Toggle navigation
Hovedforløb

Hovedforløb

Få en uddannelse inden for kontor, handel, detail eller event

Dekoratør / visual merchandiser

Som dekoratør fremstiller og laver du udstillinger og dekorationsopgaver, så varerne i forretningen synliggøres og tager sig indbydende ud over for kunderne.
COLOURBOX2060144

NB. Du har mulighed for at tage grundforløbet til Dekoratør / visual merchandiser på Aalborg Handelsskole, og vi hjælper også gerne med at finde en elevplads. Skoledelen på hovedforløbet foregår dog på en anden erhvervsskole.

Som dekoratør fremstiller og laver du udstillinger og dekorationsopgaver, så varerne i forretningen synliggøres og tager sig indbydende ud over for kunderne.

Specialet dekoratør retter sig mod alle brancher og butikstyper. På uddannelsen arbejder du med visuel kommunikation, grafiske virkemidler og dekorationsopgaver fra ide til færdigt produkt. Her sættes der fokus på kreativ sans, og du lærer bl.a. at lave oplæg til reklamekampagner eller kommer med nye ideer til udstilling og indretning af butikken ift. hvad der kan give det bedste salg ift. kundegruppen. Du lærer også at arrangere opstillinger og baggrund til fotografier, der fx skal bruges til kataloger eller salg via internettet. Som dekoratør står du også for at opstille budget og tidsplan for de forskellige opgaver.

Arbejdet består både af kunstnerisk og håndværksmæssig karakter. Du tegner dekorationer, udfører maler- og snedkerarbejde, fotoarbejde, skriver skilte og arbejder med teknisk udstyr.

Du kan blive optaget på hovedforløbet som salgsassistent, hvis du opfylder ét af nedenstående krav og samtidig har underskrevet en uddannelsesaftale med en virksomhed:

 • have afsluttet GF2 på EUD Business
 • have afsluttet GF2/studieåret på EUX Business
 • være student fra Handelsgymnasiet - HHX
 • være student fra stx, htx eller hf og have afsluttet et EUS 5 ugers forløb med min 02 i karaktergennemsnit i fagene Afsætning C og Virksomhedsøkonomi C.
 • være elev over 25 år og have fået foretaget en realkompetencevurdering ift. adgangskravene for det enkelte speciale

Som udgangspunkt kan du begynde, hvis du har gennemført ét af ovenstående forløb. Har du taget et GF2-forløb skal du minimum have 02 i gennemsnitskarakter i følgende fag:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C
Som dekoratører/visual merchandiser kan du bl.a. arbejde i forretninger, stormagasiner, supermarkeder og skilte- og udstillingsfirmaer. 
 

Antal skoleophold på uddannelsen (angivet i uger)

Dekoratør/visual merchandiser
Specialefag Obligatorisk 10
Valgfrie 0-4
Fagprøve 1
Uger i alt 11-15

Obligatoriske fag

 1. Salg og visuel varepræsentation (7 uger)
 2. Visuel kommunikation (3 uger)