Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Logistikassistent

Som logistikassistent kommer du til at arbejde med engroshandel, hvilket vil sige handel med varer i større partier. Arbejdet omfatter især funktioner inden for lager og logistik, men arbejdet kan variere meget afhængig af virksomhedens størrelse og hvilke varer virksomheden handler med.
ah2018_1250

Fleksibiliteten er stor i handelsuddannelsen. Som logistikassistent kan dine arbejdsopgaver bl.a. være at planlægge og kontrollere lagerbeholdningen, ekspedere kunder og ordrer, beregne priser, skrive fakturaer m.m. Ofte skal du også sørge for, at varerne bliver fundet frem og sendt på den mest hensigtmæssige måde.

Sammen med din virksomhed skal du sammensætte en praktikplan (uddannelsesplan) ved at vælge netop de opgaver, der passer bedst til virksomheden og dig. Praktikplanen for logistik tager afsæt i følgende arbejdsopgaver:

 • Beregning af lager og transportomkostninger herunder svind
 • Håndtering af reklamationer
 • Planlægge og tilrettelægge leverancer
 • Lagerstyring med IT
 • Kontrol af afsendte/modtagne varer mht. pris og kvalitet
 • Andre opgaver kan være at planlægge og gennemføre indkøb eller afgive tilbud og behandle ordre og aftaler

Du kan blive optaget på logistikuddannelsen, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Logistikassistent - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 3-7
Fagprøve 1
Uger i alt 8-12
Logistikassistent - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Uger i alt 7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Særlige fagpakker på Aalborg Handelsskole

Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for logistik, indkøb eller salg. En vigtig del af arbejdet går ud på at rådgive kunder om logistik og optimere indretning og udnyttelse af lageret. Ud over de obligatoriske fag til logistik får du følgende 4 ugers valgfag i pakken: salg, kulturforståelse og forhandlingskommunikation, indkøb samt international handel, men du kan vælge mere se under øvrige valgfag/påbygningsfag.
Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: salg, international handel/internationalt markedsvalg, indkøb og Supply Chain Management, der indeholder bl.a. logistik, LEAN, optimering af produktion, forsyningskæder, indkøb og projektstyring. Alt sammen på akademiniveau med mulighed for at opnå 10 ECTS-point via akademieksamen på UCN act2learn i SCM.
Som logistikelev tilbyder vi også at komme på autosporet. Læs mere under specialet Handelsassistent, salg eller ring for at høre nærmere.

Obligatoriske fag

Dette modul omhandler virksomhedens ind- og udgående logistikfunktioner samt produktion. Eleven kommer igennem produkternes / ydelsernes rejse fra producent til kunde.

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Hvad er logistik og hvad dækker begrebet over. 
 • Logistik mål og strategier 
 • Logistik med kunden i fokus 
 • Lagerstyring 
 • Distributionsstyring 
 • Produktionsstyring 
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
 1. Eleven kender metoder til analyse af virksomhedens logistikydelser. 
 2. Eleven kender betydningen af varemodtagelsen og forsendelsen, herunder kommunikation til og fra lager, kontrol af varer og dokumentation. 
 3. Eleven kan vurdere hvordan indførelse af SCM (Supply Chain Management) koncepter, kan skabe ressourcemæssige fordele samt udnyttelse af fælles ressourcer
 4. Eleven kan analysere fordele og ulemper ved valg af forskellige forsynings- og distributionsstrategier. 
 5. Eleven kender typiske faldgruber ved implementering af logistikkoncepter/logistikydelser. 
 6. Eleven kan anvende metoder til afdækning og styring af logistikomkostninger. 
 7. Eleven kan ud fra viden om metoder til lagerindretning, beregne lageromkostninger og almindeligt anvendte nøgletalsberegninger for lageret og logistikken. 
 8. Eleven kan anvende værktøjer til optimering af arbejdsprocesser, som skaber værdi for kunden fx lean. 
 9. Eleven kan udarbejde informations- og kommunikationsanalyser for virksomhedens forsyningskæde og varestrømme med henblik på optimering af virksomhedens forretning. 
 10. Eleven kender fordele og ulemper ved valg af forskellige forsynings- og distributionsformer. inkl. betydningen af anvendelse af nye teknologier. 
 11. Eleven kan anvende metoder til planlægning og styring af projekter og organisering af disse i virksomheden. 
 12. Eleven behersker anvendelse af forskellige disponeringsteknikker til styring af indkøb og lager. 
 13. Eleven behersker indsamling af information fra værdi- og forsyningskæden samt anvendelse af værktøjer til analyse af de indsamlede informationer, fx ved brug af interne data. 
 14. Eleven kender til mulighederne for at anvende digitale løsninger til køb og salg af logistikydelser og i forbindelse med varemodtagelse og forsendelse. 
 15. Eleven kan analysere og vurdere relevante data i logstikarbejdet

Valgfrie specialefag

Dette modul omhandler den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed. Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til digital handel 
 • Digitale forretningsmodeller 
 • Den digitale kunde 
 • Korrekt behandling af data 
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Kundens oplevelser
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentation og formidling er et fag, hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden. 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner. 
Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Modulet omhandler en gennemgang af Value Proposition, forretningsmodeller, kunderelationer og teori om Relations markedsføring.

Teorien afprøves i praksis med eksempel i elevernes egne virksomheder og derefter følger oplæg om hvordan kunderelationer håndteres i forskellige virksomheder/brancher samt om personlige relationer på LinkedIn og i andre professionelle netværk.

Ugen afsluttes med case arbejde i Relations markedsføring i forbindelse med udvikling af en valgt virksomhed og en personlig plan for karriereudvikling.

Erhvervsrettet påbygningsfag

Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering