafhængig af hvilken skole, du er tilmeldt. Ved at tage valgfaget online hos os bliver du klædt på med den nyeste viden inden for relevante arbejdsområder. Her vil du opleve et fleksibelt forløb med adgang til materialet 24/7.

Eksempler på valgfag du kan vælge er ’forretningsengelsk’, ’international handel’, ’løn og lovgivning’, ’e-butikkens koncept’, ’omnichannel’ m.m. Alle valgfag er à 1 uges varighed.

Som virksomhed kan I desuden modtage lønrefusion (AUB) for eleven efter de gældende regler.

Se vores online valgfag

Online valgfag - Kontoruddannelser
Se kurser / forløb
Online valgfag - Handelsuddannelser
Se kurser / forløb
Online valgfag - Detailuddannelser
Se kurser / forløb