Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Eventkoordinator

Koncerter, introduktion af nye virksomheder og produkter, fester, konferencer m.m. Som eventkoordinator består en vigtig del af arbejdet i at finde den rette oplevelse, der passer til kundens behov og ofte i samarbejde med mange forskellige professioner og mennesker.
IMG_7950

NB. Du har mulighed for at tage grundforløbet til Eventkoordinator på Aalborg Handelsskole, og vi hjælper også gerne med at finde en elevplads. Skoledelen på hovedforløbet foregår dog på en anden erhvervsskole - du har dog mulighed for at følge flere af de valgfrie specialefag som onlinemoduler hos os.

Uddannelsen til Eventkoordinator er målrettet virksomheder i oplevelses-, sport-, turist- og eventbranchen, herunder kommuner, større sportsklubber samt musik og kulturhuse men også til private virksomheder, der internt eller eksternt planlægger og gennemfører events, konferencer og oplevelser for kunder, turister eller brugere/borgere.

Som elev på uddannelsen kommer du til at deltage i kreativ ideudvikling, planlægning, projektstyring samt gennemførelse af events. Opgaverne kan i det hele taget variere meget – fra planlægning af møder og præsentationer i egen virksomhed for en kunde – til planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer.

Du kan blive optaget på hovedforløbet som eventkoordinator, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Som uddannet eventkoordinator er der gode muligheder for at gøre karriere inden for offentlige såvel som private virksomheder og koncerner og organisationer og hos NGO'er. Nogle vælger at starte egen konsulentvirksomhed/eventbureau. 

 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Eventkoordinator - ungespor (under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 8
Valgfrie 2
Fagprøve 1
Uger i alt 11
Eventkoordinator - voksenspor (over 25 år)
Specialefag Obligatorisk 8
Valgfrie 2
Fagprøve 1
Uger i alt 11

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag på uddannelsen

 • Event og ideudvikling (2 uger)
 • Regler og sikkerhed (2 uger)
 • Projektstyring og eventøkonomi (2 uger)
 • Eventjura og eventdrejebog (2 uger)

Valgfrie specialefag (enkelte på specialistspor)

 • Erhvervsret (1 uge)
 • markedsanalyse (1 uge)
 • Salg og markedsføring (1 uge)
 • Skriftlig kommunikation (1 uge)
 • Storytelling (1 uge)
 • Effektiv anvendelse af IT (1 uge)
 • Udarbejdelse af projektrapport (1 uge)
 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden (2 dage)
 • Teknik for eventkoordinatorer (0,4 uge)
 • Events med bespisning (0,4 uge)
 • Hygiejne for under bagatelgrænse (0,2 uge)
 • Projektstyring enten som avanceret eller ekspert (1 uge)

Under din skoleperiode skal du sammen med din praktikvirksomhed vælge hvilke valgfrie specialefag, der er relevante for dig, og som dermed skal indgå i din uddannelse. 

Din sidste skoleperiode er afsat til fagprøven, hvor du skal vise din viden, færdigheder og kompetencer inden for dit felt.