Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Logistikassistent

Som logistikassistent kommer du til at arbejde med engroshandel, hvilket vil sige handel med varer i større partier. Arbejdet omfatter især funktioner inden for lager og logistik, men arbejdet kan variere meget afhængig af virksomhedens størrelse og hvilke varer virksomheden handler med.
ah2018_1250

Fleksibiliteten er stor i handelsuddannelsen. Som logistikassistent kan dine arbejdsopgaver bl.a. være at planlægge og kontrollere lagerbeholdningen, ekspedere kunder og ordrer, beregne priser, skrive fakturaer m.m. Ofte skal du også sørge for, at varerne bliver fundet frem og sendt på den mest hensigtmæssige måde.

Sammen med din virksomhed skal du sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de opgaver, der passer bedst til virksomheden og dig. Praktikplanen for logistik tager afsæt i følgende arbejdsopgaver:

 • Beregning af lager og transportomkostninger herunder svind
 • Håndtering af reklamationer
 • Planlægge og tilrettelægge leverancer
 • Lagerstyring med IT
 • Kontrol af afsendte/modtagne varer mht. pris og kvalitet
 • Andre opgaver kan være at planlægge og gennemføre indkøb eller afgive tilbud og behandle ordre og aftaler

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Logistikassistent - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 3-7
Fagprøve 1
Uger i alt 8-12
Logistikassistent - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Uger i alt 7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Logistik (1 uge)
 • Logistikanalyse (3 uger)

Særlige fagpakker på Aalborg Handelsskole

Hovedsporet:
Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for logistik, indkøb eller salg. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunder om logistik og optimere indretning og udnyttelse af lageret. Ud over de obligatoriske fag til logistik får du følgende 4 ugers valgfag i pakken: salg, kulturforståelse og forhandlingskommunikation, indkøb samt international handel, men du kan vælge mere se under øvrige valgfag/påbygningsfag.

Akademisporet:
Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: salg, international handel/internationalt markedsvalg, indkøb og Supply Chain Management, der indeholder bl.a. logistik, LEAN, optimering af produktion, forsyningskæder, indkøb og projektstyring. Alt sammen på akademiniveau med mulighed for at opnå 10 ECTS-point via akademieksamen på UCN act2learn i SCM.

Autosporet:
Som logistikelev tilbyder vi også at komme på autosporet. Læs mere under specialet Handelsassistent, salg eller ring for at høre nærmere.

Øvrige valgfag på Aalborg Handelsskole (alle 1 uge)

 • Grundlæggende E-handel
 • Gaffeltruckcertifikat (skal aftales, 7 dage)
 • Præsentation og formidling
 • Relationsmarkedsføring i praksis

Erhvervsrettet påbygningsfag (alle 1 uge)

 • Digital købsadfærd
 • E-procurement
 • Digital salgsoptimering

Adgangskrav

Du kan blive optaget på logistikuddannelsen, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Jobmuligheder

Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.