Eventuddannelser

Oplevelsesområdet er i disse år i kraftig vækst, hvor udviklingen og gennemførelsen af oplevelser og events går i mange forskellige retninger. Der kan bl.a. være jobmuligheder inden for brancher som PR- og turistbureauer, storcentre, større sportsklubber, feriecentre, kommuner m.m.

Målet med en uddannelse inden for event er, at du kan deltage i kreativ idéudvikling og planlægning samt gennemførelse og evaluering af oplevelser/events. Drømmer du derfor om at planlægge events og give andre nogle fede oplevelser? Så vil en uddannelse inden for dette område være lige dig. 

Uddannelsen som eventkoordinator giver en grundlæggende viden om at planlægge og koordinere oplevelser. Du får desuden viden om god kundekontakt, godt værtsskab, og hvordan du laver budgetter, bookingaftaler og kontrakter.

Inden for eventuddannelser har du mulighed for at specialere dig inden for:

Bliv optaget på en eventuddannelse

Du kan blive optaget på hovedforløbets eventuddannelse, hvis du opfylder én af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

  • have afsluttet GF2 på EUD Business
  • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
  • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
  • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb
  • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Du skal dog være opmærksom på, at uddannelsen til eventkoordinator også indeholder krav ift., hvilke fag du skal have bestået inden optagelse. Læs mere om adgangskravene under eventkoordinator.