Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Hovedforløb inden for kontor, handel, detail og event

Når du har afsluttet dit grundforløb, kan du begynde på hovedforløbet – og dermed den del, hvor du skal i praktik i en virksomhed.

Specialeretninger på hovedforløbet

På Aalborg Handelsskole tilbyder vi 4 forskellige uddannelser/specialeretninger på hovedforløbet. Fælles for dem alle er, at du skal have gennemført et grundforløb på EUD, EUX eller et EUS-forløb (for studenter) samt have en underskrevet elevpladsaftale med en virksomhed for at kunne begynde en uddannelse på hovedforløbet.

Hovedforløbet er struktureret således, at du dels arbejder ude hos virksomheden og dels er på skoleophold, således du både får den teoretiske viden samt mulighed for at koble denne til praktisk erfaring.

Vi tilbyder uddannelser/specialeretninger inden for:

Uanset hvilken uddannelse/specialeretning du vælger, garanterer vi kompetente og kreative undervisere, der selv kommer med en masse praktisk erfaring og dermed ved, hvordan og hvorhen brancherne bevæger sig.

Valgfag

Inden for hvert speciale findes en række spændende valgfag. Disse valgfag skal sikre, at du kan specialisere dig inden for emneområder, som du er ekstra interesseret i.

Valgfagene skal være med til at sikre, at du klædes godt på til en spændende karriere inden for den uddannelse/specialeretning, du drømmer om. Det er forskelligt, hvor mange valgfag du har mulighed for at tage inden for uddannelserne/specialeretningerne. Valgfagene vil typisk strække sig over 2-5 dage pr. fag, og som regel vil du skulle vælge et antal valgfag, der svarer til mellem 3-7 uger.
ah2018_517(1)

Om uddannelserne på hovedforløbet

Hovedforløbsuddannelse på Aalborg Handelsskole klæder dig på til en spændende karriere i både offentlige og private virksomheder. I undervisningen lægges der stor vægt på at veksle mellem den relevante teori og den praktiske hverdag, som du arbejder i. Da din hverdag i virksomheden typisk er præget af et afvekslende arbejdsmiljø, har vi også stor fokus på at veksle såvel undervisningsmetode som samarbejdsformer.

På Hovedforløbsuddannelsen er du ansat og lønnet som elev i en virksomhed. Forløbet tager typisk to år og afsluttes med en fagprøve. Længden på praktikopholdet kan dog afhænge af din uddannelsesbaggrund og tidligere erfaring.

Korte skoleforløb

Hovedforløbet rummer en række korte skoleophold, hvor du bliver undervist i de emner, der relaterer sig til dit uddannelsesområde. Her kan du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke fag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddan­nelse.

Alle undervisere har god praktisk erfaring med den branche, du uddanner dig inden for, ligesom de også holder tæt kontakt til de virksomheder, der har elever på handelsskolen.

Mange karriereveje

Uddannelserne på hovedforløbet er rigtig gode for dig, der vil lære ’den virkelige verden’ at kende. Efter endt uddannelse ligger der en bred vifte af karrieremuligheder åbne for dig. Det kan fx være inden for stillinger som sælger, salgsleder, kundeansvarlig, assistent, indkøber, marketingsassistent, key account manager, fuldmægtig og meget, meget mere.

Afslutter du hovedforløbet på den 4-årige EUX Business uddannelse, har du efter endt hovedforløb også gode muligheder for at uddanne dig videre på fx universiteter.

ah2018_1199(1)