Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Lægesekretær

Er du interesseret i sundhedssektoren? Og har du lyst til at hjælpe og kommunikere med mange forskellige menneskegrupper? Så er uddannelsen til lægesekretær noget for dig. Uddannelsen er målrettet mod et arbejde i en almen lægepraksis eller det offentlige sygehusvæsen.
iStock_000004101627Large

Som lægesekretær kommer du til at arbejde med planlægning af patientforløb, dokumentation af undersøgelser og behandlinger, journalskrivning, servicering af patienter og pårørende, kommunikation med diverse samarbejdspartnere og patienter.

Du bliver bindeleddet, som hjælper med at hverdagen fungerer for andre sundhedspersoner, og at patientens forløb er godt tilrettelagt og dokumenteret. Som lægesekretær vil du få en spændende og lærerig hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver. Her er det vigtigt, at du er omstillingsparat og ikke er bange for at tage ansvar.

I løbet af dit skoleforløb får du bl.a. undervisning i faglig kommuni­kation- og IT, sundhed og sygdom, sundhedsadministration m.fl. Via disse fag lærer du bl.a. om patientjournaler, kom­munikation, samarbejdspsykologi, sundhedsjura, medicinsk fagsprog, personale- og arbejdsmarkedsforhold og budget. 

Som nyuddannet vil du kunne varetage opgaver som journalbehand­ling, vejlede og servicere borgere, brugere og samarbejdspartnere in­denfor dit felt, medvirke i strategisk planlægning og udvikling, data­organisering- og analyse, varetage sagsbehandling og administration, samt laboratorie- og hjælpefunktioner i almen praksis.

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Lægesekretær - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 5
Fagprøve 1
Uger i alt 15
Lægesekretær - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 9
Valgfrie 3
Fagprøve 1
Uger i alt 13

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Kommunikation og digitalisering
 • Sundhedsadministration
 • Anatomi, fysiologi, patologi, psykologi

Særlig fagpakke på Aalborg Handelsskole

På Aalborg Handelsskole har vi i samarbejde Aalborg Universitetshospital valgt at gennemføre følgende valgfag:

 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Informationsindsamling, validering og strukturering af data
 • Integration af data
 • Udvidet skriftlig kommunikation
 • Diagnoselatin

Valgfrie specialefag

 • Kommunikation i praksis (1 uge), Ekspertniveau*
 • Borgerkommunikation (2 uger), Ekspertniveau*
 • Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering (1 uge)
 • HR og personaleadministration (1 uge)

* Ekspertfagene udbydes med mulighed for at opnå 10 ECTS-point med akademieksamen. Eksamen er frivillig.

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • Avanceret regneark 1 (2 dage)
 • Avanceret regneark 2 (3 dage)
 • Forretningsengelsk (1 uge)
 • Projektledelse (1 uge), Ekspertniveau*

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet som eventkoordinator, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Virksomhedsøkonomi C og IT C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Jobmuligheder

Som kontoruddannet med specialet lægesekretær kan du arbejde på både sygehuse og i private lægekonsultationer.