Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Fagprøve på hovedforløbet

Din erhvervsuddannelse afsluttes med en fagprøve som et bevis på, at du har gennemført og opnået den rette viden gennem din uddannelse. Fagprøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.
ah2018_1166

En erhvervsuddannelse afsluttes med en fagprøve, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. Fagprøven er et afsluttende projekt, der skal koble den teoretiske og den praktiske del af uddannelsen sammen. Eleven skal i samarbejde med sin virksomhed finde en opgave inden for et afgrænset område i virksomheden, som de skal arbejde med i deres opgave.  

Fagprøven består af en skriftlig projektrapport, som også skal bedømmes ved en mundtlig eksamen. Fagprøven giver eleverne mulighed for at vise deres viden, færdigheder og kompetencer inden for det fagområde, som de har valgt at specialisere sig inden for. 

Fagprøven skal udarbejdes i løbet af det sidste halve år af hovedforløbet mens du stadig arbejder som elev i virksomheden. Her får du stillet en uge til rådighed, hvor du arbejder med opgaven. Det vil sige, at du ikke er på arbejde, mens du udarbejder fagprøven.