Toggle navigation
Læreplads

Læreplads

2-årigt forløb inden for kontor, handel, butik eller event

Elevløn og lønrefusion

Løn og ansættelsesvilkår er ofte defineret af en overenskomst, som er indgået mellem arbejdsmarkedets parter. Lønnen afhænger derfor af, hvilken branche du er inden for.

Som virksomhed skal du aflønne eleven under såvel praktikperioder som skoleophold fra den dag, hvor uddannelsesaftalen træder i kraft.

I forhold til lønnen gælder der faste overenskomster for elever under 25 år. Det vil sige, at lønnen og øvrige forhold er fastsat på forhånd med udgangspunkt i de overenskomster, der gælder for området.

For elever over 25 år skal ansættelsesvilkårene forhandles individuelt. 

Lønrefusion

For alle virksomheder gælder det, at når eleven er på skoleophold, afregnes helt automatisk et refusionsbeløb til virksomheden fra AUB. Taksterne ændres fra år til år. For at få lønrefusion er det en betingelse, at:

  • du og eleven har en godkendt uddannelsesaftale
  • din elev ikke arbejder samtidig med sit skoleophold
  • du udbetaler overenskomstmæssig løn.