Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Digital Handel B2C

Bliv gearet til fremtidens detailhandel med specialet Digital Handel B2C. Dette speciale er for dig, der gerne vil tage en salgsassistentuddannelse med fokus på sociale medier, webshops og online salg. Specialet målretter sig mod virksomheder med webshop eller som ønsker at bevæge sig i en digital retning.
ah2018_1093

På uddannelsen kommer du til at arbejde med butikkens webshop - evt. kombineret med arbejde i en fysisk butik. Det er dog ikke et krav, at uddannelsen skal være i en ”rigtig” butik. Uddannelsen i Digital handel kan tages i en virksomhed, der udelukkende handler med vare eller services på nettet.

Du vil i løbet af din elevtid blive undervist i blandt andet salg, kundeservice, markedsføring, økonomi, lagerstyring og logistik. Derudover vil du også lære omkring layout/design af webshoppen og indretning af den fysiske butik.

Endelig vil du arbejde med online markedsføring og herunder lære at analysere kundernes online adfærd på virksomhedens webshop, hvor du bl.a. lærer om, hvordan du får kunderne ind på virksomhedens webshop, og hvilke sociale medier der skaber værdi og omsætning for virksomheden. 

Om undervisningen

Som elev på specialet Digital Handel vil du få et indblik i arbejdet med både en fysisk butik og virksomhedens webshop. Meget af undervisningen vil være centreret om både webshops og fysiske butikker, og hvordan man kan tiltrække flere kunder begge steder. Vi vil gå i dybden med fordelene ved begge butikstyper, og hvordan man håndterer at have både en butik og webshop i forhold til markedsføring, reklamation, købelov osv. 

Skoleopholdene, der varer min 8 uger i alt, er fordelt løbende over de to år, som elevtiden varer. Derved får du undervejs mulighed for at afprøve de kvalifikationer og værktøjer, som du får med dig fra skoleopholdene. Du afslutter uddannelsen med 1 uges fagprøve.

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Digital Handel - ungespor (Under 25 år)
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Fag i alt 8-12

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

Obligatoriske fag

 • Digitalt salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Dataanalyse
 • Digital markedsføring 1

Fagpakke på Digital Handel - B2C

Vi har sammensat en relevant fagpakke, som alle elever skal tage sammen med de obligatoriske fag. Valgfagene i fagpakken er:

 • E-procurement
 • Digital markedsføring 2 (2 uger)
 • Logistik

Valgfrie specialefag på Aalborg Handelsskole

 • Digital salgsoptimering

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • Relationsmarkedsføring i praksis

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet som salgsassistent, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Jobmuligheder

E-handel er i stadig stigende vækst, og derfor er dine jobmuligheder også gode, hvis du vælger specialet digital handel B2C. Efter afsluttet uddannelsen vil du kunne varetage mange arbejdsopgaver lige fra daglig online kundekontakt til digitalt salg, planlægning og gennemførelse af salgsfremstød på virksomhedens digitale platform m.m.