Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Handelsassistent - salg

Handelsassistent inden for salg handler om at planlægge og foretage salg og markedsføring af varer og/eller serviceydelser til andre virksomheder.
ah2018_523

Som handelsassitent kommer du til at betjene kunder, udregne priser, skrive tilbudsbreve og ordrebekræftelser m.m. Som handelsassistent kommer du typisk til at arbejde i en engrosvirksomhed, hvilket vil sige at der handles med varer i større partier. 

På specialet handelsassistent, salg fokuseres der i teori og praksis på at finde og levere de ydelser, som tilfører værdi, og fastsætte værdiens betydning for virksomhedens økonomi. Uddannelsen til Handelsassistent sigter mod, at du opnår en helhedsforståelse af salgsprocessen fra kundens behov opstår, til varelevering og betaling. Du skal bl.a. lære om:

 • Salg
 • Kundeservice
 • Formidling
 • Kalkulation
 • Markedsføring
 • Salgsplanlægning

Du kan blive optaget på uddannelsen til handelsassistent, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Med en handelsuddannelse har du mange gode karrieremuligheder – du kan bl.a. blive afdelingsleder, sælger, salgsekspedient, lagermedarbejder eller indkøber. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx handelsøkonom, serviceøkonom m.m.
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Handelsassistent - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk - handel
4
Valgfrie - handel
3-7
Obligatorisk - Auto
6
Valgfrie - Auto
3-5
Fagprøve 1
Uger i alt - Handel generel
8-12
Uger i alt - fagpakken auto
10-12
Handelsassistent - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk - handel
4
Valgfrie - handel
2-6
Obligatorisk - Auto
6
Valgfrie - Auto
2-4
Fagprøve 1
Uger i alt - Handel generel
7-11
Uger i alt - fagpakken auto
9-11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Særlige fagpakker på Aalborg Handelsskole

Hovedsporet er for dig, der ønsker at tage den traditionelle handelsuddannelse med speciale inden for salg, indkøb eller logistik. En vigtig del af arbejdet går ud på at være med til at skabe værdi for virksomhedens produkter og services, så de kan sælges videre med fortjeneste.

Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: logistik, kulturforståelse og forhandlingskommunikation, indkøb samt international handel.
Ud over de obligatoriske fag får du følgende 4 ugers valgfag: international handel/internationalt markedsvalg, indkøb og Supply Chain Management (2 uger), der indeholder bl.a. logistik, LEAN, optimering af produktion, forsyningskæder, indkøb og projektstyring. Alt sammen på akademiniveau med mulighed for at opnå 10 ECTS-point via akademieksamen på UCN act2learn i SCM.
Et særligt forløb for handelselever, der arbejder inden for autobranchen. Vi har etableret et netværk af virksomheder inden for branchen, som har været med til at udarbejde et stærkt fagligt forløb. Du får de obligatoriske fag for din retning, men du får også et solidt produktkendskab til de varer, der sælges og distribueres videre i salgskæden samt lærer om sammenhæng i både salg og indkøb på arbejdspladsen. Særligt for uddannelsen er, at du får bredt kendskab til E-handel, hvor du bl.a. lærer:
 • hvordan webshoppen kan fremstå tydelig med online Value Proposition (OVP)
 • hvordan du tiltrækker flere kunder gennem markedsføring
 • SEO (Search Engine Optimization) og SEM (Search Engine Marketing)
 • hvordan du optimerer hjemmesiden med særligt fokus på at øge konverteringsraten

Obligatoriske fag

Modulet omhandler en virksomheds værdiløfte, kundesegmenter, vejen til kunderne i form af kommunikation og distribution samt relationerne til kunderne.  

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Forretningsmodeller, værdiløfte, stærke og svage sider  
 • Kunde- og produktsegmentering, udvikling og vækstmodeller, produktportefølje og integration samt markedsanalyse 
 • Markedsføring, trademarketing samt konkurrentanalyse 
 • Gennemførelse og planlægning af salgsarbejdet samt kundeprioritering, relationer, CRM-systemer, leadgenerering samt det personlige salg   
 • Sortimentsudvikling, pengestrømme i forsyningskæden, salgsbudget og kalkulationer
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis og ugen afsluttes med en case med udgangspunkt i forretningsudvikling. 
Faget er opdelt i tre moduler

Modul 1

Omhandler kendskab til hvad en virksomhed er, hvordan den bliver til og hvad der er dens eksistensberettigelse samt hvordan der skabes værdi og vækst.  

Vi ser på en virksomhed gennem tal i form af budget, regnskab, likviditet, nøgletal, KPI´er m.m. og vi ser på den gennem mennesker i organisationen og værdikæden og ved at kigge på strategi- og forretningsplan.  

Eleven lærer også om forretningsmodeller og at forstå en virksomheds ”Valueproposition” samt pengestrømme. Endvidere undervises i strategi- og forretningsplaner og hvordan vision brydes ned i mission, målsætning, strategi, handlingsplan og budgetter.

Modul 2

Indeholder to virksomhedsbesøg indenfor branchen. Derefter arbejdes med en logistikopgave hos case virksomheden. Så følger en introduktion til arbejdet med projektstyring og en analyse af case markedet samt udsigterne for case virksomhedens fremtid. Eleverne arbejder derefter med 3 scenarier der kan være den fremtidige nye strategi for case virksomheden og i forbindelse med forberedelsen af løsninger løses små opgaver indenfor produkt- og sortimentsudvikling, produktkalkulationer, markedsføringsplan og budget, salgsbudget, salgs- og tilbudsmateriale, leverandørsøgning, leverandørvurdering, tilbudsgivning samt distributionsformer, og modulet afsluttes med præsentation af scenarier der skal præsenteres som en forretningsplan overfor en ”bestyrelse”.  

Modul 3

Ugerne igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. Der vil være en del repetitionsopgaver. Vi får besøg af HK og studievalg Nord
 
Vi arbejder meget med problemformulering til fagprøveprojektet.

Valgfrie specialefag

Dette modul omhandler den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed. Teorien her vil blive perspektiveret til konkrete cases og eksempler.

Du kommer bl.a. igennem følgende emner:
 • Introduktion til digital handel 
 • Digitale forretningsmodeller 
 • Den digitale kunde 
 • Korrekt behandling af data 
 • Introduktion til e-commerce drift 
 • Produktets rejse 
 • Kundens oplevelser
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Præsentation og formidling er et fag, hvor du skal arbejde med at kunne lave en præsentation og stille dig op foran andre mennesker. Det kan både være relateret til bl.a. afdelingsmødet i din virksomhed, jobsamtalen og til din fagprøve. Du lærer om kommunikationskanaler, at give og modtage feedback, kropssprog, mimik og meget andet, der gør dig sikker på din fremtræden. 
Dette kursus er opdelt i følgende hovedemner: 
 • Opbygning af en præsentation 
 • Kommunikationskanaler 
 • Av-midler 
 • Adfærd 
 • Feedback 
Hvert hovedemne er opdelt i en række underemner. 
Ugen igennem skal du forventet at lave 2 præsentationer du skal lave for klassen. 
Modulet omhandler en gennemgang af Value Proposition, forretningsmodeller, kunderelationer og teori om Relations markedsføring.

Teorien afprøves i praksis med eksempel i elevernes egne virksomheder og derefter følger oplæg om hvordan kunderelationer håndteres i forskellige virksomheder/brancher samt om personlige relationer på LinkedIn og i andre professionelle netværk.

Ugen afsluttes med case arbejde i Relations markedsføring i forbindelse med udvikling af en valgt virksomhed og en personlig plan for karriereudvikling.

Erhvervsrettet påbygningsfag

Dette modul omhandler kundens rejse i forbindelse med din virksomhed og køb af jeres produkter på de digitale platforme. Vi arbejder med den digitale kunderejse i et bredt perspektiv, set i forhold til kundens oplevelse før, under og efter købet. 

I løbet at ugen arbejder vi med følgende emner: 
 • Begrebet "kunderejse", herunder touch- og painpoints.  
 • Nye trends og tendenser i forhold til optimering af kundens digitale rejse.  
 • Brugervenlighed og oplevelser på de digitale platforme 
 • Relationsopbygning og kundeloyalitet 
 • Behandling af kundedata/Kort om GDPR
Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis.
Du arbejder med vigtigheden af hvilke faktorer, der har indflydelse på bundlinjen og den værdiskabelse indkøb skaber for virksomheden. Du får kendskab til arbejdsfordelingen imellem operationelt og strategisk indkøb og til de forskellige systemer der kan bruges i indkøbets faser og få fokus på, hvordan bundlinjen er sammensat og hvordan indkøb er en værdiskabelse for din virksomhed.  
 
Du kommer bl.a. igennem følgende emner: 
 • Forskellen på B2B-og B2C indkøb 
 • Indkøbets niveauer 
 1. Operationelt 
 2. Taktisk 
 3. Strategisk
 • Digital forhandling 
 • Excel 
 1. Vare -og leverandør håndtering og sortering
 • Digitale indkøbstrends
 Ugen igennem vil der være øvelser der kobler teori og praksis. 
Digital salgsoptimering er et fag, der sætter fokus på optimeringen af den online omsætning. Emnerne spænder over CRM-systemer, loyalitetsprogrammer og værktøjer til optimering af konvertering mm. Dermed kommer eleven til at dykke ned i hvor der med diverse digitale løsninger kan optimeres i virksomheden.

Emner:
 1. Økonomi (Salgsbudget, målsætninger priskalkulation)
 2. CRM (Understøttelse af salg, databaseret kundeservice, GDPR)
 3. Kundetyper (ABC-analysen i kundeperspektiv)
 4. Loyalitetsprogrammer (de stores loyalitetsprogrammer og egen virksomhed)
 5. Analyse og optimering