Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Indkøbsassistent

Tag en spændende uddannelse inden for indkøb, hvor du lærer at planlægge og foretage køb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker.
iStock_593327536

Indkøb handler om at planlægge og foretage indkøb af varer, der enten skal indgå i virksomhedens produktion, eller videresælges til fabrikker, andre virksomheder og til detailhandlen. I Indkøbsspecialet fokuseres i teori og praksis på optimering af virksomhedens værdiskabende funktioner.

Uddannelsen sigter mod, at eleven opnår en helhedsforståelse for indkøbsbegrebet, og indkøbsprocessen fra kontakten til leverandøren, over indkøbet til varemodtagelsen og betaling.

 • Indkøb                                   
 • Leverandørkontakt
 • Kalkulation
 • Sortimentsvurdering
 • Pris- og kvalitetskontrol

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Indkøbsassistent - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 3-7
Fagprøve 1
Uger i alt 8-12
Indkøbsassistent - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 4
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Uger i alt 7-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

Dette modul giver et indblik i hvad man arbejder med i en indkøbsafdeling. Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer om de forskellige indkøbsprocesser og hvordan den viden kan hjælpe eleverne med at bidrage til virksomhedens samlede mål.  

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 

 • Indkøbsstrategi og organisatorisk afklaring
 • Indkøbspolitik
 • Leverandørsøgning og udvælgelse
 • Leverandørsamarbejde og evaluering
 • Kontrakter og forhandling
 • Outsourcing 
 • Tilbudssammenligning
 • CSR og Etik
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Disse 3 moduler giver samlet et indblik i hvad man arbejder med i en indkøbsafdeling. Vi arbejder i dybden med de forskellige emner og sætter dem i spil i forhold til elevernes forskellige virksomheder, således alle lærer om de forskellige indkøbsprocesser og hvordan den viden kan hjælpe eleverne med at bidrage til virksomhedens samlede mål.  

I løbet af de 3 uger arbejder vi bl.a. med følgende emner: 

 • Indkøbsstrategi og organisatorisk afklaring
 • Virksomhedens vision & mission
 • Informations- og kommunikationsprocesser i virksomhedens værdikæde
 • DISC profil – Forståelse for indkøbets samarbejdspartnere
 • Planlægning, styring og gennemførelse af projekter og præsentationer.
 • Kvalitetsnormer og forretningsgange vedrørende indkøbsopgaver
 • Budgetlægning og budgetopfølgning
 • Udvikling og styring af virksomhedens varesortiment, logistik og lagerstyring.
 • Dataanalyse

Ugerne igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
 

Særlige fagpakker på Aalborg Handelsskole

Hovedsporet:
Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for Indkøb, salg eller logistik.
En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe relationer til leverandører, lave kalkulationer og forhandle priser. Ud over de obligatoriske fag til indkøb får du følgende 4 ugers valgfag i pakken: salg, kulturforståelse og forhandlingskommunikation, logistik samt international handel, men du kan vælge mere se under øvrige valgfag/påbygningsfag.

Akademisporet:
Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: salg, international handel/internationalt markedsvalg, logistik samt kulturforståelse og forhandlingskommunikation. Alt sammen på akademiniveau med mulighed for at opnå 10 ECTS-point via akademieksamen på UCN act2learn i SCM.

Øvrige valgfag på Aalborg Handelsskole (alle 1 uge)

Dette modul omhandler den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed. Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:

 • Introduktion til digital handel
 • Digitale forretningsmodeller
 • Den digitale kunde
 • Korrekt behandling af data
 • Introduktion til e-commerce drift
 • Produktets rejse
 • Kundens oplevelser

Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Tekst kommer senere...
Tekst kommer senere...
Her kommer kort tekst...
 

Erhvervsrettet påbygningsfag (alle 1 uge)

 • Digital købsadfærd
 • E-procurement
 • Digital salgsoptimering

Adgangskrav

Du kan blive optaget på logistikuddannelsen, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Jobmuligheder

Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.