Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Digital Handel B2B

Digital handel B2B er et nyt speciale inden for handelsuddannelsen og er målrettet virksomheder, der arbejder digitalt med salg af produkter og/eller serviceydelser, kundekontakt og kundesupport til og med andre virksomheder, digital markedsføring, digitale strategier m.m.
ah2018_1053

Som elev inden for Digital handel B2B arbejder du med digitalt salg af varer og tjenesteydelser til professionelle kunder (B2B - Business to Business). Du vil typisk komme til at arbejde i en digital kontekst med både indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere. I din hverdag vil du varetage opgaver med digitalt salg og salgsplanlægning, forhandling, udregning af priser og online markedsføring. Du vil komme til at beskæftige dig med digital drift og vil få kendskab til relevante webløsninger og digitale platforme, og du vil arbejde med data management- og analyser og datasikkerhed.

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Digital Handel B2B
Specialefag Obligatorisk 5
Valgfrie 2-6
Fagprøve 1
Uger i alt 8-12

Alle har mulighed for at aftale yderligere 0-4 ugers erhvervsrettet påbygningsfag – alle med lønrefusion til virksomheden.

De obligatoriske fag

 • Digital salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Digital markedsføring 1
 • Dataanalyse

Særlig fagpakke på Aalborg Handelsskole

Vi har sammensat en relevant fagpakke, som alle elever skal tage sammen med de obligatoriske fag. Valgfagene i fagpakken er:

 • E-procurement
 • Digital markedsføring 2 (2 uger)
 • Logistik

Valgfrie specialefag på Aalborg Handelsskole

 • Digital salgsoptimering

Erhvervsrettet påbygningsfag

 • Relationsmarkedsføring i praksis

Adgangskrav

Du kan blive optaget på hovedforløbet som salgsassistent, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Jobmuligheder

Du vil typisk finde arbejde i virksomheder, der foretager køb og salg af varer og tjenesteydelser mellem virksomheder (B2B). Dette kan både ske digitalt såvel som analogt.