Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Indkøbsassistent

Tag en spændende uddannelse inden for indkøb, hvor du lærer at planlægge og foretage køb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker.
iStock_593327536

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

 • Indkøb                                   
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Du kan blive optaget på logistikuddannelsen, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Indkøbsassistent - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 3-7
Fagprøve 1
Uger i alt 8-12
Indkøbsassistent - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Uger i alt 7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Særlige fagpakker på Aalborg Handelsskole

Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for Indkøb, salg eller logistik.
En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe relationer til leverandører, lave kalkulationer og forhandle priser. Ud over de obligatoriske fag til indkøb får du følgende 4 ugers valgfag i pakken: salg, kulturforståelse og forhandlingskommunikation, logistik samt international handel, men du kan vælge mere se under øvrige valgfag/påbygningsfag.
Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: salg, international handel/internationalt markedsvalg, logistik samt kulturforståelse og forhandlingskommunikation. Alt sammen på akademiniveau med mulighed for at opnå 10 ECTS-point via akademieksamen på UCN act2learn i SCM.

Obligatoriske fag

Dette modul giver et indblik i hvad man arbejder med i en indkøbsafdeling. Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer om de forskellige indkøbsprocesser og hvordan den viden kan hjælpe eleverne med at bidrage til virksomhedens samlede mål.  

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Indkøbsstrategi og organisatorisk afklaring 
 • Indkøbspolitik 
 • Leverandørsøgning og udvælgelse 
 • Leverandørsamarbejde og evaluering 
 • Kontrakter og forhandling 
 • Outsourcing  
 • Tilbudssammenligning 
 • CSR og Etik
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Disse 3 moduler giver samlet et indblik i hvad man arbejder med i en indkøbsafdeling. Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer om de forskellige indkøbsprocesser og hvordan den viden kan hjælpe eleverne med at bidrage til virksomhedens samlede mål.  

I løbet af de 3 uger arbejder vi bl.a. med følgende emner: 
 • Indkøbsstrategi og organisatorisk afklaring 
 • Virksomhedens vision & mission 
 • Informations- og kommunikationsprocesser i virksomhedens værdikæde 
 • DISC profil – Forståelse for indkøbets samarbejdspartnere 
 • Planlægning, styring og gennemførelse af projekter og præsentationer. 
 • Kvalitetsnormer og forretningsgange vedrørende indkøbsopgaver 
 • Budgetlægning og budgetopfølgning 
 • Udvikling og styring af virksomhedens varesortiment, logistik og lagerstyring. 
 • Dataanalyse 
Ugerne igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 

Øvrige valgfag

Dette modul omhandler den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed. Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til digital handel 
 • Digitale forretningsmodeller 
 • Den digitale kunde 
 • Korrekt behandling af data 
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Kundens oplevelser
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentation og formidling er et fag, hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden. 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner. 
Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Modulet omhandler en gennemgang af Value Proposition, forretningsmodeller, kunderelationer og teori om Relations markedsføring.

Teorien afprøves i praksis med eksempel i elevernes egne virksomheder og derefter følger oplæg om hvordan kunderelationer håndteres i forskellige virksomheder/brancher samt om personlige relationer på LinkedIn og i andre professionelle netværk.

Ugen afsluttes med case arbejde i Relations markedsføring i forbindelse med udvikling af en valgt virksomhed og en personlig plan for karriereudvikling.

Erhvervsrettet påbygningsfag

Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering